Zespół Downa jako zaburzenie remodelingu chromatyny.

kwiecień 13, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Wiem jest to skrajnie trudna wiedza, ale o niej też trzeba pisać. Dla mnie to kolejny etap badań potwierdzających moje przypuszczenia: ZESPÓŁ DOWNA NIE JEST PROBLEMEM TYLKO 21 CHROMOSOMU. ZESPÓŁ DOWNA JEST PROBLEMEM NADMIERNEJ HYPOMETYLACJI I HIPERMETYLACJI, a to umiemy w pewnej części regulować.

To badanie fińskie po raz pierwszy w historii porównało materiał genetyczny noworodków z ZD i bez ZD. Oto wyniki.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0194938&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+plosone%2FPLoSONE+%28PLOS+ONE+-+New+Articles%29

image

1.Just a few years ago a novel hypothesis was formulated, involving epigenetics. Since then, several studies have shown genome-wide aberrant DNA methylation profiles in DS, suggesting that DS phenotype may not be explained by over-expression of chromosome 21 genes only, but probably involves altered expression of genes on other chromosomes as well.

czyli … w ZD występują odmienne profile metylacji DNA w całym genomie, co sugeruje, że fenotyp ZD nie można wytłumaczyć jedynie nadmierną ekspresją genów chromosomu 21, ale prawdopodobnie wiąże się również ze zmienioną ekspresją genów na innych chromosomach.

Mamy zatem potwierdzenie tego co mówię już tyle lat.

2.Profil krwi jest istotnie odmienny od tego co prezentuje grupa kontrolna, co widać na slajdzie poniżej. Charakterystyczny jest bardzo wysoki poziom limfocytów T CD4 i CD8 (choć CD4 w dużo większym stopniu) i istotnie mniejszy poziom granulocytów, czyli pewnego rodzaju leukocytów (eozynofile, neutrofile, bazofile)

image

https://pl.wikipedia.org/wiki/Limfocyty_T

http://www.zespoldowna.info/cd4-do-cd8-jako-wskaznik-odpornosci.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Granulocyty

3.Jeżeli weźmiemy same miejsca ze zmianą profilu metylacji pod wpływem czynników epigentycznych, to stwierdzono po korektach badawczych, aż 121 953 miejsc ze zmienioną metylacją, z czego 48,8% są to miejsca z hypometylacją, czyli z nikim poziomem metylacji.

4.Obserwacje poczynione przez naukowców wskazują na to, że nadmierna aktywność genów z 21 chromosomu ma też istotny wpływ na chromatynę i/lub na enzymy modelujące chromatynę. Czym jest chromatyna?

Chromatyna (chromatinum) – włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów. Występuje również w nukleoidzie bakterii[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromatyna

Stopień jej upakowania odgrywa rolę w ekspresji wszystkich genów. Stąd w efekcie badania, naukowcy stawiają też tezę, że zespół Downa jest problemem całej chromatyny, której poziom upakowania znajduje się pod wpływem dodatkowych genów z 21 chromosomu, co powoduje całkowitą zmianę ekspresji wszystkich genów na wszystkich chromosomach. W efekcie zasugerowali, by zmienić definicję ZD na ZABURZENIE REMODELINGU CHROMATYNY z tej obecnie funkcjonującej.

image

Jak by to wyglądało w naszej definicji zespołu Downa?

Zespół Downa jest:

Całościowym zaburzeniem genomu, którego destabilizacja w postaci hypometylacji i hipermetylacji wynikająca z zaburzenia remodelingu chromatyny oraz czynników epigenetycznych, na różnych poziomach, zmienionej ubikwitynacji, powoduje błędną replikację DNA, a w efekcie przyspieszone starzenie się organizmu. Trisomia 21 chromosomu jest tutaj jedynie mechanizmem inicjującym kaskadę negatywnych zmian wliczając w to wzmocnienie, nieskompensowanych efektów polimorfizmów rodzicielskich, kaskadę choroby Alzheimera, zmianę i stałą hyperaktywność układu immunologicznego, dysfunkcję metabolizmu energetycznego i destrukcję mitochondriów, jak i typologię zmian fenotypowych dla zespołu Downa prowadzących do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie śmierci osoby z tą wadą. Wynikające z tych przyczyn, progresywne pogorszenie się jakości życia, objawia się utratą funkcji poznawczych wraz z upływem czasu, występowaniu chorób związanych ze złą reakcją immunologiczną, zaburzoną komunikacją, sprawnością ruchową, ograniczające możliwość prowadzenia samodzielnego, rodzinnego życia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...