Mozaika w autyzmie.

Lipiec 25, 2017 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Dla mnie jest to jeden z najciekawszych raportów na temat autyzmu w tym roku na pewno. Dotyka on problemu, który my w zespole Downa jeszcze nie przerabialiśmy, choć słowo mozaika jest nam świetnie znane. Jednak ta będzie dla wielu z nas zaskoczeniem …czyli nietypowe mutacje i ich obecność może być powodem autyzmu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28714951

image

image

https://spectrumnews.org/news/large-study-shines-spotlight-mosaic-mutations-autism/

Autyzm pod względem zachowań, emocji i interakcji społecznych skupia się na mózgu, a konkretnie na ciele migdałowatym. Każda zmiana w funkcjonowaniu jego elementu, to w istocie inny fenotyp funkcjonowania, jego właściciela Uśmiech

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_migda%C5%82owate

Zaczyna się dobrze, bo dzięki autyzmowi, być może będziemy mogli o czymś myśleć w zespole Downa, a wcześniej o tym nie myśleliśmy…choć polimorfizmy są czymś bardzo podobnym do tego…ale wracamy do tematu.

Czym jest mozaika w genetyce? Cóż w zespole Downa mamy do czynienia z mozaiką, gdy dodatkowy chromosom 21 nie znajduje się w każdej komórce, tylko jest dystrybuowany w jakieś ich części.

Mozaiki w tym raporcie, są ściśle związane z czynnikami ryzyka, które oddziaływują na dziecko podczas ciąży. Im później takie wydarzenie ma miejsce tym mniej komórek posiada błędy, co znaczy że mozaika może mieć mniejszy udział, niż wtedy gdy następuje to na początku prokreacji.

W 2014 roku ta sama grupa naukowców prowadziła innowacyjne badania w kierunku genetyki autyzmu. Wykazano zgodność materiału genetycznego dzieci z tymi jakie posiadali ich rodzice. Jednak obecnie wrócono do tych badań i próbek oraz dodano 282 dodatkowe rodziny. Ponownie zbadano powyższe zasoby i okazało się, że aż 4 846 mutacji i polimorfizmów wystąpiło u osób z autyzmem…których nie zaobserwowano u ich rodziców!!! W tym aż 468, które były mozaikami, czyli występowały w 80% lub mniej komórek!!!

Co to oznacza? Tak jak pisałem to na początku, w zależności jaki czynnik środowiskowy oddziaływuje na prokreację i rozwój dziecka oraz w jakim momencie, doprowadza do sytuacji, gdzie pojawiają się komórki zmutowane pod wpływem ich działania, taki mamy udział zmutowanych komórek. Mozaika w tym ujęciu jest oczywistym dowodem na działanie epigenetyczne środowiska.

Co nie dziwi, okazuje się że występowanie tych mutacji naukowcy stwierdzili głównie w ciele migdałowatym, tak wrażliwym w przypadku autyzmu.

https://spectrumnews.org/news/race-crack-autisms-code-two-contenders-shoot-ahead/

Dwa geny, które szczególnie często występują w autyzmie, będące w topie, to: SCN2A, SMARCA4. One okazały się być także najczęściej mutującymi genami w ich raporcie.

Jakie to może mieć znaczenie dla zespołu Downa…cały czas się pytałem w trakcie czytania tego raportu. Z jednej strony myślę słusznie, gdyż polimorfizmy w ZD są na pewno elementami determinującymi fenotypy i to widać…choć nie wszyscy wiedzą o co tutaj chodzi Uśmiech..ale dołożenie tego typu mutacji mozaikowych jest czymś fascynującym w układzie naukowym i technologicznym, co może pomóc w redefinicji całego przebiegu choroby Alzheimera u osób z ZD. Dla mnie to ekscytujące bo widzę jak to wykorzystać…ale czy ktoś się na to zgodzi?

Gen SCN2A jest monitorowany w panelu MTHFR UK i wygląda tak:

image

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...