Resweratrol i EGCG odbudowują funkcjonalność mitochondriów w hipokampie

marzec 18, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Nie ma EVIDENCE BASED MEDICINE w zespole Downa, bo etyka na to nie pozwala, bo nie ma pieniędzy na badania nad ludźmi, stąd możemy posiłkować się jedynie badaniami nad modelami zwierzęcymi ZD, np. u myszy. I właśnie pojawiło się takie bardzo ciekawe badanie pokazujące skuteczność EGCG i resweratrolu w stymulowaniu mitochondriów u myszy z ZD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26964795/

image

Dysfunkcja mitochondriów w sposób krytyczny uszkadza funkcjonowanie całego układu nerwowego. Jest to typowa patologia dla zespołu Downa, która implikuje nieprawidłowe działanie także tarczycy i hormonów z nią związanych.

Badania opisane w tym raporcie badały kierunkowo po raz pierwszy, funkcjonowanie mitochondriów w ZD i ich reaktywność na podawane suplementy: EGCG i resweratrol. Wnioski jakie płyną z niego są następujące:

“…we disclose that, besides EGCG, also the natural polyphenol resveratrol, which displays a neuroprotective action in various human diseases but never tested in DS, restores oxidative phosphorylation efficiency and mitochondrial biogenesis, and improves proliferation of NPCs.”

Ujawniamy, że obok EGCG, także naturalnie występujący resweratrol, który prezentuje działanie neuroprotekcyjne w przypadku różnych chorób dotykających ludzi, ale nigdy nie testowany w ZD, odbudowuje efektywność fosforylacji oksydacyjnej i biogenezy mitochondrialnej oraz poprawia rozpowszechnianie się komórek prekursorowych.

Tłumacząc na “nasze”, badania te potwierdziły efektywną poprawę pracy mitochondriów i ich metabolizmów energetycznych związanych z ATP, jak i istotny wpływ na neurogenezę i regenerację komórek nerwowych. Przez co komórki energetycznie są sprawniejsze i a organizm bardziej efektywny.

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/aktualnosci/molekularne-elektrownie-o-biogenezie-mitochondriow-opowiada-dr-hab-agnieszka-chacinska-z-miedzynarodowego-instytutu-biologii-molekularnej-i-komorkowej-w-warszawie,12931

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforylacja_oksydacyjna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_prekursorowa

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...