Wyhamować BACE1!

sierpień 7, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Odpowiednie hamowanie BACE1 może odwrócić chorobę Alzheimera i o tym już pisałem. O ile BACE1 nie jest potrojony, to wciąż pozostaje w nadaktywności tytułem potrojonego BACE2 zlokalizowanego na 21 chromosomie.

http://www.zespoldowna.info/chorobe-alzheimera-mozna-odwrocic.html

https://www.alzforum.org/news/research-news/alzheimers-disease-related-proteins-needed-neurogenesis

Dziś naukowcy zadają sobie pytanie jak dużo zahamować BACE1.

Chociaż łagodzące skutki hamowania aktywności BACE1 na β-amyloidozę i poziomy białek synaptycznych zostały wcześniej odnotowane w modelach myszy z chorobą Alzheimera, to nasze wyniki podkreślają dodatkową potencjalną wartość modulacji BACE1 w celowaniu terapeutycznym dysfunkcji endocytowej i neurodegeneracji cholinergicznej w zespole Downa i chorobie Alzheimera”.”

Pierwsze propozycje pokazały, że całkowite wyhamowanie aktywności BACE1 nie prowadzi do oczekiwanego celu i muszą to być wartości spersonalizowane, dążące do istotnej redukcji aktywności genu BACE1. Jest to o tyle ciekawy wątek w ZD, gdyż może on być elementem całej strukturalnej “przebudowy” kaskady choroby Alzheimera w ZD na gruncie spersonalizowanej aktywności potrojonych genów, jak i samego BACE1. Klucz do ograniczenia poziomu amyloidu wiązanego z nadmiarem aktywności genów APP i BACE2, staje się bardziej skomplikowany, ale jeżeli znajdzie zastosowanie może dramatycznie zmienić patologię choroby Alzheimera w ZD, bo to BACE2 w ZD trzeba wyhamować, by zredukować aktywność BACE1, a to może zmienić stan zapalny i zmniejszyć aktywność genu APP. Skomplikowane i ciekawe.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...