Adiponektyna i polimorfizm genu ADIPOQ czyli o otyłości.

kwiecień 19, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Wiemy już, że istnieje leptyna i gen LEP, inaczej funkcjonujący w zespole Downa, pytanie czym jest adiponektyna.

Zaczynamy od podsumowania na temat leptyny.

http://www.zespoldowna.info/leptyna-histamina-reakcja-immunologiczna-i-szczepienia.html

http://www.zespoldowna.info/otylosc-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-otylosc-choroba-alzheimera-i-rak-o-koniecznosci-wysokiego-poziomu-witaminy-d3-w-zespole-downa.html

1.Wszystkie dzieci z zespołem Downa mają wyższy poziom leptyny niż rówieśnicy. Oznacza to, że organizm z jej nie korzysta. Leptyna reguluje apetyt. Wysoki poziom oznacza brak w podwzgórzu regulatora apetytu, stąd dziecko może jeść stale po prostu.

2.W dużej mierze populacja osób z ZD ma dodatkowy problem w postaci OPORNOŚCI NA LEPTYNĘ. Co to oznacza? Podawanie leptyny zwiększa jej objętość, ale nie powoduje jej działania.

3.Dysfunkcja działania leptyny może być związana z cukrzycą. Wyższy poziom leptyny jest jednoznaczny ze zmianą reakcji immunologicznej organizmu, ba jest kluczowy dla wystąpienia chorób autoimmunologicznych…a tych u naszych dzieci jest dużo: celiakia, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów jako przykład.

4.Leptyna uderza bezpośrednio w działanie limfocytów T (tregów) , tak zaburzonych w ZD, że powodują immunosupresję, czyli istotny brak odporności….a w dalszej kolejności związane jest to z kaskadą choroby Alzheimera. Jest to tym gorsze, że leptyna zwiększa uwalnianie cytokin zapalnych, które w ZD są i tak już pobudzone, jak: TNF-α, IL-6 oraz IL-2, IL-12. W efekcie zmiana wzorca odporności jest istotna, dla mnie nieprzewidywalna.

5.Mając leptynooporność w ZD, mamy do czynienia z dużą ilością leptyny w organizmie. Oznacza, to zwiększenie histaminy i zwiększenie aktywności mastocytów i błędnej reakcji immunologicznej w ZD!

6.Zwiększona objętość leptyny występuje zawsze jako typowy biomarker, przy nadmiernej otyłości.

Teraz o powiązaniu leptyny z adiponektyną:

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-otylosc-choroba-alzheimera-i-rak-o-koniecznosci-wysokiego-poziomu-witaminy-d3-w-zespole-downa.html

1.Dwa aktywne związki metabolicznie wytwarzane przez komórki tłuszczowe jak , leptyna i adiponektyna są zaangażowane w odwrotną zależność [4] i te związki mogą odgrywać rolę w modelu ryzyka choroby Alzheimera w chorobie nowotworowej również w ZD. Leptyna ma właściwości promujące raka i hamujące chorobę Alzheimera, podczas gdy adiponektyna ma zdolność odwrotną, czyli  hamującą nowotwory i promującą chorobę Alzheimera [4].

2..Poziom leptyny u dzieci i młodych osób z ZD jest zawsze podniesiony, czyli mamy stan kreowania i wzmacniania patologii raka, z drugiej strony hamowania choroby Alzheimera. U dorosłych osób z ZD, sytuacja ta się zmienia. Adiponektyna zaczyna dominować promując chorobę Alzheimera, hamując raka.

3.W ZD leptyna wpływa na metabolizm genu APP. Leptyna wpływa na stan “gotowości do umierania” co uważa się, za inicjację kaskady choroby Alzheimera w kontekście apoptozy. Niski poziom leptyny u dorosłych z ZD jest uważany za mechanizm przyspieszonego, błędnego działania BACE1.

Teraz definicja adiponektyny:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adiponektyna

Adiponektyna (ang. adiponectin) – polipeptydowy hormon złożony z 244 aminokwasów o masie ok. 30 kDa, który jest wytwarzany i wydzielany do krwi (jako homotrimer) przez dojrzałe komórki tłuszczowe w wyniku aktywacji receptora jądrowego PPAR-γ. Adiponektyna wpływa na szereg procesów metabolicznych, szczególnie przemianę glukozy i kwasów tłuszczowych w wątrobie i mięśniach, pośrednio wpływając na wrażliwość na insulinę. Wykazuje w związku z tym działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i zwiększające insulinowrażliwość.

Poziom adiponektyny we krwi jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi hormonami (1-30 µg/ml), stanowiąc 0,01% wszystkich białek osocza. Występuje korelacja ujemna z BMI (zawartości tkanki tłuszczowej), a także poziom adiponektyny u kobiet jest wyższy niż u mężczyzn. Obniżony poziom adiponektyny we krwi jest uważany za niezależny czynnik ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Farmakologiczne zwiększanie stężenia adiponektyny we krwi wpływa na zwiększanie wrażliwości tkanek docelowych na insulinę. Leczenie dietetyczne prowadzące do zmniejszenia otyłości znacząco zwiększa stężenie adiponektyny we krwi.

Synonimy: Adipocyte com­plement related protein 30, AdipoQ, Acrp30, apM1, GBP28.

Gen adiponektyny (APM1) znajduje się na chromosomie 3 (3q27) i ma 16 kbp, zbudowany z 3 eksonów i 2 intronów.

Mając te informacje wiemy, ze powinniśmy dążyć do równowagi obu hormonów. Najlepiej to zacząć od oceny polimorfizmów genów za to odpowiedzialnych. O ile w kontekście leptyny takie badanie dziś jest trudno dostępne to w przypadku adiponektyny już tak…ale jest receptor leptyny LEPR, który także może być w pewnym sensie wykorzystany w naszych analizach.

image

W układzie homozygotycznym, polimorfizm ten jest jednoznacznym wskazaniem do otyłości i wysokiego poziomu leptyny.

A teraz ADIPOQ.

image

https://www.wikigenes.org/e/gene/e/9370.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660454/

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0095270

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410438/

https://www.nature.com/articles/srep41683

https://www.snpedia.com/index.php/Rs1137101

Oznacza on zwiększenie poziomu adiponektyny w układzie homozygotycznym. Jeżeli jest to zwiększenie poziomu to może oznaczać pewien stan równowagi w dzieciństwie z leptyną (choć nie ma badań potwierdzających), a większe ryzyko choroby Alzheimera (nie ma też jeszcze w tym kierunku badań potwierdzających w ZD) patrząc na wnioski powyżej. Oznacza to także, że w zależności od poziomu otyłości może wystąpić cukrzyca.

Mając te dane, należy sprawdzić, czy istnieją badania potwierdzające obecność leptyny i adiponektyny. Uwaga: niektóre laboratoria robią powyższe badania w pakietach, które mają specyficzne nazwy: “Pakiet otyłości” itp.

Po co je należy zrobić? Po to by w istocie określić czy dziecko ma leptynooporność czy też nie i zestawić to z polimorfizmem cytokin.

IL- 1

image

IL-6

image

TNF-α

image

ale i VDR

image

Przypomnę, leptynooporność, otyłość zwiększa aktywność czynników zapalnych. Polimorfizmy powyższe, jeżeli są w układzie homozygotycznym dodatkowo przyspieszają aktywność cytokin zapalnych. Ja zwróciłbym uwagę, szczególnie na cytokinę IL-6, która w ZD odgrywa szczególnie ważną rolę i jest bardzo aktywna choć nie jest zlokalizowana na 21 chromosomie. Ona wpływa na metylację na poziomie genu MAT1 inhibitując ją stale, czy też to ona odpowiada za zmianę reakcji immunologicznej.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17476615

https://www.nature.com/articles/ncomms5602/figures/9

http://www.zespoldowna.info/gen-il-6-to-nie-tylko-gen-stanu-zapalnego-ale-takze-depresji-leczenie-depresji-w-zespole-downa-powinno-zaczac-sie-od-stymulacji-tej-cytokiny.html

http://www.zespoldowna.info/il-6-tnf-w-zespole-downaoczywiscie-w-jelitach.html

http://www.zespoldowna.info/podawanie-koenzymu-q10-lagodzi-stres-oksydacyjny-i-reguluje-reakcje-immunologiczna-il-6-tnf-w-reumatoidalnym-zapaleniu-stawow.html

http://www.zespoldowna.info/aluminium-i-szczepionki.html

Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę, na fakt iż w momencie deficytu leptyny uruchamiają się odwrotne stany, także patologiczne związane ze zmianą reakcji organizmu na patogeny. Efekt ten wywołuje np. postępującą demencję związaną z nadmierną aktywnością genu TREM2 o czym pisałem tutaj:

http://www.zespoldowna.info/trem2-znajduje-sie-na-6-chromosomie-i-jest-uwazany-za-jeden-z-kluczowych-genow-w-rozwoju-choroby-alzheimera-w-zespole-downa.html

WNIOSKI:

1.Warto robić panel genetyczny, który jednoznacznie wskaże nam predyspozycje. Co jest ważne, brak polimorfizmów genu ADIPOQ może w tym momencie być “gorszą” informacją u dziecka, gdyż potwierdza istnienie leptynooporność w ramach typologii populacyjnej i brak działania korygującego adiponektyny wynikającego z polimorfizmu homozygotycznego. Jednakże u dorosłego, to obecność polimorfizmu jest wyzwaniem.

2.Warto kontrolować biomarkery:

BADANIE PIERWSZE:

Kontrola hormonów tarczycy przede wszystkim na poziomie ft3, ft4, tsh.

BADANIE DRUGIE:

Badanie profilu lipidowego.

BADANIE TRZECIE:

Oczywiście poziom leptyny i jeżeli jest to możliwe adiponektyny.

BADANIE CZWARTE:

Sprawdź poziom kortyzolu.

oraz oczywiście homocysteiny, B9, B12 i D3.

3. W zależności od sytuacji należy uruchomić suplementację obejmującą:

-kurkumę/resweratrol/ubiquinol

-witaminę D3

-wsparcie tarczycy

-podawanie witaminy C i magnezu

http://www.zespoldowna.info/otylosc-w-zespole-downa.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...