Ile podawać witaminy B12 w postaci metylokobalaminy dziecku?

czerwiec 21, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Wiele z Was prosi o określenie dawki witaminy B12 przy skrajnych niedoborach, u dzieci z ZD i cechami autyzmu.

Posłużę się tutaj badaniami nad autyzmem.

1.Dawka metylokobalaminy

Standardowa dawka to 64,5 (mcg) mikrogram witaminy B12 na każdy kilogram ciała. I tak jeżeli dziecko ma 15 kg to dawka dzienna wynosi 967,5 mcg co 3 dni przez 6 tygodni w postaci iniekcji.

“According to the U.S. Food and Drug Administration, the recommended daily value for vitamin B12 from food intake is 6.0 mcg. For children with autism, Dr. James Neubrander has a recommended protocol for methyl B12 injections. The dose recommended is 64.5 mcg/kg every three days. The methyl B12 solution should be at a 25 mg/ml concentration in order to properly release into the body. Consistent delivery of injections for the first five weeks helps to monitor the child’s response and reactions. Injections in the following 18 to 24 months are necessary to achieve maximum effectiveness.’’

http://www.tacanow.org/family-resources/methyl-b12-a-treatment-for-asd-with-methylation-issues/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3515887/

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146797

2.Jaka jest rekomendowana wartość dziennej dawki dietetycznej witaminy B12?

image

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/#h2

Ponieważ odnosimy się do amerykańskich badań, powyżej są dawki sugerowane przez Rząd USA.

3.Jakie dawki uważa się za maksymalne w leczeniu deficytów witaminy B 12?

-dla osób dorosłych 20 mcg codziennie do ustąpienia objawów

-do 2000 mcg dziennie przy ciężkich deficytach, by stopniowo schodzić do mniejszych dawek 1000 mcg i mniej

-w Nutrivene D przewiduje się w jednej kapsułce około 83,3 mcg witaminy B12 co według mnie jest odpowiednią dawką dla dzieci między 4 a 9 rokiem życia, z perspektywy Waszych badań

-podstawową dawką w USA przy leczeniu deficytów witaminy B 12 jest dawka 1 000 mcg

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

http://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-B12

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...