Matki dzieci autystycznych są zagrożone chorobami serca

wrzesień 26, 2016 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Zupełnie znów, nie zdziwił mnie ten artykuł, opublikowany w ostatnich dniach w USA. Mówi on o tym, że matki szczególnie poddane stresowi tytułem choroby ich dziecka chorują na serce.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159116304184

W raporcie tym mówi się, że głównym problemem jaki napotykają matki to stres i komórki prekursorowe, które zachowują się zdecydowanie odmiennie niż u matek dzieci zdrowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_prekursorowa

Komórki prekursorowe są odpowiedzialne za regenerację narządów u dorosłych osób. Ich działanie jest regulowane min. przez odpowiednią metylację i w szczególnym wypadku przez gen MTHFR. W przypadku jego polimorfizmu spada ilość komórek prekursorowych prowadząc do zniszczenia między innymi serca poprzez brak jego regeneracji.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21169404

Jak pokazują różne badania autyzm i choroby serca mają w wielu przypadkach wspólny korzeń “polimorfizm homozygotyczny MTHFR C 677 T”. Stąd powyższy raport jakoś mnie nie dziwi i żałuję, że nie pokazano takich wartości dla matek dzieci z zespołem Downa, co prawdopodobnie spotkało się by z podobnymi wnioskami, gdybyśmy zestawili razem: stres, polimorfizm MTHFR C677 T, choroby serca.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...