Gen PDXK i adipogeneza

czerwiec 24, 2020 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Ciągle poszukuję wiedzy na temat roli jaką odgrywa gen PDXK w zespole Downa. Kiedyś myślałem, że marginalne…ale dzisiaj raczej uważam, że jest to spowodowane brakiem chęci analizowania tego genu w ZD. Zatem przychodzi nam do korzystania z badań które nie analizują ZD.

Zaintrygował mnie pewien raport, który zajmuje się cukrzycą, metabolizmem insuliny. Nie będę streszczał całego badania, ale same wnioski:

1.Okazuje się, że efektywność pracy genu PDXK, w tym aktywnej formy witaminy B6, istotnie się różni w zależności od miejsca aktywności.

2.Potwierdza on tez fakt, że bez aktywności genu PDXK co przekłada się na aktywność witaminy B6 w formie P5P nie ma adipogenezy, czyli tworzenia adipocytów a to się przekłada na ilość adiponektyny.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26831303/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adipocyt

Popatrzmy jak to przetłumaczyć na to co się dzieje w ZD.

1. Tutaj omawiana jest rola witaminy B6 (patrz genu PDXK) w tworzeniu się komórek tłuszczowych. Okazuje się, że zdecydowanie mniejszą aktywnością charakteryzuje się gen PDXK w tkance tłuszczowej trzewnej kumulującej się wokół trzewi.

2.UWAGA: zawsze dysfunkcje w metabolizmie powyżej i na tym poziomie predysponują ten układ do rozwoju chorób metabolicznych i imunologicznych.

3.Dlaczego? Jest to źródło adiponektyny, produkowanej przez adipocyty. Nadmiar prowadzi do rozwoju insulinooporności, ale i nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii (NIEPRAWIDŁOWE STĘŻENIE I PROPORCJE CHOLESTEROLU, TRÓJGLICERYDÓW).

4.Stan ten powoduje znów “burzę” cytokin o których ostatnio pisałem w kontekście koronawirusa. Zwiększa się aktywność cytokiny IL-6, TNF-α.

5.Wracamy jednak do tego mojego wpisu i czytam:

https://www.zespoldowna.info/adiponektyna-i-polimorfizm-genu-adipoq-czyli-o-otylosci.html

“1.Dwa aktywne związki metabolicznie wytwarzane przez komórki tłuszczowe jak , leptyna i adiponektyna są zaangażowane w odwrotną zależność [4] i te związki mogą odgrywać rolę w modelu ryzyka choroby Alzheimera w chorobie nowotworowej również w ZD. Leptyna ma właściwości promujące raka i hamujące chorobę Alzheimera, podczas gdy adiponektyna ma zdolność odwrotną, czyli  hamującą nowotwory i promującą chorobę Alzheimera [4].

2..Poziom leptyny u dzieci i młodych osób z ZD jest zawsze podniesiony, czyli mamy stan kreowania i wzmacniania patologii raka, z drugiej strony hamowania choroby Alzheimera. U dorosłych osób z ZD, sytuacja ta się zmienia. Adiponektyna zaczyna dominować promując chorobę Alzheimera, hamując raka.

3.W ZD leptyna wpływa na metabolizm genu APP. Leptyna wpływa na stan “gotowości do umierania” co uważa się, za inicjację kaskady choroby Alzheimera w kontekście apoptozy. Niski poziom leptyny u dorosłych z ZD jest uważany za mechanizm przyspieszonego, błędnego działania BACE1.”

6.Na to wygląda, że poziom adiponektyny w ZD jest krytycznie zły…u dorosłych. Czy zatem jest to mechanizm zmiany aktywności genu PDXK, potrojonego w ZD, przez co do tego czasu możemy mówić o “nieprawidłowej” aktywności witaminy B6…a przed jeszcze nie?

7. Z perspektywy badań widać wyraźnie, że aktywna forma witaminy B6 jest krytyczna dla wytwarzania adiponektyny, regulacji insulinooporności, ale to tak wygląda że B6 jest tutaj krytycznie słaba w wieku do około 12-16 lat, a potem jest jej nadmiernie dużo…chyba że wpływ na to ma jeszcze leptyna oraz polimorfizmy genów w tym ADIPOQ, o czym tak pisałem:

“1.Wszystkie dzieci z zespołem Downa mają wyższy poziom leptyny niż rówieśnicy. Oznacza to, że organizm z jej nie korzysta. Leptyna reguluje apetyt. Wysoki poziom oznacza brak w podwzgórzu regulatora apetytu, stąd dziecko może jeść stale po prostu.

2.W dużej mierze populacja osób z ZD ma dodatkowy problem w postaci OPORNOŚCI NA LEPTYNĘ. Co to oznacza? Podawanie leptyny zwiększa jej objętość, ale nie powoduje jej działania.

3.Dysfunkcja działania leptyny może być związana z cukrzycą. Wyższy poziom leptyny jest jednoznaczny ze zmianą reakcji immunologicznej organizmu, ba jest kluczowy dla wystąpienia chorób autoimmunologicznych…a tych u naszych dzieci jest dużo: celiakia, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów jako przykład.

4.Leptyna uderza bezpośrednio w działanie limfocytów T (tregów) , tak zaburzonych w ZD, że powodują immunosupresję, czyli istotny brak odporności….a w dalszej kolejności związane jest to z kaskadą choroby Alzheimera. Jest to tym gorsze, że leptyna zwiększa uwalnianie cytokin zapalnych, które w ZD są i tak już pobudzone, jak: TNF-α, IL-6 oraz IL-2, IL-12. W efekcie zmiana wzorca odporności jest istotna, dla mnie nieprzewidywalna.

5.Mając leptynooporność w ZD, mamy do czynienia z dużą ilością leptyny w organizmie. Oznacza, to zwiększenie histaminy i zwiększenie aktywności mastocytów i błędnej reakcji immunologicznej w ZD!

6.Zwiększona objętość leptyny występuje zawsze jako typowy biomarker, przy nadmiernej otyłości.”

 

WNIOSEK Z TEGO PŁYNIE NASTĘPUJĄCY:

1.Jeżeli PDXK jest genem wyhamowanym tytułem potrojenia, to spada produkcja witaminy B6 w jej aktywnej formie.

https://www.zespoldowna.info/witamina-b6-w-zespole-downa.html

2.Dopóki mechanizmy stabilizujące jak relacja leptyny-adiponektyny występują, to nie widać istotnych jej braków.

3.Jednakże to nie jest pełny obraz, gdyż związane jest to także z polimorfizmami. Zatem ich aktywność ma też wpływ na funkcjonowanie tej witaminy.

4.Jej brak powoduje pojawienie się problemów metabolicznych i immunologicznych w tym insulinooporności , a ten problem nie ma ograniczeń wiekowych.

5.Zatem powinniśmy pilnować poziomu witaminy B6 i stałego jego uzupełniania, w szczególności do 20 roku życia (umownie).

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...