GABA i gammalon w zespole Downa.

Kwiecień 12, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Popełniłem jeden błąd, że nie napisałem do tej pory sprostowania w kontekście podawania gammalonu przepraszam. O co chodzi? Gammalon zgodnie z teorią dotyczącą receptorów GABA obowiązującą w latach 2004-2015 był nie właściwym lekiem do podawania w ZD. Od 2015 wszystko jednak się zmieniło.

Zacznijmy od tych wpisów, które zaprezentowały zmiany w pojmowaniu GABA w ZD:

 http://www.zespoldowna.info/receptor-gaba-a-hamuje-czy-pobudza-ciekawe-nowe-wnioski.html

http://www.zespoldowna.info/jak-jest-jarku-z-tym-ginkgo-pomaga-czy-nie-pomaga.html

W wyniku zanegowania nadmiernego hamowania w ZD, potwierdzonego w kolejnych badaniach zamknięto projekt leku w tym kierunku: http://www.zespoldowna.info/rg1662-basmisanil-lek-od-roche-na-zespol-downa-projekt-zostal-zamkniety.html

i zbudowano nową systematykę wiedzy o GABA w ZD chociażby w tym artykule:

http://www.zespoldowna.info/rytm-oscylacji-w-korze-mozgowej-kluczem-do-zrozumienia-zespolu-downa-najnowsze-badnia-zespolu-marii-dierssen-z-hiszpanii.html

Z tej perspektywy gammalon nie jawi się już więcej jako lek “szkodliwy”, a jako ten który można zastosować do stymulacji dziecka  w wyniku jego silnego pobudzenia chociażby tytułem polimorfizmu genu GAD1, czy po cerebrolizynie.

http://www.zespoldowna.info/gad-1-i-cechy-autystyczne.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...