Utrata wagi jako symptom choroby Alzheimera w zespole Downa

grudzień 28, 2022 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Ważna obserwacja. U osób z ZD, jeżeli następuje niezamierzona, niecelowa utrata wagi, może to świadczyć o początkach choroby Alzheimera. Dla mnie to może być świetny biomarker, gdyż jak wiemy nasze dzieci wolą jeść, niż nie.

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad220865

Powyższy raport pokazuje jakie dane udało się zebrać na 261 osobach dorosłych z ZD. Badano BMI w zakresie wagi/wzrostu i korelowano to z PET. Konkluzje z tego badania są następujące:

“Regresje wielomianowe wykazały spadek BMI o 0,23 kg/m2 rocznie, począwszy od wieku 36,5 lat, co następuje wraz z okresem, w którym wzrastają Aβ i tau oraz pogarsza się pamięć i stan psychiczny. Na poziomie analizy osobowej podwyższony poziom Aβ, pogorszenie pamięci i stanu psychicznego były związane z większym procentowym ubytkiem masy ciała w ciągu 16-20 miesięcy.”

Jest to dobry biomarker patrząc na tą niewielką grupę osób dorosłych z trisomią 21, która do mnie trafia. Sprawdza się ten wniosek, choć często bardziej łączymy go z depresją, złą metylacją niż już z chorobą Alzheimera. na dzisiaj bez badania PET nie ma możliwości sprawdzenia tego w inny sposób.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...