Możliwości osób z zespołem Downa. Czy wartość IQ, jako wyznacznik inteligencji, można zmienić?

Styczeń 13, 2014 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Gdy zbierałem materiały do tego zagadnienia pojawił się MTHFR. Postanowiłem się nim z Wami podzielić, no i zabrało mi ponad tydzień, aby z tematem genu i jego mutacji się uporać. Iloraz inteligencji i jego zmienność, modyfikowalność musiał poczekać. Dzisiaj wracam do tematu i wiem, że nie będzie to jeden wpis.

TO NIE JEST WPIS DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ! TO JEST WPIS DOTYCZĄCY TYLKO IQ!

Postanowiłem uporać się z tematem analizując pewne czynniki i lokalizując je w tabeli, by na końcu mieć jeden spójny i czytelny obraz na końcu.

image

Patrząc na nią możecie mieć pytania, co oznaczają poszczególne definicje. Oto moje wyjaśnienie.

1.Inteligencja osób z ZD rozumiana jest przeze mnie jako wartość współczynnika IQ rozumianego jako iloraz inteligencji. Jest on mierzony często testami, a nie samą funkcjonalnością danej osoby. Stwierdziłem, że skoro wszyscy naukowcy posługują się IQ, to chyba tak będzie najłatwiej. Zastosowanie IQ sprowadzi moje analizy i dyskusje do poziomu zrozumiałego dla wszystkich.

2.50 IQ jest wartością, która jest wielce umowna. Można przyjąć 45, można przyjąć 55. Wartości te wynikają z poszczególnych prac naukowych i czasu ich publikacji. Gdy odnoszą się one do generacji osób z ZD urodzonych przed 1995 rokiem, kiedy dokonała się rewolucja w dziedzinie kardiochirurgii, umowne wartości IQ sugerują znacząco niższy poziom typu 40-50. Wraz ze zmianami medycznymi, edukacyjnymi te wartości rosną i zbliżają się do umownej wartości IQ 60-70.

3. Dane globalne są umowne. Popatrzcie na te na dane wikipedii. Pokazują one, że wartość IQ jest kwestią niezwykle zmienną geograficznie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png

image

Znajdujemy tam także dwie tabele oceny wartości IQ, prezentowane tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iloraz_inteligencji

image

Patrząc na zestawienie "IQ and Global Inequality" według Richarda Lynn

Hong Kong 108
Singapore 108
North Korea 106
South Korea 106
Japan 105
China 105
Taiwan 105
Italy 102
Iceland 101
Switzerland 101
Austria 100
Luxembourg 100
Netherlands 100
Norway 100
United Kingdom 100
Belgium 99
Canada 99
Estonia 99
Finland 99
Germany 99
New Zealand 99
Poland 99
Sweden 99

Polska ma średnie IQ na poziomie 99 punktów.

4.IQ osoby z ZD różni się w zależności od wieku. Różne źródła podają różne wartości. Mówi się, że dziecko z ZD ma średnio 50-55 IQ i ono rośnie wraz z wiekiem. Jednak osoba dorosła w wieku powyżej 30-35 lat osiąga już zdecydowanie gorsze wyniki. Mówi się, że są to wartości na poziomie 45-50 IQ. Problem w analizie tych danych jest ogromny. Mamy do czynienia z różnymi generacjami, z różnymi metodologiami badawczymi i różnym stosunkiem do osoby z ZD. Z tej perspektywy wszystko musi być umowne.

5.Gdy popatrzymy na kraje i miasta, w których dzieci z ZD są otoczone dobrą opieką edukacyjną, one na poziomie wieku 7-12 lat osiągają lepsze wyniki od dzieci, które przebywają w ośrodkach opiekuńczych lub bez wsparcia edukacyjnego. Z tej perspektywy dokonałem mojej własnej oceny wykorzystując informacje od terapeutów, dane znalezione w internecie, które wskazują, że przeciętne IQ dla dziecka z ZD powinno być zlokalizowane pomiędzy 45 a 60 IQ. Analizując dane dla samej Polski sugeruję by przyjąć wartość 50 IQ, choć zdaję sobie sprawy, że nikt nie robił całościowych badań statystycznych w tym zakresie i może być to trudne do obrony. Ale taką perspektywę przyjąłem.

MAMY ZATEM 50 IQ DZIECKA Z ZD VIS A VIS 70 IQ UZNANE ZA NORMALNOŚĆ.

Bez względu czy dla nas jest to istotne, czy też nie, odbierajcie te wartości jako punkt odniesienia, który pozwoli nam w sposób jednoznaczny i policzalny odnieść się do problemu wartości IQ, a nie czy to jest nam potrzebne, czy też nie.

6.Na koniec wyjaśnienia słów:

POTENCJAŁY są to możliwości, instrumenty, sytuacje, które mogą nam pomóc w rozwoju lub niestety jego ograniczyć lub utrzymać na zindywidualizowanym poziomie. Ale są to wartości zmienne, epigenetyczne, na które mamy wpływ.

Inaczej się ma z ZAGROŻENIAMI. Te, jeżeli występują, to nie mamy na nie wpływu lub mamy wpływ bardzo ograniczony. Tak samo jest z SZANSAMI. One są, ale my możemy jedynie wpływać  na ich “tempo”, ale one się dzieją i dziać się będą.

Proszę jeszcze raz: TRAKTUJCIE TE ARTYKUŁY JAKO DYSKUSJĘ O POZIOMIE IQ A NIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Dla mnie są to 2 różne, choć powiązane z sobą, sprawy.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...