Wszystko co najnowsze o chorobie Alzheimera

Wrzesień 22, 2015 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Badania w kierunku choroby Alzheimera (CHA) rozwijają się w trybie niesamowitym. Powiem szczerze zaczynam powoli nie nadążać za czytaniem tych wszystkich publikacji, jakie się pojawiają obecnie. W bardzo dużej części tych badań osoby z zespołem Downa są w pierwszych grupach badawczych…to też jest dobrze.

TYPY

Zacznę od tej informacji: WYRÓŻNIA SIĘ OBECNIE 3 TYPY CHOROBY ALZHEIMERA z perspektywy jej przebiegu i cech charakterystycznych.

1.TYP PODKOROWY jest zdecydowanie odmienny od pozostałych typów. Dotyka raczej ludzi młodych, nie powoduje od razu demencji, ale ludzie z tym typem CHA tracą sprawność językową. Często jest źle diagnozowana, gdyż nie ma żadnych asocjacji genetycznych z genami typowymi dla CHA jak APOE, czy APP. Cechą charakterystyczną są duże deficyty cynku.

2.TYP ZAPALNY charakterystyczny dla zespołu Downa, w którym znaczniki stanów zapalnych  takie jak białka C-reaktywne i stosunek albuminy surowicy do globuliny są wysokie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ko_C-reaktywne

3.TYP NIEZAPALNY to taki w którym znaczniki stanu zapalnego są na stabilnym, standardowym poziomie ale występują zmienione parametry różnych ścieżek metabolicznych, które wskazują na CHA.

http://www.ndtv.com/health/alzheimers-disease-has-3-distinct-subtypes-study-1218619?site=full

Według badań chińskich polimorfizm genu MTHFR łączy się z częstszym występowaniem CHA i to w tym ostatnim subtypie.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25486592/

DIAGNOSTYKA

Dobrym uzupełnieniem tej informacji z pewnością są doniesienia o nowym typie biomarkerów: neurograninach. Są to cząsteczki występujące w płynie rdzeniowo-mózgowym i powiązane z białkami tau. Okazuje się, ze ich ilość jest ściśle powiązana z postępem choroby, a nie z samą obecnością amyloidów beta. Z tej perspektywy te badanie może dobrze służyć do oceny postępu utraty funkcjonalności móżgu, choć sama CHA nie prezentuje jeszcze swoich najbardziej surowych cech.

http://www.neurologyadvisor.com/neurodegenerative-disorders/alzheimers-disease-biomarker-neurogranin/article/439011/

Inna technika, która pozwala na szybką i prawidłową detekcję CHA to technika FDG-PET. Jak czytam ten raport to widać istotny postęp w skanowaniu mózgu i oceny zmian jakie maja miejsce.

http://www.diagnosticimaging.com/pet-ct/fdg-pet-helps-detect-alzheimer-disease

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26354982/

image

MIKROELEMENTY, WITAMINY

Ucieszyłem się potwierdzeniem pewnej logiki: jeżeli CHA jest wiązana często ze złym funkcjonowaniem genów z tzw.panelu metylacyjnego, to najlepszym biomarkerem rozwoju CHA powinny być witaminy z grupy B i witamina D 3.

Jedno z ostatnich badań pokazuje, że deficyt witaminy B 9 w organizmie zwiększa poziom amyloidu beta.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26345540/

Jeżeli do tego dodamy fakt zwiększenia się oporności insulinowej, czyli pojawienie się cukrzycy, to możemy powiedzieć, że są to jedne z ważniejszych, znanych, czynników zwiększających odkładanie się złogów amyloidowych w organizmie.

http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260%2814%2902420-0/abstract

image

Kolejną informacją która mi się bardzo spodobała, gdyż potwierdza moje wcześniejsze obserwacji to fakt, że niski poziom witaminy D 3 przyczynia się do demencji i szybszej utraty funkcji poznawczych. Co prawda badano w tutaj osoby starsze bez ZD, ale mechanizmy w nim opisane są bardzo zbieżne z tym co występuje u naszych dzieci w ZD.

http://www.thestandarddaily.com/low-vitamin-d-cause-faster-memory-loss-in-older-adults/5798/

LECZENIE

Furorę w badaniach nad CHA robi obecnie resweratrol i melatonina.W oparciu o te badania kliniczne zakończone w tym roku nasila się przekonanie o konieczności używania resweratrolu w terapii CHA. Skuteczność, jak i mimo wszystko dobra tolerancja są dość przekonywujące.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26362286/

image

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11858231/Could-a-simple-supplement-halt-Alzheimers-disease.html

Bardzo dobre efekty uzyskiwane są także przy zastosowaniu EGCG w terapii CHA. Co jest dla nas optymistyczne  bo używamy jej na co dzień. W raporcie tym mowa, że EGCG wzmacnia wypłukiwanie sfosforylowanych protein tau, które są jednych z głównych patologii CHA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26207957/

image

W efekcie EGCG zaczyna być traktowane jako istotny środek łagodzący efekty CHA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26302801/

image

LEKI

Pomimo wielu prób nie ma jakiś szczególnych sukcesów w tej mierze. Wiedza na temat CHA zaczyna się na tyle istotnie zmieniać, że z pewnością będziemy czekać na jakieś efektywne nowe substancje. Wciąż na topie pozostaje DONEPEZIL, który zbiera najwięcej pochlebnych recenzji w kierunku leczenia CHA i to także w zespole Downa. Traktowany jest on jako przyszłościowy, wielofunkcyjny lek z dużą efektywnością w kierunku leczenia chorób neurologicznych w połączeniu np. z kurkumą przy wysokim ich bezpieczeństwie działania.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24565571/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26349080/?i=21&from=alzheimer%20disease

NOWE STRATEGIE

image

http://alzheimersnewstoday.com/2015/09/11/apolipoprotein-e2-may-act-protective-shield-alzheimers/

Bardzo ciekawym tematem wydaje się zastosowanie w terapii CHA jednego z genów uważanych do tej pory jako typowych dla zaistnienia tej choroby. Mowa tutaj o genie APOE 2, który ściśle funkcjonuje z genami APOE3 i APOE4, które są kluczowe w patologii CHA. Jak czytamy w raporcie: “Human ApoE Isoforms Differentially Modulate Glucose and Amyloid Metabolic Pathways in Female Brain: Evidence of the Mechanism of Neuroprotection by ApoE2 and Implications for Alzheimer’s Disease Prevention and Earlypoprzez zastosowane tego genu możemy inaczej modulować ścieżki metaboliczne amyloidu beta i glukozy u kobiet. Jeżeli w kolejnych badaniach potwierdziłby się ten mechanizm z pewnością może być to przełomowe odkrycie zapobiegające CHA.

DIETA

W kolejnym kraju, będącym istotnym graczem na rynku ziaren kakaowca wyprodukowano nowy typ czekolady, która ma właściwości opóźniające postęp CHA. O ile wiem, jest to już 3 rodzaj czekolady mający dobre właściwości ograniczające rozwój CHA.

http://www.dnaindia.com/health/report-new-chocolate-may-help-prevent-alzheimer-s-disease-new-study-2125740

ZESPÓŁ DOWNA

W ostatnich badaniach przy wykorzystaniu PET z kontrastem Pittsburgh compound-B (PIB) potwierdzono niestandardowy rozwój CHA, u osób z ZD. Określono wiek 39 lat w tej próbie badawczej jako przełomowy dla następujących patologii, którym towarzyszy istotny spadek funkcji poznawczych oraz demencja.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26362596/

image

WNIOSKI:

1.Zdecydowanie utrzymywanie zbilansowanego poziomu witamin z grupy B oraz witaminy D 3 jest korzystne dla zahamowania rozwoju CHA. W ZD mamy z tym problem, więc konieczna jest suplementacja.

2.Narzędzia diagnostyczne, które pozwalają na precyzyjny postęp patologii to przede wszystkim PET z odpowiednim kontrastem, ale są także już inne badania, które mogą diagnozować zaawansowanie procesów.

3.W ZD wiek około 40 lat jest czasem pogarszania się sprawności umysłowej i funkcjonalności.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...