Detekcja wad rozwojowych podczas ciąży z dzieckiem z zespołem Downa.

luty 25, 2021 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Często pytacie mnie, czy istnieje szansa by określić poziom zaburzeń dziecka z ZD podczas ciąży. Zawsze odpowiadam, że dzisiejsze znane mechanizmy scanningowe nie pozwalają na to. Jednak od dzisiaj będę tez mógł mówić o nowej metodzie, która być może spowoduje, że interwencja medyczna już podczas ciąży będzie bardziej precyzyjna.

W poniższym raporcie naukowym mówi się o analizie metabolitów ciążowych poprzez pobranie płynów owodniowych kobiety będącej w ciąży i zestawieniu kilku parametrów, które znajdują się w detekcji w tym płynie.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576476/ 

Jak to jest opisane:

“W płynie owodniowym kobiet w ciąży z dzieckiem z ZD w porównaniu z pacjentkami ze zdrowymi płodami odnotowaliśmy istotne różnice w poziomie czterech metabolitów: metylohistydyny, heksanoilokarnityny, diacetylosperminy i p-krezolu, co może wiązać się z nieprawidłowym rozwojem układu nerwowego i mięśni. Wykryliśmy bakteryjne metabolity, które potwierdzają najnowszą tezę o niesterylnym środowisku wewnątrzmacicznym.”

Dla mnie odkrycie to wiąże się też z potwierdzeniem tezy łączącej te metabolity z dysfunkcjami w układzie metylacji, produkcji energii w mitochondriach i słabym napięciu mięśniowym

https://www.zespoldowna.info/histydyna-niedokrwistosc-kwas-foliowy-hemoglobina-gen-ftcd-histamina-histydyna-dao-hnmt-silne-problemy-alergiczne-i-zle-funkcjonowanie-jelit-gen-ftcd.html

Parametryzowanie tych wartości może już w trakcie ciąży ustawić odpowiednią suplementację wspomagającą i korygującą określone problemy. Mając je możemy, tak jak stosując cholinę TMG, odpowiednio osłabiać inicjowane w tym momencie, zmiany destrukcyjne, a to pozwoli na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...