Zespół Downa i huby regulujące ekspresję genów.

wrzesień 27, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

To jest kompletnie coś innego, niż do tej pory było. Ja też nie rozumiem tego jeszcze w pełni, ale widać, że jest ważne. Mowa tutaj o hubach-genach, o sieci regulacyjnej genów. Na pewno wiemy, że ta wiedza, potwierdza po raz kolejny, że nie tylko 21 chromosom jest w ZD istotny, ale cała skomplikowana sieć genów z różnych chromosomów i ich istotnie zmieniona ekspresja…i to co najmniej rozumieją genetycy, lekarze, my rodzice: istnieją miRNA, które “niejako z tylnego siedzenia”, wpływają na całą sieć genów i ich aktywność. Ten artykuł jest o tym!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813018324103?via%3Dihub

image

W ten sposób dowiadujemy się, że genami-hubami są: GNB5, CDC42, SPTAN1, GNG2, GNAZ, PRKACB, SST, CD44, FGF2, PHLPP1, APP,  FYN. Geny PLAG, T2FB, CREB, NEUR,  GATA są najbardziej powiązanymi czynnikami transkrypcyjnymi a MIR-122-5p najbardziej dominującym miRNA (ten od wielu raków, regulacji aktywności interferonów, odporności).

Trudne.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_regulatory_network

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynnik_transkrypcyjny

https://en.wikipedia.org/wiki/MiR-122

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...