Choroby autoimmunologiczne w zespole Downa cz.6 jak i co może stymulować MIR 155

marzec 12, 2014 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Zarówno rak piersi, jak leukemia jak zapalenia reumatoidalne zaczynają się od mir 155. Wiemy, że trzeba go leczyć. Dzisiaj przyszedł czas na informację: JAK STYMULOWAĆ AKTYWNOŚĆ GENU MIR 155 by nie inicjował procesów rakowych, autoimmunologicznych, a jak już…to by leczenie było łatwiejsze.

Tutaj dla profesjonalistów informacja, że MIR 155 jest możliwy do wyregulowania.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23246696

image

http://liberationtreatmentccsvi.com/2014/02/regulation-of-mir-155-by-ets2-gene-regulation/

A teraz coś łatwiejszego, dla nas rodziców.

KURKUMA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092901/

image

W raporcie tym czytamy:

Epigenetic regulation, which includes changes in DNA methylation, histone modifications, and alteration in microRNA (miRNA) expression without any change in the DNA sequence, constitutes an important mechanism by which dietary components can selectively activate or inactivate gene expression. Curcumin (diferuloylmethane), a component of the golden spice Curcuma longa, commonly known as turmeric, has recently been determined to induce epigenetic changes.

REGULACJA EPIGENETYCZNA, czyli zmiany w metylacji DNA, modyfikacje histonów i zmiany ekspresji mikroRNA (miRNA, MIR) bez jakiejkolwiek zmiany w sekwencji DNA, tworzą ważny mechanizm dzięki któremu składniki odżywcze, dieta mogą selektywnie włączać i wyłączać ekspresję genów. Kurkuma …wpływa na takie epigenetyczne zmiany.

Zacytowałem ten fragment z jednego powodu. Od 2009 roku skupiono się na używaniu flawonów w genetyce. Obok EGCG, kurkuma stała się substancją o najbardziej obiecujących efektach w tym kierunku. W 2010 roku wręcz określono że:

Recently, natural compounds, such as curcumin, epigallocatechin gallate (EGCG), and resveratrol, have been shown to alter epigenetic mechanisms, which may lead to increased sensitivity of cancer cells to conventional agents and thus inhibition of tumor growth (Li et al. 2010).

“…naturalne składniki, takie jak kurkuma, EGCG i resweratrol wykazały możliwości zmiany mechanizmów epigenetycznych, które mogą prowadzić do zwiększenia wrażliwości komórek rakowych na konwencjonalne leki i zatem wstrzymanie rozwoju komórek rakowych.”

Można powiedzieć, że zespół Downa to nie rak, ale to trzeba podkreślić: większość zmienionych mechanizmów funkcjonujących w tym zespole u człowieka bez dodatkowego 21 chromosomu prowadziłaby do raka, różnego typu. Stąd to co jest pomocne w tych procesach chorobowych, w ZD będzie również do wykorzystania.

Już od lat 70tych testowano zastosowanie suplementów jak kurkuma, EGCG, resweratrol, w różnych dawkach.

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092901/table/Tab2/

Dla mnie z tego raportu interesujący jest fakt podawania 1 200 mg/dziennie przez 14 dni kurkumy, co spowodowało istotną poprawę stanu pacjenta.

RESWERATROL

W raporcie tym jednak znajdujemy inna ważną wskazówkę, która wyznacza z pewnością nasza strategię.

image

…resveratrol decreased the levels of the miR-155 by up-regulating miR-663, an miRNA targeting JunB and JunD (Tili et al. 2010a), and modulated expression levels of miRNA target genes, such as tumor suppressors and effectors of the transforming growth factor–β signaling pathway, in SW480 cells (Tili et al. 2010b).

czyli resweratrol obniża poziom MIR 155 poprzez regulację MIR 663

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/51/40/95/DOC/Tili_xx_Carcinogenesis_xx_PMID_20622002.doc

Badania rocznej suplementacji przy zastosowaniu resweratrolu, celem regulacji genu MIR 155, przyniosły pozytywne efekty w postaci obniżenia aktywności genu, niwelując stany zapalne, co mnie bardzo istotnie do tego przekonywuje.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23557933/?i=224&from=mir%20155

WITAMINA D 3

Inną bardzo ciekawą ścieżką wpływania na aktywność MIR 155 jest suplementacja witaminą D 3. Ta witamina ciągle się pojawia w kontekstach genetycznych. Dla mnie to wskazówka, że u nas w ZD, witamina D 3 powinna być na poziomie jak u autystów na poziomie 80-90ng/ml !

W tym badaniu kluczowe słowa to: “…we confirmed that 1,25(OH)2D3 suppresses inflammation and stimulates SOCS1 by down-regulating miR-155…”, czyli …potwierdzamy, że witamina D 3 tłumi procesy zapalne i stymuluje SOCS 1 poprzez obniżenie aktywności MIR 155.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24103701/

Jeżeli ten efekt połączymy z ogólnymi możliwościami witaminy D 3 w stymulowaniu wszystkich chorób związanych z CHRONICZNYM ZAPALENIEM I ZMĘCZENIEM, a tak jest w zespole Downa, to ona jest konieczna do stosowania we wszystkich protokołach leczniczych na odpowiednim poziomie i stężeniu.

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20980105/

KWERCYTYNA

Kwercytyna jest obecna w Nutrivene D. Jest też obecna w ginkgo biloba. Jest ona bardzo skutecznym modulatorem aktywności genu MIR 155. Pozostaje jedynie pytanie: jak jej dużo należy dostarczyć?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579867

image

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...