…a jednak polimorfizmy rodzicielskie!

październik 24, 2017 by
Kategoria: Serce

Obserwuję badania nad przyczynami wad serca u dzieci z zespołem Downa. Jedynym powodem jest fakt, że dotyczą one bardzo dużej populacji dzieci (co drugie dziecko z ZD ma jakąś wadę serca) ale zdecydowanie zbyt małej by powiedzieć, że jest to związane tylko i wyłącznie z ZD.

Intryguje mnie zatem ten przypadek, gdyż dla mnie jest to oczywisty dowód, że to polimorfizmy rodzicielskie determinują pewne wady, a ZD jedynie je “pogłębia” czy to w rozumieniu wielkości i istotności wady.

Wady serca od zawsze były związane z polimorfizmami genów związanych z metylacją i kwasem foliowym. To gen MTHFR najczęściej w badaniach był wskazywany jako ten, który ma na to duży wpływ. Ostatnio wiedza na temat metylacji i funkcjonowania witaminy B12 na poziomie genu MTRR także wskazała predyspozycje do przypadku wady serca u dziecka….niekoniecznie z ZD.

http://www.zespoldowna.info/co-powoduje-wady-serca-u-dziecka.html

http://www.zespoldowna.info/nowa-allela-genu-mthfr-odpowiadajaca-za-wade-serca.html

http://dsdaytoday.blogspot.com/2011/04/heart-down-syndrome.html

Oczywiście nie są to geny związane z ZD choć mają wpływ na błędy około prokreacyjne. Wskazuje się ciągle, że to gen DSCAM i COL6 mogą wpływać na różnego rodzaju wady serca w ZD. Jednak badania te są ciągle dyskutowane.

http://www.zespoldowna.info/jakie-geny-odpowiadaja-za-problemy-kardiologiczne-dziecka-z-zespolem-downa.html

http://www.revespcardiol.org/en/heart-malformations-in-children-with/articulo/13051768/

Popatrzcie jednak na te badania dotyczące wady nazywanej AVSD (wspólny kanał przedsionkowo-komorowy), która stanowi największą grupę błędów w sercu dzieci z ZD bo stanowiącą blisko 50% wszystkich problemów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lny_kana%C5%82_przedsionkowo-komorowy

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29054759/

Mowa w nich o genie CRELD1, który znajduje się na chromosomie 3, czyli nie związanym z ZD…tak by się wydawało.

https://en.wikipedia.org/wiki/CRELD1

Autorzy implikują, że to on jest jednoznacznie “odpowiedzialny” za wady tego typu w ZD, co oznaczałoby że muszą wynikać z polimorfizmów rodzicielskich, które powodują że ten gen działa dysfunkcyjnie. Nawet zdefiniowano, która allela występuje w ZD najczęściej CRELD1 973G>A(p.Glu325Lys). Potwierdza zatem to moją teorię dotyczącą rodzicielskiego czynnika, dziedziczonego przez dziecko z ZD. Jest teraz do udowodnienia druga teza:

Polimorfizm rodzicielski jest błędnym mechanizmem, który jest negatywnie wzmacniany przez trisomię 21 chromosomu i geny tam zlokalizowane.

Popatrzmy na to, jak CRELD1 działa i z jakimi genami jest powiązany w swojej aktywności, tudzież które mają na niego wpływ korzystając ze STRINGA.

image

W pierwszej kolejności wpadają w oko dwa geny DSCR3 i DSCR4, których skrót oznacza Down Syndrome Critical Region. Oznacza to, że znajdują się na 21 chromosomie.

https://www.wikigenes.org/e/gene/e/10311.html

https://www.wikigenes.org/e/gene/e/10281.html

Popatrzmy teraz na relacje jakie zachodzą między genami z DSCR a pozostałymi genami z 21 chromosomu, gdyż to lepiej zaprezentuje całą kaskadę działania “ZD” na polimorfizm CRELD1.

image

Bezpośrednio między genem DSCR4 a CRELD1 pojawia się gen PSMG1 doskonale nam znany z problów tarczycy, jelit i jak się okazuje także serca w ZD! Jego jedna z wcześniejszych nazw to DSCR2.

https://en.wikipedia.org/wiki/PSMG1

https://www.barnardhealth.us/down-syndrome/the-genetic-origin-of-congenital-heart-disease-in-down-syndrome.html

Mamy też wyraźny wpływ tutaj genu RCAN1, który znany jest w ZD z tego, że jego ekspresja jest najbardziej aktywna i agresywna dla dużej ilości metabolizmów.

Czy to zatem jest już dowód na moje od lat powtarzane twierdzenia?

Myślę, że wciąż nie, gdyż w nich wciąż nie możemy ustalić precyzyjnie ekspresji poszczególnych genów, czyli dokonać prostej matematyki, która pokazałaby czy:

-kluczem do problemów z wadą serca, w tym przypadku, jest suma nadmiernych aktywności poszczególnych genów z 21 dodatkowego chromosomu, które oczywiście są różne u różnych osób

-czy też kluczem jest właśnie polimorfizm “rodzicielski” tak jak w tym przypadku CRELD1 973G>A(p.Glu325Lys), którego “słabość “ byłaby potwierdzeniem na występowanie wady serca u dziecka z ZD

Trochę w tej logice namieszało, ale i też wsparło, jeszcze te stwierdzenie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985718/

Congenital heart disease (CHD), particularly AVSD, are more common in the female gender of Down’s syndrome patients.

czyli wrodzone wady serca, szczególnie AVSD, występują częściej u dziewczynek z ZD. Z jednej strony to może wzmocnić tezę o “rodzicielskich” predyspozycjach zlokalizowanych przede wszystkim na chromosomie “żeńskim” czyli nie 21, ale z drugiej strony nie zidentyfikowano takiego połączenia jak do tej pory…więc wszystko może jeszcze się zdarzyć…ale Was zanudziłem.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...