“Czy sun-l-theanina może być podawana z fluoksetyną?” czyli jak poradzić sobie z agresją, depresją i pobudzeniem u osób z ZD i autyzmem cz.4 czyli jak leczyć depresję i niepokój

marzec 15, 2015 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

No i doszliśmy do bazy, czyli jak i co leczyć. Ja zacząłbym od depresji. Zaskakuje mnie fakt, że zarówno ta “fizjologiczna” depresja, jak i ta psychiatryczna, jest powszechnie zaakceptowana, że istnieje, u osób z dysfunkcjami poznawczymi. Ale, jak przychodzi do analizy problemów o depresji nie mówi się wcale, albo w ogóle.

Powód: ona może i ma inne oblicze “zewnętrzne” niż u osób zdrowych. Jest trudno rozpoznawalna, ale jest kluczowa dla dalszego postepowania z problemem typu agresja, niepokój i hiperaktywność.

Wasze dziecko jest nadpobudliwe, agresywne, zagubione? Zacznijcie od stwierdzenia czy ma depresję, czy jej nie ma. Depresja powoduje gwałtowną zmianę zachowania osoby z autyzmem, z ZD z jakąkolwiek dysfunkcją. Wpływa na jej zachowanie i komunikację. Jest ona początkiem kaskady, która ciągnie za sobą różne, często zupełnie niespodziewane problemy.

Jak do tego podejść? Po pierwsze konieczne jest badanie kortykosteroidów, albo po prostu kortyzolu określający poziom stresu, depresji w organizmie z perspektywy fizjologicznej.

Wysoki ich poziom jest szkodliwy dla organizmu, gdyż powodują obniżanie poziomu serotoniny, dopaminy i noradrenaliny oraz powodują nierównowagę.

Najlepszym “łagodnym” suplementem w tym kierunku, który można podawać w długim okresie czasu jest theanina.

Jak działa na stres?

Theanine’s connection to the suppression of glucocorticoids is through glutamate. Researchers have discovered that this natural component of brain chemistry, which is not traditionally associated with depression, in fact plays a major role.34 In people who are depressed, glutamate levels are out of balance.35 Preliminary studies show that blocking certain signals in the brain activated by glutamate may be as effective as prescription antidepressants.36,37 L-theanine may act as a glutamate antagonist.38 Researchers believe that glutamate receptor antagonists may offset the harmful effects of high glucocorticoid levels and offer neuroprotective effects against both acute and chronic neurodegenerative diseases.39

http://www.lef.org/Magazine/2006/1/report_theanine/Page-01

Theanina działa poprzez obniżenie właśnie kortyzolu, który odbywa się przez glutamian. W badaniach wskazuje się, że ta ścieżka może być tak samo efektywna jak antydepresanty.

Jakie są efekty działania theaniny? Po pierwsze działa powoli  i nie uzależnia. Dawka powinna być między 100 a 200 mg .Jest bardzo bezpieczna i stosowana jest przez długie okresy czasu. Wpływa na poziom dopaminy, serotoniny i GABA. W przypadkach, gdy poziom depresja jest głęboki i do tego dochodzą stereotypie konieczne jest włączenie leków. I tutaj pada pytanie: czy można połączyć fluoksetynę z sun-l-theaniną?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18006208

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24946991

image

Ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Mechanizmy działania obu substancji są odmienne: fluoksetyna działa na receptory serotoniny przez co zwiększa jej ilość, gdy theanina działa na GABA i glutamian. Ta odmienność może nie byc przeszkodą w połączeniu obu środków…tylko pytanie po co?

Gdy popatrzymy na niepokój i stres to theanina a w szczególności sun-l-theanina czyli “czysty” suplement zawierający theaninę działa lepiej niż leki podawane w tym kierunku:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15378679

image

Stąd pozostaje pytanie po co łączyć fluoksetynę z theaniną? Jeżeli theanina nie zadziała należycie to antydepresanty są jak najbardziej alternatywą wspomagającą leczenie, gdy inne substancje, naturalnego pochodzenia są za słabe.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...