IQ a sen dzieci z zespołem Downa

sierpień 22, 2014 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

JEŻELI 1/3 ŻYCIA, CZŁOWIEK SPĘDZA ŚPIĄC TO JEST TO KLUCZOWY PROCES DLA NIEGO, ZAPEWNIAJĄCY ODPOCZYNEK I ZDROWIE. JEŻELI W ISTOCIE NIE MA SNU, GDYŻ KLUCZOWE CZĘŚCI MÓZGU “PRACUJĄ” MA TO Z PEWNOŚCIĄ WPŁYW NA ZDROWIE, NA PROCES UCZENIA SIĘ I PAMIĘTANIA. CZŁOWIEK BEZ SNU JEST ZMĘCZONY, CHORY.

Jest to cytat, który pochodzi z tego artykułu. Pisałem w nim o konieczności regulacji snu poprzez zastosowanie chociażby melatoniny. http://www.zespoldowna.info/sen-w-zespole-downa.html

W związku z tym, że temat sprowokował Was do pytań postarałem się dokonać analizy, czy możliwe jest i jak wpływa zastosowanie tego leku na poprawę funkcjonowania osoby z ZD. Było to trudne, ale doszedłem do zaskakujących wniosków.

UWAGA:

W dalszej części będę zaminennie stosował nazwy APNEA, OBPS, Obturacyjny Bezdech Podczas Snu, zespół bezdechu śródsennego.

 

1.OSA (obstructive sleep apnea) directly affects cognitive development and school performance, czyli

Zespół bezdechu śródsennego (Obturacyjny Bezdech Podczas Snu OBPS) bezpośrednio wpływa na rozwój poznawczy i funkcjonowanie dziecka w szkole.

Jest to cytat pochodzący z badania szwedzkich naukowców dotyczącego dzieci z zespołem Downa w wieku 8 lat

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24809771

image

Dlaczego powołuję się na ten raport? Jest to jedyny raport, który bardzo precyzyjnie zbadał określoną grupę wiekową dzieci z ZD, zbudował więc dla mnie pewną typologię. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że u 24 dzieci na 29 czyli 83% prezentowało negatywny wzorzec spania, określony jako Obturacyjny Bezdech Podczas Snu czyli OBPS lub APNEA

 “…OBPS pojawia się, kiedy podczas snu mięśnie gardła i język wiotczeją, częściowo bądź całkowicie blokując przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Gdy rozluźniają się i opadają mięśnie podniebienia miękkiego i języczek (fragment podniebienia miękkiego pośrodku, między łukami podniebiennymi), przepływ powietrza jest blokowany, powodując wysilony i głośny oddech (chrapanie). Bywa też, że oddech nagle zostaje zupełnie zatrzymany…”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_bezdechu_%C5%9Br%C3%B3dsennego

Czytając kolejne raporty, widać wyraźnie, że potwierdzają one jednoznacznie tezę o negatywnym wpływie apnei na rozwój osoby z ZD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24733987

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24801138

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679609

 

2.Bardzo ciekawym raportem łączącym zespół bezdechu śródsennego, często nazywanym apneą, jest raport oceniający poziom IQ osób z ZD, które mają zespół bezdechu śródsennego w stosunku do tych osób z ZD, które nie mają problemów ze snem.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24471822

image

Wynika z niego następujący wniosek:

Among children with Down syndrome, mean Verbal IQ score (p=0.006) was 9 points lower in those with comorbid OSAS (apnea-hypopnea index >1.5) than in those without OSAS, czyli

Dzieci z ZD i z dodatkowym zespołem bezdechu śródsennego/apnei mają o 9 punków niższe IQ niż te które nie mają problemów ze snem.

WOW!!!

 

3.Przejdźmy teraz do raportu polskich naukowców, którzy choć nie badali dzieci z ZD, to badali przyczyny apnei u całej populacji.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959732

W raporcie tym znajdujemy zdanie: “We conclude that omentin as well as melatonin seem to be involved in pathogenesis of OSAS. To what exent, further studies will have to face that question” czyli wnioskujemy, że zarówno omentina jak i melantonina są powiązane z patogenezą zespołu bezdechu śródsennego (apnea).

Czy to oznacza, że apnea jest też efektem niskiego poziomu melatoniny w ZD? Podawanie fluoksetyny obniża poziom melatoniny, czy zatem jest konieczne współsuplementowanie melatoniną w tym czasie?

W przypadku osób z zespołem bezdechu sennego leczenie odbywa się poprzez terapię “oddychania”. Jest to istotne, gdyż często osoby dotknięte zakłóceniami snu, cierpią na otyłość, co także jest powszechne w ZD. Ale…

 

4.W chorobie Alzheimera apnea jest bardzo często spotykaną dolegliwością, która jednoznacznie łączy się ze spadkiem funkcji poznawczych.

Czynnikiem krytycznym stymulującym dolegliwości związane ze snem jest poziom amyloidu beta.

Poziom amyloidu beta zwiększa się podczas bezsennych nocy, a spada podczas nocy przespanych. Ten mechanizm łączy się z ZD i wpływa negatywnie na funkcje wykonawcze.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23985418

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24910393

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24845621

 funkcje wykonawcze (ang. executive functions) – aktywność umysłową sterującą przebiegiem procesów poznawczych – proponują tłumaczyć jako funkcje „zarządcze”, co ma wierniej oddawać znaczenie tych funkcji, chociaż określenie „wykonawcze” już się właściwie w języku polskim przyjęło i to nie tylko w literaturze psychologicznej.

Wymiar funkcji wykonawczych (w oryg. executive functions) – składa się z takich procesów inicjujących, monitorujących, modyfikujących i zakańczających jakąkolwiek aktywność; są to funkcje, które decydują nie o treści czynności, lecz czy w ogóle i kiedy będzie wykonywana

http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_poznawcze

 

WNIOSKI:

Apnea jest jedną z przyczyn braku fazy snu nazywanej REM w chorobie Alzheimera. Apnea jest jedną z przyczyn wzrostu stresu tlenowego powodującego upośledzenie funkcji poznawczych.

MELATONINA jest silnym antyoksydantem, chroniącym KOMÓRKI NERWOWE przed stresem tlenowym oraz zwiększającym w hipokampie i korze mózgu poziom BDNF (czynników troficznych) i protein CaMKII !!!

Tych obydwu substancji w ZD jest dużo za mało!!!

http://www.zespoldowna.info/fluoksetyna-kurkuma-a-bdnf-czyli-uczenie-sie-o-to-sie-nikt-nie-spytal-przypominam-zatem.html

Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (ang. Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF) – białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów. W mózgu BDNF warunkuje funkcjonowanie neuronów siatkówki, cholinergicznych i dopaminergicznych. W obwodowym układzie nerwowym wywiera wpływ na motoneurony i neurony czuciowe

http://pl.wikipedia.org/wiki/Neurotropowy_czynnik_pochodzenia_m%C3%B3zgowego

http://en.wikipedia.org/wiki/Ca2%2B/calmodulin-dependent_protein_kinase

Melatonina odwraca negatywne działanie SOD w tych częściach mózgu.

…a SOD jest chyba najbardziej aktywnym i niszczycielskim genem w ZD!

Melatonina wpływa na funkcjonowanie ośrodka Broki i Wernickiego, co może być istotne przy komunikacji.

…a w ZD mówienie jest trudnością.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23933144

MELATONINA redukuje zakłócenia snu REM, który jest kluczowy dla funkcjonowania i rozwoju funkcji poznawczych.

…a w ZD REM osiąga niewiele osób.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23352028

 

Tylko dlaczego ja dopiero teraz o tym przeczytałem?

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...