Zespół Downa jest zaburzeniem fosforylacji oksydacyjnej, czyli jest chorobą metaboliczną i w konsekwencji neurologiczną.

luty 11, 2021 by
Kategoria: Metabolizm

Fosforylacja oksydacyjna to “…szlak metaboliczny, w którego wyniku energia, uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylacja_oksydacyjna

Pozwolę sobie dokończyć tą definicję z wikipedii.org

“Energia uwalniana podczas transportu elektronów w łańcuchu oddechowym zużywana jest do przenoszenia protonów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Proces ten przez jego odkrywcę został nazwany chemiosmozą. Energia potencjalna gromadzona jest w postaci gradientu pH i potencjału elektrycznego w poprzek błony. Zgromadzona w tej formie energia wykorzystywana jest przez kompleks enzymatyczny syntazy ATP, który pozwala protonom przejść przez błonę zgodnie z gradientem stężeń. Enzym ten zamienia jednocześnie energię gradientu pH i elektrycznego na energię wiązań chemicznych ATP, wytwarzanego przez przyłączenie do ADP reszty kwasu ortofosforowego, czyli reakcji fosforylacji. Niezwykłość reakcji syntezy ATP związana jest z obracaniem się części enzymu napędzanej przepływającymi protonami, przypominając działanie silnika elektrycznego. Obrót części enzymu odłącza wytworzoną cząsteczkę ATP.

Fosforylacja oksydacyjna jest ważnym procesem metabolicznym, jednak jej zachodzenie prowadzi do powstawania reaktywnych form tlenu, takich jak nadtlenek wodoru oraz wolnych rodników, niszczących komórki, a w efekcie powodujących choroby i prawdopodobnie przyspieszających starzenie się. Enzymy przeprowadzające ten szlak metaboliczny są wrażliwe na wiele leków i trucizn, takich jak cyjanek. “

Z niej wynikają już 4 uwagi:

1.Dostarczanie witaminy B12 w postaci cyjanokobalaminy jest zaburzaniem tego procesu!

2.Aktywizowanie tego szlaku musi uwzględniać ubiquinol i rybozyd

3.Powstawanie nadtlenku wodoru wymaga wsparcia antyutleniaczami w tym procesie.

4.Nie ma energii komórkowej ATP bez sprawnej fosforylacji oksydacyjnej. ZESPÓŁ DOWNA JEST CHOROBĄ METABOLICZNĄ, W WYNIKU KTÓREJ MITOCHONDRIA NIE PRODUKUJĄ ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ENERGII ATP TYTUŁEM CHOCIĄŻBY BŁĘDNEJ FOSFORYLACJI!!!

To wracamy teraz do artykułu. Nie jest to coś zupełnie nowego, a jedynie potwierdzenie tego co już wiemy…no może ktoś w końcu nazwał to CHOROBĄ METABOLICZNĄ. Znaczy się, że ta definicja z 2018 wciąż jest poprawna Uśmiech

Zespół Downa jest:

Całościowym zaburzeniem genomu, którego destabilizacja w postaci hypometylacji i hipermetylacji wynikająca z zaburzenia remodelingu chromatyny oraz czynników epigenetycznych, na różnych poziomach, zmienionej ubikwitynacji, powoduje błędną replikację DNA, a w efekcie przyspieszone starzenie się organizmu. Trisomia 21 chromosomu jest tutaj jedynie mechanizmem inicjującym kaskadę negatywnych zmian wliczając w to wzmocnienie, nieskompensowanych efektów polimorfizmów rodzicielskich, kaskadę choroby Alzheimera, zmianę i stałą hyperaktywność układu immunologicznego, dysfunkcję metabolizmu energetycznego i destrukcję mitochondriów, jak i typologię zmian fenotypowych dla zespołu Downa prowadzących do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie śmierci osoby z tą wadą. Wynikające z tych przyczyn, progresywne pogorszenie się jakości życia, objawia się utratą funkcji poznawczych wraz z upływem czasu, występowaniu chorób związanych ze złą reakcją immunologiczną, zaburzoną komunikacją, sprawnością ruchową, ograniczające możliwość prowadzenia samodzielnego, rodzinnego życia.

https://www.zespoldowna.info/zaburzenia-mitochondriow-w-zespole-downa-cz-7-fosforylacja-oksydacyjna-synteza-atp-beta-oksydacja.html

https://www.zespoldowna.info/mitochondria-energiai-wciaz-jej-brakuje.html

https://www.zespoldowna.info/zespol-downa-to-choroba-metaboliczna-destrukcyjnie-wplywajaca-na-mitochondria-i-tym-razem-to-raport-medyczny.html

Tak opisuje znana Wam na pewno mama chłopaka z ZD Rosa Anna Vacca problem metabolizmu całościowego występującego w ZD tytułem 21, dodatkowego chromosomu, jako narzędzia inicjującego wszystkie zmiany.

http://www.avventuno.org/wp-content/uploads/2018/05/2017-Mitochondria-DS_Vacca.pdf

image

Wracamy do fosforylacji oksydacyjnej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylacja_oksydacyjna#/media/Plik:Mitochondrial_electron_transport_chain_pl.svg

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7859316/

image

Kluczowe zdanie w tym raporcie to:

Zmniejszenie produkcji energii mitochondrialnej i osłabienie funkcji mitochondriów odnotowano w różnych tkankach lub typach komórek, a także w każdym wieku, w tym u wczesnych płodów, co sugeruje, że defekt fosforylacji oksydacyjnej jest wczesnym i ogólnym zjawiskiem u osób z zespołem Downa. Ponadto wiele schorzeń związanych z zespołem Downa często występuje również u pacjentów z chorobą fosforylacji oksydacyjnej.

Proste i oczywiste potwierdzenie, że choroba metaboliczna jaką jest defekt fosforylacji oksydacyjnej występuje od narodzin dziecka z ZD i może się nasilać tytułem dodatkowym problemów. Fajne jest jednak to, że chce on omawiać leki/suplementy które mogą to skorygować tak, aby zależna od funkcjonalności mitochondriów neurogeneza mogła choć w minimalnym stopniu wystąpić.

Znów istotne zdanie z raportu:

Fosforylacja oksydacja ( OXPHOS) to główny mechanizm energetyczny dostarczający energię dojrzałym neuronom. Stąd brak energii dla neuronów powoduje od razu problemy określane zaburzeniami neurologicznymi.

Można to także podsumować w ten sposób, że brak tlenu wynikający z dysfunkcyjnej fosforylacji oksydacyjnej, tudzież typowej dla ZD także hipoksji, to brak rozwoju mózgu i komórek nerwowych.

Badania powoływane w raporcie potwierdzają, że jednak już od 8 tygodnia ciąży widoczne są w ewidentnej detekcji braki i dysfunkcje w należytym funkcjonowaniu powyższych ścieżek. Za tymi dysfunkcjami stoją dobrze znane nam geny pokazane przez autorów na poniższym diagramie:

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7859316/figure/fig2/?report=objectonly

Wszystkie zlokalizowane są na 21 chromosomie albo są istotnie modyfikowane przez te geny zlokalizowane na potrojonym 21chromosomie. Modyfikują istotnie metabolizmy BACH1,NRIP1, PKNOX1, PFKL, DYRK1A, RCAN1A, APP, CBS oraz NFE2L2,PPARGC1A,NFATc.

Podkreśla się tutaj istotne znaczenie nadmiaru siarkowodoru produkowanego przez potrojony CBS, który pełni rolę inhibitora procesu oddychania w kompleksie CIV.

Co jest ważne, ale nie nowe dla nas, autorzy pokazują w jaki sposób suplementować osoby z ZD, by skorygować powyższe dysfunkcje leżące u podstaw funkcjonowania osób z ZD. Popatrzcie na diagram poniżej.

image

By utrzymać biogenezę autorzy proponują specyficzną mieszankę diety i suplementów. Adresując problemy genetyczne wskazują na:

-EGCG

-DHA/olej rybi

-metforminę

-heminę porfirynę

Z drugiej strony wskazują na suplementy, leki, dietę by poprawić metabolizm:

-dieta ketogeniczna

-lek fluoksetyna

-suplementy pioglitazon, kurkuma, resweratrol, apigenin, DMF, DNP, cholinę, ubiquinol

Jak widzicie nic nowego, zatem cieszy mnie to, że po raz kolejny to o czym pisałem tutaj na stronie wiele lat temu sprawdza się. Ja do tej listy dodałbym jedynie jeszcze rybozyd nikotynamidu i dużą dawkę ruchu.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...