Gen CBS może być istotnym regulatorem poziomu neuroprzekaźników.

wrzesień 25, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Nie było do tej pory takich badań, jak to analizujące wpływ genu CBS na poziom neuroprzekaźników w zespole Downa. Wiemy, że gen CBS jest istotnym regulatorem funkcjonowania neuronów w hipokampie. Wiemy, że jest istotnym regulatorem metylacji, wpływając na poziom dostępnej homocysteiny. Problem neuroprzekaźnictwa był jednak na tyle skomplikowany, że nie było informacji na ten temat, aż do dziś.

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych, elementarnych problemów związanych z funkcjonowaniem genu CBS:

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-9-cbssuox-nosbhmt-w-zespole-downa.html

“Według badań analizujących wzrost IQ u osób z ZD, gen CBS nie wpływa istotnie na zmianę ich inteligencji. Powiedziałbym, że jest bardzo neutralny, pomimo że ma tak istotny wpływ na funkcjonowanie osoby z ZD.

Druga kwestia od której też chciałbym zacząć to fakt, że NAJWIĘKSZYM CHYBA PROBLEMEM W ZD JEST ZMIENNOŚĆ EKSPRESJI DANEGO GENU W ZALEZNOŚCI OD JEGO LOKALIZACJI. CBS ma bardzo zróżnicowaną ekspresję, która waha się od poziomu 130% do poziomu 200% w samym mózgu. Jest to z pewnością także wpływ genu DYRK 1 A.

To powoduje, że analiza funkcji genu CBS w procesie metylacji do tej pory była robiona na podstawie modelu TEORETYCZNEGO, gdzie zakładano stałą nadekspresję tego genu na poziomie 150%. Jak to zrozumieć? Skoro 2 geny dają umowną wartość 100% ekspresji, to dodatkowy gen daje dodatkowe 50% ekspresji.

Trzecia kwestia i w tym wymiarze bardzo istotna: NIKT DO TEJ PORY NIE UWZGLĘDNIAŁ POLIMORFIZMÓW GENU CBS OBOK JEGO DODATKOWEGO POTROJENIA!

Ostatnia kwestia to fakt, że gen CBS pełni pewną kompensującą rolę, dla nierównowagi wywołanej nadmiarem innych genów. Ostatnie badania pokazują, że może on łagodzić to co inne geny “psują”poprzez produkcję siarkowodoru, który pełni rolę neuroprotekcyjną dla neuronów.”

http://www.zespoldowna.info/czy-gen-cbs-w-zespole-downa-jest-niszczacym-czynnikiem-w-zespole-downa.html

W najnowszych badaniach poświęconych genowi CBS naukowcy wyszli z założenia, że biorąc pod uwagę, brak odpowiedniego homologa u myszy trisomicznej, należy temat funkcjonowania genu CBS analizować na specjalnie skonstruowanym modelu myszy z potrojonym genem CBS, który znajduje się na 17 chromosomie, czyli istotnie inaczej niż ma to miejsce u badanych myszy trisomicznych Ts65Dn.

image

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-018-1323-2

W ten sposób uzyskano pierwszy model teoretyczny analizujący wpływ genu CBS na neuroprzekaźnictwo. Musimy pamiętać, że ekspresja genu CBS jest bardzo zróżnicowana i zależy od miejsca jego aktywności, ale i płci i wieku. Z drugiej strony problemy kognitywne, przyspieszone starzenie jest jednoznacznie związane z funkcjonowaniem takich neuroprzekaźników jak serotonina, dopamina (neurotransmitery monoaminowe: serotonina, dopamina,adrenalina, noradrenalina,histamina).

Na tym modelu naukowcy zarejestrowali:

1.Zmiany poziomu serotoniny i ścieżki metabolizmu tego neuroprzekaźnika u myszy płci żeńskiej, ale nie męskiej.

2.Dopamina była modyfikowana w zależności od płci, wieku.

Wróćmy na chwilę jednak do genu DYRK1A. Wiemy, że gen CBS jest pod wpływem tego genu. Stąd powinniśmy popatrzeć na efekt, nadmiernej aktywności tego genu także na te neuroprzekaźniki.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28540658/

“Nadekspresja DYRK1A wywoływała dramatyczne deficyty w zawartości serotoniny w czterech badanych obszarach mózgu i znaczne deficyty w zawartości dopaminy i adrenaliny, szczególnie w podwzgórzu.”

Oznacza to, że w modelu mysim, mamy przynajmniej 2 ścieżki deregulujące poziom serotoniny i dopaminy istotne nie tylko dla uczenia się, ale też mówienia i spania sterowane przez potrojone geny CBS i DYR1A. W swoich analizach Teresa Cody, nie mając tak precyzyjnych danych wykorzystywała fluoksetynę z EGCG do korekty poziomów ilościowych tych neuroprzekaźników u swojego syna z dobrymi efektami, by zredukować te niekorzystne elementy już 8 lat temu.

http://www.zespoldowna.info/wczesna-farmakoterapia.html

http://www.zespoldowna.info/prozac-dla-kazdego.html

Dzisiaj wiemy więcej, także na temat polimorfizmów TPH i TPH2, które stymulują ilość serotoniny oraz polimorfizmów TH, COMT, VDR, które mają bezpośredni wpływ na dopaminę.

http://www.zespoldowna.info/jakie-neuroprzekazniki-sa-wlaczone-w-mowienie-czyli-uproszczone-podejscie-do-mowienia.html

Składając to w całość wiemy już, że:

-chłopcy mają większe problemy z nieodpowiednią ilością neuroprzekaźników, w szczególności tych odpowiedzialnych za mowę, ale i starzenie się

-stymulacja mowy, komunikacji nie jest możliwa bez całościowego podejścia wpływającego na poziom aktywności metylacji, BH4, neuroprzekaźników, neuronów a dzięki temu logopedii

-kluczowymi elementami tego podejścia są witaminy z grupy B, ubiquinol, PQQ, kurkuma, cerebrolizyna czy też bezpośredni prekursorzy neuroprzekaźników tacy jak 5-HTP, l-dopa, GABA

Moje wnioski:

1.Nadmierna aktywność genów destabilizuje głównie chłopaków, stąd ich większe problemy w funkcjonowaniu kognitywnym, szybszym starzeniu się, braku mowy i komunikacji.

2.Poziom neuroprzekaźników wpływających na mowę jest dzisiaj mechanizmem możliwym do regulowania. Podawanie leków, suplementów w kierunku zwiększenia poziomu serotoniny, dopaminy, GABA, acetylocholiny jest jak najbardziej właściwe obok podstawowego mechanizmu: podawania EGCG, regulacji metylacji i poziomu witaminy D3.

http://www.zespoldowna.info/witamina-d3-minimum-50-ngml-w-zespole-downa.html

3.Gen CBS, jego aktywność nie może być analizowana zgodnie z normatywem dla polimorfizmów Amy Yasko, daje po prostu inne sprzężenia i zmiany ścieżek metabolicznych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...