Pierwsza terapia choroby Alzheimera oparta o przeszczepy komórek macierzystych została wdrożona.

maj 2, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Co jest ważne, będzie to terapia standardowa dostępna dla wszystkich. Po drugie na pewno w układzie protokołu medycznego będzie to pierwsza na świecie terapia komórkami macierzystymi wdrożona do oficjalnych protokołów medycznych zaakceptowanych przez rząd. To wszystko dotyczy Japonii.

image

https://alzheimersnewstoday.com/2018/04/30/first-stem-cell-therapy-for-alzheimers-disease-approved-in-japan/?amp

https://www.businesswire.com/news/home/20180413005393/en/Nature-Cell-Biostar-Stem-Cell-Research-Institute

image

Zaczynamy od tego, że metodologia opracowana przez dwie biotechnologiczne firmy z Korei Południowej nie jest aplikowalna w tym momencie w Polsce ze względów etycznych.

Na czym polegała terapia:

1.Pierwsi pacjenci otrzymywali przez 2 tygodnie, 10 dawek leczniczych składających się na 200 milionów komórek przefiltrowanych i dobranych ze względu na różne dane techniczne, otrzymywanych w ciągu 2 godzin.

2.Terapia Alzheimera w komórkach macierzystych polega na podaniu dożylnym autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej.

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. MSC – Mesenchymal Stem Cells) to populacja komórek multipotencjalnych, mająca możliwość przekształcenia się w różnorodne typy dojrzałych komórek, między innymi w komórki tłuszczowe, kostne, chrzęstne, mięśniowe oraz nerwowe. Komórki te posiadają szczególne zdolności immunomodulacyjne, a więc takie, dzięki którym mają pozytywny wpływ na odporność, procesy naprawy oraz inne wybrane procesy immunologiczne zachodzące w ludzkim organizmie podczas odrzucania przeszczepu. Dodatkowo stwierdzono u nich właściwości przeciwstarzeniowe oraz promujące proces angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń włosowatych (krwionośnych) istotny na przykład przy gojeniu ran.

W organizmie ludzkim źródła komórek mezenchymalnych podzielić można na pochodzące z dojrzałych, w pełni ukształtowanych tkanek dorosłego człowieka oraz na zlokalizowane w tkankach związanych z porodem.
Te pierwsze usytuowane są między innymi w szpiku kostnym, tkance tłuszczowej oraz krwi obwodowej. W znacznie mniejszej liczbie  można je również znaleźć w miazdze zębowej, płucach czy gałce ocznej.
Komórki mezenchymalne pochodzące z tkanek popłodu pozyskać można między innymi z fragmentu łożyska, kosmówki, owodni, płynu owodniowego, a nawet krwi pępowinowej. Doskonałej jakości mezenchymalne komórki macierzyste można uzyskać z galarety Whartona zlokalizowanej w ludzkiej pępowinie. Najnowsze badania wskazują jednoznacznie, iż obecnie najlepszym dostępnym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych jest właśnie galareta Whartona, ponieważ komórki wyizolowane z tej tkanki wykazują podwyższony poziom zdolności namnażania przy zachowaniu optymalnej żywotności (przeżywalności) w porównaniu
do komórek mezenchymalnych pochodzących ze szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej lub krwi obwodowej.

Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzenia ludzkiego posiadają zestaw wyjątkowych właściwości, dzięki którym wykorzystywane są przez naukowców oraz lekarzy niemal na całym świecie jako eksperymentalny materiał terapeutyczny. Komórki te mają potwierdzone naukowo właściwości:

  • Samoodnawiania (proliferacji) – zdolności do prowadzenia nieograniczonej liczby podziałów komórkowych w obrębie danej populacji komórek macierzystych. Oznacza to, iż komórki z tą zdolnością nigdy nie utracą swojej „macierzystości”, dając nieustannie początek następnym pokoleniom komórekpodczas każdego, cyklicznego podziału komórkowego.
  • Różnicowania (dyferencjacji) – dającej możliwość przekształcania się w inne struktury komórkowe, często w pełni funkcjonalne. Mezenchymalne komórki macierzyste mogą różnicować się (przekształcać) między innymi w komórki kości, chrząstki, tłuszczu, mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego oraz nerwowe.
  • Immunosupresyjne/immunomodulacyjne – polegające na zmodyfikowaniu odpowiedzi immunologicznej, aktywowanej przez organizm, na przykład w odpowiedzi na umieszczenie obcego organu poprzez jego przeszczepienie (transplantację). Mezenchymalne komórki macierzyste hamują lub zmieniają działania komórek immunologicznych uczestniczących w reakcji odpowiedzi na przeprowadzone przeszczepienie zapobiegając odrzuceniu przeszczepu.
  • Przeciwstarzeniowe (antyapoptotyczne) – komórki mezenchymalne są zdolne do „uratowania” przed śmiercią zdrowe komórki, uszkodzone w skutek szkodliwego działania promieniowania, niedotlenienia, związków chemicznych lub uszkodzenia mechanicznego.
  • Angiogeniczne(neowaskularyzacyjne) – pozwalające na wydzielanie związków chemicznych pobudzających tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Ma to szczególne znaczenie podczas procesu gojenia ran, a także w odbudowie zniszczonych tkanek.
  • Antymikrobiologiczne (antybakteryjne, antypasożytniczne) – wydzielające te same, bądź bardzo podobne związki co komórki układu immunologicznego podczas zwalczania patogenów obecnych w organizmie. Mezenchymalne komórki macierzyste wydzielają związki wspomagające reakcję immunologiczną skierowana przeciwko bakteriom oraz pasożytom.
  • Przeciwzapalne – hamujące procesy zapalne, poprzez wydzielanie odpowiednich czynników anty-zapalnych. Mezenchymalne komórki macierzyste blokują w ten sposób aktywność komórek układu immunologicznego, dzięki czemu dalszy rozwój stanu zapalnego jest spowolniony.
  • Naprawcze – umożliwiające przemieszczanie się i znalezienie miejsca uszkodzenia, a następnie promowanie aktywacji procesów naprawczych oraz zwiększenie ich wydajności.

https://www.itkmed.pl/pl/dzial-komorki-macierzyste/mezenchymalne-kom%C3%B3rki-macierzyste

3.Proces podawania zaproponowany przez firmy z Korei jest opatentowany, gdyż ma wiele punktów krytycznych chociażby wielkość komórek, która mogłaby być podana dożylnie.

Oczekuje się, że po 13 latach doświadczeń, bo tyle trwały próby, terapia nie będzie tylko mechanizmem łagodzącym, ale przede wszystkim całkowicie leczącym chorobę. Kierowana będzie dla osób z wczesną i średnią typologią choroby. Oznacza to, że osoby z ZD są grupą docelową do wieku 35 lat.

Metodologia została opracowana w oparciu o badania naukowe. Krytyczna publikacja dla niej miała miejsce w 2012 roku i jest podstawą naukową dla tej innowacyjnej technologii. Czytamy w nim, że kierunkowe działanie jest oparte na obniżeniu stanu zapalnego organizmu via cytokinę IL-10 oraz obniżenie poziomu amyloidów beta. W konsekwencji wzrasta poziom BDNFów w mózgu (innych czynników troficznych także) i nie obserwuje się utraty pamięci.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045757

image

Jest to przełomowa decyzja rządu Japonii i trzeba teraz obserwować jak to się rozwinie na świecie. W jakim stopniu osoby z ZD są w stanie skorzystać z tej metodologii zobaczymy, trzeba czasu.

PS.

Dla Asi M.

Technologia tutaj zastosowana jest podobna do tej o której rozmawialiśmy, z tym że komórki macierzyste pochodzące z królika nie są poddane takiej “obróbce” i przygotowaniu. Może należałoby to jeszcze raz wszystko przeanalizować.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...