“Czy arginina w każdym przypadku obniża homocysteinę?”

listopad 28, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Nie arginina, nie jest mechanizmem obniżającym homocysteinę polecaną wszystkim. Wręcz jest mechanizmem, który może zwiększyć poziom homocysteiny…ale są wyjątki, gdy jej wykorzystanie jest konieczne.

Problem podstawowy w kontekście którego pisałem o użyciu argininy to: stres tlenowy, dysfunkcja śródnabłonka tytułem inhibicji transportu argininy przez homocysteinę.

http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-article-859f6087-81c7-415e-b50f-dc63a19596aa

http://www.zespoldowna.info/l-arginina-obniza-homocysteine.html

Podawanie argininy w istotny sposób reguluje to zjawisko, w szczególności tytułem długotrwałego utrzymywania się wysokich poziomów homocysteiny i w takich przypadkach ma działanie korygujące i może obniżyć efekt jej funkcjonowania, także zmniejszając jej poziom.

Zatem arginina powinna być podawana w istocie gdy mamy długotrwały, wysoki poziom homocysteiny, gdy mamy wysokie ciśnienie i problemy z amoniakiem, choć badania pokazują lepszą efektywność ornityny i citruliny.

image

https://watermark.silverchair.com/cvs233.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAk8wggJLBgkqhkiG9w0BBwagggI8MIICOAIBADCCAjEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMpji6Djppya3tODjRAgEQgIICAl5M6syh0TjIb-GiFIhp9-St4p2sAm-hhVx7u27HV4J2CG9I-oFuioOmsiIfWLdevwICna7ztuhCK98z0KdTvj2rkJCahmR_be7go0TkZbxUsuo6AXZCnLzFvJeFYix0P4sc8nTj0Khq_0bqNy5DW6pzdN7rqBLYWzso_IAf0wbnoUs-7FDEVx-1_DfFpNYudilRbaSu5iPEY3S5hR9tlQR4vVVvtY4F8aV_Q6oADyZvOnLTCGh-AYn9_uBCMp1Eam1YwA2DaYL3083K9Ow4P-NyqIYderSYUryu-PmqJLLtI87nVxIRe5qLvt-bvT9CrT18Ha5g0lcfPvf2N5FZSIXeQ40Bu2iY-564RwIZhBsTCRiNJZ5V_ooh7_Ra-yb60QfGeaYIZDuuPnYo0TNopq9j6VWeXmrZ7meZocyEBN0cyu1Oi7xDCz8qDJWLCCbS5dem8dv7fBOH6-nbFa8a4TscZx_zM3mYLxYi-1upFcmq-puSRBSg7kWmTTyrgoTE1Qa2Bh0lTHI1tmQQGx_XRioqCz9D71PiWVAUd_Zt7VJlddUUiITfUG6HfvSodQWx4CtVvFHGtY_1xDEqo11Qk7_NXkY7MjwPi-a_0HuN016y4FlQhUuEFXxlD-EluC-nTk3dzC_VOZcdmCZCGGsWuVa0KVApci_L3MjUDWKV5DYFBDk

Jest jednak inna ścieżka, która jest obecnie testowana w różnym zakresie: czy poprawienie funkcjonowania śródnabłonka i ciśnienia krwi nie powoduje poprawy wchłaniania mikroelementów? W tym kontekście podawanie argininy może mieć stymulujące znaczenie, ale nikt nie przeprowadził do tej pory pełnych badań w tym zakresie, byśmy umieli obiektywnie na nie jednoznacznie odpowiedź w ocenie skuteczności tego działania…

image

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-002-0854-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819099/

Komentarze

1 Komentarz do ““Czy arginina w każdym przypadku obniża homocysteinę?””
  1. Can pisze:

    Można poczytać po polsku bo się właśnie pojawił artykuł na ten temat: https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-uspokoj-krew-szalejaca-w-tetnicach,nId,2660744

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...