“Czy wiesz, że euthyrox nie ma laktozy?”

wrzesień 11, 2019 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Och jak ja współczuję lekarzom. Przez ostatnie 10 lat walczyli ze mną, że ten lek jest świetny bo tak producent to mówi, a ja wciąż powtarzałem, że nie jest to produkt dla osób z ZD, bo zawiera laktozę…ale cóż lekarze i część rodziców, wiedzieli lepiej i teraz nagle muszą jakoś zaakceptować, że bez laktozy jest lepiej…ale czy to oznacza, że należy brać już euthyrox? Ja się z tym nie zgadzam.

1.Staram się być obiektywnym i doceniam pracę firmy Merck nad tym lekiem i uważam, że dokonali przełomu kiedyś w leczeniu tarczycy…ale nie dostrzegli jak szybko populacja się uwrażliwia na laktozę i galaktozę pochodną laktozy, przez co ich lek najpierw się zestarzał a potem zaczął mieć silne skutki uboczne dla coraz większej populacji osób wrażliwych.

2.Dzisiaj pośpieszna, nieprzemyślana do końca zmiana podyktowana tym, że firma traci rynek na korzyść preparatów nie zawierających laktozy, bo te leczą bez skutków ubocznych, prowadzi do kolejnych istotnych kontrowersji….

…ale to wszystko nie jest takie proste.

3.Zacznę od opinii konkurencji, o tym dlaczego laktoza musiała być zmieniona w preparatach Merck’a, który zmieniając  skład w swoim preparacie, wprowadził lek do 21 krajów Europy mając inne nazwy w różnych krajach!

Teva uważa, że w odniesieniu do produktów z laktozą, te bez są one zdecydowanie bezpieczniejsze:

“They are therefore suitable for patients who have lactose intolerance, as well as the less common but more serious galactose intolerance…Lactose, converted in the body to galactose, has been removed from the formulation. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption can now take this medicine.”

https://www.gov.uk/government/news/teva-levothyroxine-tablets-re-entry-to-market-and-introduction-of-new-tablet-strengths

“Są zatem odpowiednie dla pacjentów z nietolerancją laktozy, a także z mniej powszechną, ale poważniejszą nietolerancją galaktozy… Laktoza, przekształcona w organizmie w galaktozę, została usunięta z preparatu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy mogą teraz przyjmować ten lek. ”

Wskażę na jeden fakt, który wielokrotnie podnosiłem: osoby z ZD są wrażliwe na laktozę/kazeinę tytułem deregulacji/polimorfizmów dziedzicznych o dużym zasięgu populacyjnym na poziomie genu MCM6, ale i modyfikacji reakcji immunologicznej tytułem dodatkowego ładunku białek/ekspresji genów.

http://www.zespoldowna.info/w-zespole-downa-laktoza-powinna-byc-wyeliminowana-z-diety.html

W efekcie w 2016 roku już wiedzieliśmy na pewno, że:

“NALEŻY UNIKAĆ SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ OGRANICZAĆ WCHŁANIANIE HORMONÓW TARCZYCY W UKŁADZIE JELITOWYM W TYM LAKTOZY.

NALEŻY UNIKAĆ SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ INICJOWAĆ STAN ZAPALNY JELIT, ZMIANĘ STANU ZAPALNEGO ORGANIZMU, A PRZEDE WSZYSTKIM GLUTENU I LAKTOZY.”

NALEŻY UNIKAĆ LAKTOZY TYTUŁEM WZROSTU LEPTYNY.

http://www.zespoldowna.info/brak-tolerancji-laktozy-powoduje-brak-wchlaniania-tyroksyny-podawajmy-jedynie-letrox-na-tarczyce.html

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-euthyrox-nie-powinien-byc-podawany-dzieciom-z-zespolem-downa.html

4.Merck wprowadza zatem, uwaga w 2017 roku nową formulację leku we Francji jako Levothyrox, to samo co teraz w Polsce. Jakie są efekty? Pomimo stwierdzenia, że istotna część pacjentów ma inną absorpcję leku, przez co ma skutki uboczne, lek jest zatwierdzony do sprzedaży w 21 krajach EU.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40262-019-00747-3

https://www.prnewswire.com/news-releases/merck-receives-recommendation-for-approval-in-21-eu-countries-for-the-new-formulation-of-euthyrox–889263845.html

5.W efekcie o czym w Polsce nie słyszy się, Merck spotkał się we Francji z lawinowa falą pozwów sądowych, gdyż lek ten działa po prostu inaczej.

https://www.thelocal.fr/20170824/france-levothyrox-controversy-thryoid-treatment-thousands-of-patients-side-effects

https://www.dw.com/en/merck-does-not-have-to-compensate-french-patients-court-rules/a-47785322

6.Pomimo badań sponsorowanych i pozostałych Merck’s nie przekonał w sposób racjonalny, że “stara” formulacja działa tak samo jak “nowa”, przez co poziom skutków ubocznych w przypadku nowego leku rośnie.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03007995.2016.1246434

7.Powód jest oczywisty: nowe substancje zmieniły absorbowalność leku i musi być on inaczej podawany.

https://www.connexionfrance.com/French-news/New-France-UK-study-finds-controversial-new-formula-of-Levothyrox-not-equivalent-for-all-patients

image

W efekcie zdecydowano się na kolejne badania i one ten element potwierdziły: “A new study into the controversial “new formula” of thyroid medication Levothyrox has found that the two formulas are in fact “not equivalent” for all patients, in contrast to previous claims.”

“Nowe badanie kontrowersyjnej „nowej formuły” leku na tarczycę Levothyrox wykazało, że te dwie formuły są w rzeczywistości „nie równoważne” dla wszystkich pacjentów, w przeciwieństwie do poprzednich twierdzeń.”

Levothyrox to w Polsce euthyrox N.

WNIOSKI:

1.Euthyrox N wprowadzony 2 września do sprzedaży w Polsce, dlatego wcześniej brakowało starej wersji, by przygotować rynek na nowy produkt, nie jest tym samym produktem co Euthyrox ten z laktozą. Dotychczas stosowaną laktozę zastąpiono mannitolem z dodatkiem kwasu cytrynowego.

2.Lek jest wchłaniany w jelicie cienkim. W momencie zmiany narażony jest na zupełnie odmienną ścieżkę działania i przede wszystkim absorpcji. Z analizy pozwów z Francji wskazuje się na spadek jego działania i brak efektywności w leczeniu tarczycy.

3.Biorąc pod uwagę powyższe dawkowanie MUSI BYĆ PERSONALIZOWANE I USTALANE NA POZIOMIE BADAŃ FT3, FT4 pokazujący efekt absorpcji leku.

4.Pojawiają się w zestawie także inne substancje niż dotychczasowe osłabiające wchłanianie leku z czym warto się zapoznać.

https://www.medexpress.pl/euthyrox-n-ma-nowa-substancja-pomocnicza-to-moze-oznaczac-koniecznosc-korekty-dawkowania/74674

Ja pozostaję zatem przy moim leku, który od zawsze był bez laktozy i nie musi być teraz udoskonalany. Cieszę się, że dla osób z ZD moje propozycje, tak wyśmiewane, znów okazały się być lepsze. Warto czytać i myśleć.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...