“Aktywność SOD 1 to problem do 14 roku życia”, czyli musimy używać antyutleniaczy

sierpień 29, 2014 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Zaskoczyłem Richarda, zaskoczyłem Thomasa. na to wygląda, że otworzyłem puszkę Pandory Uśmiech Samochwała ze mnie, a jednak dzięki poszukiwań w temacie aktywności SOD 1 trafiłem na badania, które rzucają inne światło na te procesy, które wydawały się być kanonem w ZD, W NASZYM ŚWIECIE RODZICÓW.

Wczoraj za nim opublikowałem tą informację, wysłałem ją do moich przyjaciół . Byli zaskoczeni.

http://www.zespoldowna.info/melatonina-ginkgo-a-aktywnosc-genu-sod-1-cz-2-moje-zdanie.html

Zatem podsumowuję problem z tej nowej perspektywy, także dla Was:

1.Efekt ZD to między innymi efekt potrojenia genu SOD1

2.Geny powiązane w reakcjach chemicznych z tym genem CAT i GPx znajdują się na innych chromosomach i nie mają zwiększonej liczby genów.

3.Jednak ich aktywność jest zmienna od grupy porównawczej bez ZD. Gen GPx wykazuje większą aktywność, gdy gen CAT wykazuje mniejszą aktywność, co potwierdza że w ZD nic nie jest takie same.

4.W efekcie zbudowano współczynniki porównujące aktywność genu SOD 1 do poszczególnych innych genów potwierdzające, tezę o występowaniu stresu tlenowego w efekcie nierównowagi między nadmierną aktywnością genu SOD 1 a brakiem takiej podwyższonej w przypadku genów CAT i GPx  .

image

http://currentpediatrics.com/yahoo_site_admin/assets/docs/10-43-47-Mehar-Vishnu-Antioxidant.35975034.pdf

image

5.Co dla mnie jest jednak najciekawsze, choć nie jest w pełni precyzyjnie wyjaśnione to fakt, że gen SOD 1 JEST BARDZO AKTYWNY U DZIECI Z ZD DO 4 ROKU ŻYCIA BY ZMALEĆ W WIEKU 4-8 I ZNÓW WZROSNĄĆ W PRZEDZIALE 8-14 lat. Po tym okresie aktywność SOD 1 trwale się zmniejsza.

6.Konkluzja tego badania jest bardzo precyzyjna:

“ On application of ‘antioxidant enzyme activity ratio, a 12.5 fold increase was noticed in the present investigation among children below 14 years of age.Children with Down syndrome have elevated levels of oxidative stress. Hence, a therapeutic trial of antioxidants in patients with Down syndrome may be beneficial in reducing morbidity.”

http://currentpediatrics.com/yahoo_site_admin/assets/docs/10-43-47-Mehar-Vishnu-Antioxidant.35975034.pdf

czyli istnieje konieczność przygotowania terapeutycznej próby z wykorzystaniem antyutleniaczy gdyż mogą być korzystne tytułem redukcji tej reakcji chorobowej.

MOJE PODSUMOWANIE:

Niestety nie znalazłem danych na temat przeprowadzonych prób terapeutycznych, więc znów musimy sami tworzyć protokoły lecznicze. Skoro nazywa się to stanem chorobowym i stwierdza się, że jest to konieczne do redukcji, to REDUKUJMY!!!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...