Metylacja utrzymuje w ryzach transpozony, a to może zmieniać potencjały poszczególnych osób.

lipiec 25, 2019 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Transpozony są to elementy DNA, bardzo wrażliwe na metylację, czyli to jak się odżywiamy i jaką ilość witamin mamy.

“Ponad połowa naszego genomu składa się z transpozonów, sekwencji DNA przypominających starożytne, wymarłe wirusy. Transpozony są zwykle wyciszane przez proces znany jako metylacja DNA, ale ich aktywacja może prowadzić do poważnych chorób. Niewiele wiadomo na temat transpozonów, ale naukowcy biorący udział w międzynarodowym projekcie współpracy po raz pierwszy odnieśli sukces w badaniu, co dzieje się, gdy metylacja DNA jest tracona w ludzkich komórkach. Odkrycia te dają nowy wgląd w to, jak zmiany w metylacji DNA przyczyniają się do chorób.”

https://medicalxpress.com/news/2019-07-darker-genetic-heritage.html

To zdanie zmienia wiele. Po pierwsze mamy część DNA, która nie jest typowo ludzka, a jest ludzka. Po drugie jest to część, która wpływa na geny i może powodować ciężkie choroby jak leukemia. Przepraszam: może przyczyniać się do tego, że one pojawiają się w danej rodzinie bo tak na geny wpływają warunkująco. Po czwarte transpozony znacząco są wrażliwe na metylację…i niech mi ktoś powie, że metylacja jest nie potrzebna! Niech mi ktoś teraz powie, że homocysteina jako biomarker jest zła.

“Transpozony – skaczące geny – są czasami określane jako ciemna część naszego genomu i składają się z transpozycyjnych sekwencji DNA, które mogą powodować zmiany genetyczne, na przykład jeśli są zintegrowane z genem. Te transpozony są często wyciszane podczas rozwoju płodu, w szczególności przez metylację DNA.”

Kolejne zdanie i kolejna rewelacja: transpozon jest wyciszany podczas ciąży. Dlaczego? Wtedy ta metylacja jest po prostu najlepsza.

„Czasami jednak metylacja DNA zostaje przerwana i badania wykazały, że jest to istotne w niektórych nowotworach nowotworowych i niektórych chorobach neuropsychiatrycznych. Metylacja DNA jest stosowana jako cel terapii w niektórych rodzajach nowotworów, takich jak białaczka, ale wciąż brakuje nam wiedzy o tym, dlaczego jest to skuteczne i dlaczego działa tylko w przypadku niektórych rodzajów nowotworów ”- mówi Johan Jakobsson”

Czyli metylacja odpowiednia może być też lekarstwem na stabilność genomu. Jak to ma się do ZD? Wiele dysfunkcji wynika ze zmienionej metylacji i to wiemy. Jednak mało kto tym się przejmuje bo trudno nam zrozumieć mechanizmy, gdy lekarze na tym się nie znają. W takiej sytuacji “odpuszczamy” suplementację. To badanie jednak dokłada kolejny argument, że jest to konieczne. Dobra, stabilna metylacja może ograniczać mechanizmy zmian, dramatycznie wpływające na nasze zdrowie i jakość życia. Zatem warto się suplementować i dbać, by homocysteina jako biomarker była na odpowiednim poziomie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transpozon

Transpozon − sekwencja DNA, która może przemieszczać się na inną pozycję w genomie tej samej komórki w wyniku procesu zwanego transpozycją. Transpozycja często powoduje mutacje i może zmieniać ilość DNA w genomie. Transpozony są także nazywane "wędrującymi genami" lub "skaczącymi genami" (ang. jumping genes) oraz "mobilnymi elementami genetycznymi" (ang. mobile genetic elements). Za badania nad transpozonami u kukurydzy, powodującymi zmiany ubarwienia nasion, Barbara McClintock otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 1983.

Rozróżniamy dwie klasy transpozonów:

  • transpozony klasy I − retrotranspozony: rozprzestrzeniają się, wykorzystując mechanizm transkrypcji na RNA, a następnie przepisania na DNA za pomocą odwrotnej transkryptazy i integracji tak powstałego DNA w inne miejsce genomu;
  • transpozony klasy II: przemieszczają się w genomie poprzez wycinanie z pierwotnego położenia, następnie "wklejanie się" w nowe miejsce z udziałem transpozazy.

Istnieje hipoteza, że transpozony są dawnymi wirusami, a w szczególności retrowirusami, które utraciły geny odpowiedzialne za zjadliwość. Transpozony nigdy bowiem nie występują poza komórką, jako zdolne do infekcji chorobotwórczych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...