Zmieniona reaktywność na endotoksyn u zdrowych dzieci z zespołem Downa, czyli jeszcze raz o odporności.

listopad 7, 2018 by
Kategoria: Odporność

Powiem szczerze zaskoczyło mnie to badanie w pewnym sensie. Badano zaburzoną odporność u dzieci z ZD, co jest znane i wiadomym faktem. Analizowano znane ze szczepień aspekty funkcjonowania TLR4 czyli toll like receptor, reakcji dzieci z ZD na sepsę.

https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-018-0270-z

image

TLR4 jest bardzo ważnym markerem reakcji immunologicznej, który zawsze jest nadmiernie aktywny tytułem odpowiedzi na endotoksyny typu LPS, cząsteczki toksyczne dla organizmu, gdyż wspierają rozwój bakterii atakujących organizm człowieka.

Lipopolisacharyd (LPS) jest endotoksyną stanowiącą amfifilowy integralny składnik zewnętrznej błony komórkowej osłony bakterii Gram-ujemnych i cyjanobakterii, gdzie formuje on złożone struktury z białkami i fosfolipidami. Spełnia on liczne funkcje o podstawowym znaczeniu dla procesów życiowych tych mikroorganizmów, będąc jednocześnie jednym z czynników ich chorobotwórczości.

Szczególnie dzieci z ZD mają w okresie do 6 roku życia istotnie zaburzoną funkcjonalność reakcji immunologicznych, stąd stałe niemalże infekcje górnych dróg oddechowych i fatalna reaktywność na RSV. Jak czytamy w powyższym raporcie, a o czym już pisałem wielokrotnie: “Istnieją znaczne dowody na dysregulację immunologiczną w zespole Downa, w tym limfopenię limfocytów T i limfocytów B z powodu upośledzenia ekspansji tych linii komórkowych w okresie niemowlęcym [5], mniejszy gruczoł grasicy ze zmniejszoną liczbą limfocytów T i Tregów [6] , nieoptymalną odpowiedź przeciwciał na szczepienie [7, 8, 9, 10] i nieprawidłowe poziomy cytokin w surowicy [11, 12, 13]”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Limfocyty_T_regulatorowe

Limfocyty T regulatorowe (Treg), dawniej określane jako supresorowe (Ts) – subpopulacja limfocytów odpowiedzialna za tłumienie zbyt nasilonej lub autoreaktywnej odpowiedzi immunologicznej w sposób swoisty lub nieswoisty dla danego antygenu, jednak nie wywołujący ogólnego upośledzenia odporności. Limfocyty T regulatorowe mogą należeć do limfocytów Tγδ[1], jak i limfocytów Tаβ[2]. Występują wśród limfocytów T charakteryzujących się ekspresją cząsteczek CD4[3] lub CD8[4], mogą także nie wykazywać obecności żadnej z nich[5]. W wąskim znaczeniu limfocyty T regulatorowe to komórki, które wykazują silne działanie hamujące na odpowiedź odpornościową oraz charakteryzują się ekspresją czynnika transkrypcyjnego Foxp3[6]. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, w tekście artykułu zastosowano takie właśnie znaczenie terminu „limfocyt Treg”.

Mechanizmów działania limfocytów Treg jest wiele – przez wydzielanie hamujących cytokin, supresyjne działanie przez receptory błonowe lub uśmiercenie komórek efektorowych. Ogólnie, komórki Treg odgrywają kluczową rolę w regulacji procesów odpornościowych oraz w rozwoju i utrzymaniu tolerancji immunologicznej, zarówno na poziomie poszczególnych tkanek, jak i na poziomie całego organizmu.

http://www.zespoldowna.info/limfocyty-t-i-limfocyty-b.html

http://www.zespoldowna.info/limfocyty-moj-syn-ma-wciaz-niskie-czy-to-cos-oznacza-dla-jego-odpornosci.html

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-nasze-dzieci-bardziej-choruja-od-dzieci-bez-zespolu-downa.html

Dzieci z z zespołem Downa mają zwiększoną reakcję (tytułem zaburzenia reakcji immunologicznej) na LPS co powoduje odmienne i często zaskakujące wyniki widziane w przypadku leczenia sepsy u nich. Dysfunkcja w funkcjonowaniu neutrofilii w ZD zwiększają ryzyko zachorowań. Jest to związane nie tylko z zaburzeniem metylacji, dodatkową aktywnością genów i ich ilością, ale funkcjonowaniem chromatyny w ZD. W efekcie:

“Profil krwi jest istotnie odmienny od tego co prezentuje grupa kontrolna, co widać na slajdzie poniżej. Charakterystyczny jest bardzo wysoki poziom limfocytów T CD4 i CD8 (choć CD4 w dużo większym stopniu) i istotnie mniejszy poziom granulocytów, czyli pewnego rodzaju leukocytów (eozynofile, neutrofile, bazofile)”

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-jako-zaburzenie-remodelingu-chromatyny.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neutrofil

Neutrofil, granulocyt obojętnochłonny – komórka układu odpornościowego należąca do granulocytów. Neutrofile pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko bakteriom, ale oddziałują również na inne patogeny. Ich znaczenie wynika głównie z faktu szybkiego reagowania na obce organizmowi substancje. Jest ono możliwe dzięki obecności odpowiednich receptorów na powierzchni komórki z jednej strony, z drugiej zaś dzięki możliwości wytwarzania rodników oraz użycia całej gamy białek o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych.

“Toll-like receptor 4 (TLR-4) jest kluczowym receptorem biorącym udział w rozpoznawaniu endotoksyn lipopolisacharydów (LPS) i aktywacji wrodzonego układu odpornościowego [23], a także bierze udział w patogenezie chorób autoimmunologicznych, takich jak układowy toczeń rumieniowaty ( SLE) i reumatoidalne zapalenie stawów [24].”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipopolisacharyd

Zatem w ZD mamy na tyle dużo, istotnych zmian, że cały MECHANIZM REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ jest zmieniony na niemalże każdym etapie jego reakcji, dając inne od oczekiwań rezultaty. Musimy zatem szukać substancji, która mogłaby ten cały “bałagan” doprowadzić do pełnej przewidywalności i oczekiwanej reaktywności.

Takim  immunomodulatorem wg. badaczy, w ZD może być zatem melatonina….którą znamy z ułatwiania snu raczej.

“Melatonina jest endogennym hormonem, który pośredniczy w swoich działaniach przeciwzapalnych poprzez modulowanie prozapalnych cytokin i dezaktywację inflamasomów, tym samym poprawiając wyniki endotoksemii [25, 26]. Melatonina ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa i jest stosowana w pediatrii w leczeniu snu [27]. Badania kliniczne u dorosłych i noworodków z posocznicą wykazały poprawę wyników klinicznych [28, 29].”

W trakcie przeprowadzonych badań z użyciem melatoniny u osób z ZD i ich infekcjach, sepsach uzyskano następujące doświadczenia:

“Melatonina ma korzystne działanie immunomodulujące w sepsie poprzez hamowanie dysfunkcji mitochondriów i stanów zapalnych, zmniejszając stres nitrozowy i oksydacyjny [29]. Melatonina jest silnym przeciwutleniaczem i aktywnie wychwytuje wolne rodniki [57, 58], a podawanie melatoniny osłabia również aktywność transkrypcyjną NF-κB, zmniejszając uwalnianie prozapalnych cytokin (IL-1β, TNF-α, IFN-γ) i hamując aktywację inflammasoma NLRP3 [59]. Melatonina poprawiła możliwości przeżycia i wyniki kliniczne u noworodków z ZD w sepsie w porównaniu z danymi  kontrolnymi  [28, 60, 61]. Wykazaliśmy, że immunomodulujące działanie melatoniny w sepsie można również rozszerzyć, aby objąć zmniejszenie aktywacji neutrofili i monocytów.”

Wniosek:

Melatonina w przypadku stałych, złych reakcji immunologicznych u dzieci, dzięki swoim zdolnościom do immunomodulacji powinna być wykorzystywana w ZD do leczenia stałych chorób górnych dróg oddechowych, chociażby.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...