Dlaczego odstawiłem fluoksetynę? – pytanie Wojtka

grudzień 15, 2011 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Jeżeli ZD jako wada genetyczna wpływa na stałą zmianę pewnych procesów biochemicznych, to leki, objawowo stymulujące i odwracające te procesy do poziomu bliskiego “normalności”, powinny być podawane stale. I stale powinniśmy podawać fluoksetynę, która jest STAŁYM czynnikiem neurogenezy.

Wydaje się zatem wszystko proste. Powinienem nie odstawiać fluoksetyny.

Jednak w ZD liczba ścieżek metabolicznych do poprawy jest tak duża, że nie jest możliwe abyśmy je wszystkie korygowali. Liczba procesów biochemicznych do poprawy jest jeszcze większa, więc jeżeli chcielibyśmy je wszystkie naprawiać, to nasze dzieci musiałyby połykać TONY różnych specyfików. Ja tego nie chcę!

Zatem Wojtku,  JA DOKONAŁEM WYBORU I SKUPIŁEM SIĘ NA NASTEPUJĄCYCH KWESTIACH:

-stymulowanie ekspresji genu DYRK 1 A

-stymulowanie ekspresji genu APP

-neurogenezie, synapsogenezie,rehabilitacji komórek w hipokampie

-stymulacji neuroprzekaźników

-zapobieganiu patologiom białek tau i amyloidów beta

-wspieraniu organizmu Jasia w zakresie posiadania odpowiedniej dawki mikroelementów i jego diecie

Obserwuję kwestie dotyczące komórek glejowych, istotności cynku, selenu i żelaza. Śledzę wszystkie doniesienia dotyczące choroby Alzheimera i demencji.

Z tych to powodów postanowiłem, że będę podawał fluoksetynę w okresach 6-8 miesięcznych w roku wymiennie z cerebrolizyną, której skuteczność w patologiach tau i amyloidu jest opisywana jako jedna z najbardziej perspektywicznych! Obu leków nie wolno podawać razem, stąd taka a nie inna decyzja.

Ale o tym to już jutro napiszę :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...