Jak wybrać szkołę dla niepełnosprawnego ucznia – przepis Gazety Prawnej

marzec 5, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Integracja, czyli nie wiem jaki nadać temu artykułowi tytuł…Pani Agnieszko jestem pod dużym wrażeniem, dziękuję

Podarować odrobinę miłości choremu dziecku
Agnieszka Jędrzejowska
Idea integracji społecznej przeszła już w świadomości naszego społeczeństwa zasadniczą akceptację i można się spodziewać, że formy życia integracyjnego będą się rozwijać w różnych środowiskach. Przykładem jednego z nich może być przedszkole, mikroświat przyszłego życia wśród ludzi, fundament poznania pierwszych zasad współbycia z nimi.
Bezpośrednia praca w przedszkolu pozwala mi […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: Rozporządzenie MEN

luty 1, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“Przedszkola, szkoły i oddziały, o który mowa w paragrafie 1, zapewniają dzieciom i młodzieży, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie:
1.realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2.odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
3.realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: ustawa o oświacie

styczeń 29, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
„System oświaty zapewnia w szczególności:
1.realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
2.wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny (…)
4.dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5.możliwość pobierania […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: nabór

styczeń 28, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki:
“Mniej więcej połowa rodziców niepełnosprawnych dzieci po raz pierwszy próbuje umieścić dziecko w placówce oświatowej w wieku 3 lub mniej lat. Około 2/3 z nich nie wie jeszcze o tym że dziecko nie rozwija się prawidłowo…Co 4 badanemu rodzicowi nie udało się umieścić dziecka w wybranym przedszkolu.Powodem był z reguły „brak miejsc”, jednak […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: integracja to segregacja

styczeń 27, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“W Warszawie planowe i systematyczne rozwijanie sieci placówek „integracyjnych” doprowadziło do zjawiska niemal całkowitej segregacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego…Nieliczni uczniowie z orzeczeniem, którzy jeszcze trafiają do szkół ogólnodostępnych, są w nich traktowani jak piąte koło u wozu, zaś w niektórych przypadkach cały proces ich kształcenia przebiega w klimacie […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: integracja czy włączenie

styczeń 26, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“…autorzy omawianego raportu CMPP na temat kształcenia integracyjnego dochodzą do „niepokojącego wniosku, że często szkoły otwierają więcej oddziałów integracyjnych i specjalizują się w dzieciach niepełnosprawnych”. Ich zdaniem „ jest to niewłaściwa tendencja, która przeczy zasadom tworzenia oddziałów integracyjnych do których miały uczęszczać dzieci z najbliższego środowiska, a obecnie są dowożone również […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: finansowanie szkół

styczeń 25, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: jawność budżetowania

styczeń 22, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“Należy udostępniać w internecie (na BIP) dokumenty oświatowe…budżety zespołów szkół powinny byc sporządzane i publikowane z wyodrębnieniem różnych szkół wchodzących w skład zespołu.”
Polecam raport Agnieszki tutaj:http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: finansowanie oświaty

styczeń 20, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“Należy…maksymalnie zdecentralizować zadania oświatowe wobec dzieci niepełnosprawnych…skierować środki dla konkretnych dzieci do konkretnych placówek (“mały bon oświatowy” dla dzieci z orzeczeniem)…dać dyrektorom placówek swobodę wydatkowania tych środków z zatrudnianiem personelu, zakupem usług i wydatkami inwestycyjnymi włącznie.”
Tych którzy nie znają raportu Agnieszki zapraszam tutaj:http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: zakres zadań oświatowych

styczeń 19, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raporty Agnieszki z Warszawy:
“Należy…określić jaki, jest zakres zadań oświatowych, w szczególności jakiego rodzaju terapii mogą dotyczyć zalecenia z orzeczenia, poza samym dostosowaniem procesu kształcenia. Szkoła powinna mieć możliwości (także swobodę finansową) sprowadzenia na swój teren odpowiednich specjalistów, żeby dziecko nie musiało nigdzie jeździć.”
kto nie czytał raportu Agnieszki polecam tutaj: http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: kiedy dziecko z zespołem Downa ma iść do przedszkola

styczeń 18, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy.
“Należy…otworzyć dla dzieci niepełnosprawnych przedszkola ogólnodostępne, zapewniając dostęp do nich dzieciom niepełnosprawnym w tym samym – a nawet – wcześniejszym – wieku, co dzieciom zdrowym (2,5-3 lata)”.
Kto nie czytał, polecam tutaj: http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Edukacja osób z zespołem Downa.Cytat na dziś: jaka jest Polska oświata?!

styczeń 15, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Zbigniew Kwieciński twierdzi, że edukacja w Polsce nie przystaje do nowych warunków charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego. Podobnie jest w przypadku zakładanej przez animatorów reform postępującej autonomii szkół i nauczycieli. Młodzież, mimo składanych przez władze oświatowe deklaracji, wciąż nie wynosi ze szkoły umiejętności operowania wiedzą, w dalszym ciągu bowiem główną tendencją w nauczaniu wydaje się hołdowanie […]

Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś:Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

styczeń 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Państwa powinny uznać zasadę równych szans edukacyjnych na poziomie podstawowym, średnim i wyższym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami-organizowanych w warunkach integracji. Powinny one zagwarantować, by edukacja osób niepełnosprawnych stanowiła integralną część systemu oświaty.
STANDARDOWE ZASADY WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzanie Ogólnego ONZ 20 grudnia 1993, rezolucja 48/96 przekład na zlecenie […]

Nabór do przedszkola 2010/2011-formularz podania

styczeń 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Mam nadzieję, że nasze przedszkolaki zdobyły już komplet dokumentów, a w szczególności ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, które umożliwi uczestnictwo w naszym programie.
W przypadku, gdy tak jest proszę o wydrukowanie sobie podania do przedszkola,

które znajduje się tutaj

przygotowane przez Maję i skontaktowanie się ze mną w celu składania dokumentów u Pani Oli.
Czekam Jarek

Catch them young, czyli wychowajmy naszym dzieciom nauczycieli

styczeń 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Nadeszła zima. Ponieważ nie mam telewizora, dużo czytam, a ostatnio o edukacji. Na szkolnictwie podstawowym znam się tak jak większość, czyli mity i doświadczenia znajomych. Kiedy jednak przeczytałam książkę Iwony Chrzanowskiej „Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną“ i obejrzałam film o amerykańskiej szkole, po raz pierwszy poczułam, że nie jestem w świecie […]

Edukacja osób z zespołem Downa.Cytat na dziś: DEKLARACJA Z SALAMANKI

styczeń 11, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia. Każde dziecko ma charakterystyczne, indywidualne cechy, zainteresowania, zdolności, potrzeby w zakresie nauczania. Systemy oświaty powinny być tworzone, a programy edukacyjne wdrażane z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych charakterystycznych cech i potrzeb. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć […]

Skoro zaczynamy o edukacji…

styczeń 11, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

…to tytułem rozgrzewki takie pytanie: co to zdjęcie przedstawia?
Czekam na informację do środy! :)

Edukacja z sukcesem

grudzień 24, 2009 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja, Aspekty życia, Filmoteka

W Patrick O’Hearn School, Shakespeare jest prezentowany na różne sposoby. Jedne dzieci czytają oczami, inne palcami. Jeden z uczni interpretuje go poprzez malowanie, inny przygotowuje satyrę. Nie ma tutaj jednego schematu uczenia się, nie ma jakiegoś jednego wzoru na sukces, choć większość dzieci odnosi tak naprawdę sukces poprzez sam fakt chodzenia do tej podstawówki.
Jej […]

Pablo Pineda

grudzień 19, 2009 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja, Aspekty życia, Filmoteka

Pablo wciąż jest na szczycie popularności. Wciąż wskazuje się na niego jako tego jedynego. Zapomina się o czymś innym. Tak Pablo jest wyjątkiem, ale proces edukacji, którym podążał i podąża jest szczególnym wyjątkiem. Hiszpańska Malaga pozwoliła mu na elastyczny program edukacji, wykluczający niektóre elementy programu masowej edukacji. Dała mu szansę, której potrzebują inni. Pablo wciąż […]