Czy analiza panelu autysty różni się czymś od analizy panelu osoby z ZD?

październik 27, 2021 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Zdecydowanie. Łatwiejszy jest teoretycznie ten panel dla osoby z ZD, gdyż teoretycznie mamy do czynienia z brakiem zbilansowania materiału genetycznego z 21 chromosomu. Znając to, można ten panel dość precyzyjnie określić. Panel autysty to panel osoby “niezbilansowanej” na wielu polach genetycznych i my tego do samego końca nie wiemy, co jest problemem. Czy są to ekspresje genów, czy to są mikroduplikacje, czy mikrodelecje…czy też jednak problemy z powielaniem się dużej partii materiału. Uważam, że panele autystów są najtrudniejsze ze względu na małą szansę na precyzję, choć dają one dużą szansę na zaprezentowanie pól, gdzie problem istnieje.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...