Inhibitory CBS cz.2

listopad 5, 2019 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Siarkowodór jest krytycznym elementem regulacji neuroprzekaźników, gdy jego ilość jest odpowiednio zbilansowana. Siarkowodór czyli H2S, jest krytyczny z tej perspektywy w chorobie Alzheimera, gdzie tego gazu jest za mało. I tutaj mamy różnicę między zespołem Downa a chorobą Alzheimera. W ZD mamy go za dużo, stąd musimy szukać rozwiązań na jego stabilizację i zbilansowany poziom.

http://www.zespoldowna.info/siarkowodor-jego-nadmiar-i-naturalny-inhibitor-apigenin.html

http://www.zespoldowna.info/inhibitory-cbs-cz-1.html

Zacznę od przypomnienia, tego co już napisałem w pierwszej części. Potrojenie genu CBS powoduje zaciągnięcie homocysteiny na wyższym poziomie, niż u osoby bez jego potrojenia. Objawia się to homocysteiną na poziomi około 4,8-5,5 umol/l.

Gdy mamy większą aktywność CBS i mamy więcej siarkowodoru w ZD, to mamy:

-supresję mitochondrialnego transportu elektronów

-większe zużycie tlenu

-zmniejszenie produkcji energii ATP

-większy poziom wolnych rodników (ROS) i większy poziom reaktywnych form azotu (RNS)

https://www.pnas.org/content/116/38/18769

…ale z drugiej strony mamy większą aktywność ścieżki chroniącej przed nadmierną ilością wolnych rodników na poziomie Nrf2, ale nie mamy większej ilości glutationów, gdyż efekt zwiększonej ilości nie dotyczy osób z ZD.

image

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/3205125/fig2/

CBS największa aktywność przejawia w hipokampie, mózgu i jego pniu oraz móżdżku. Tam zatem mamy do czynienia z największą ilością siarkowodoru i jego istotnej funkcji regulującej. CBS obecne jest także w pozostałych organach, ale tam kontrybutorem siarkowodoru jest też gen CSE, najbardziej aktywny w aorcie piersiowej, jelicie krętym, żyłach i macicy.

Gen 3MST i jego produkcja siarkowodoru, pełni funkcję regulacyjną w mózgu.

image

Wracamy do ZD. Krytycznym elementem działań inhibitujących musi być skierowana na aktywność genu CBS, ale i CSE, a poprzez nich na siarkowodór. Na tej ścieżce mamy mechanizm produkcji nie tylko siarkowodoru, ale i amoniaku. Celowe działanie na zmniejszenie/regulację aktywności genów CBS/CSE i w efekcie ilości cysteiny, której w ZD mamy za dużo, jest krytyczna. Najłatwiej byłoby “zakorkować” całą metylację podając SAMe, ale mogło by to spowodować efekty uboczne na ten moment trudne do oceny.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817206/

Na poziomie genu CSE wydaje się być to też łatwe, ale nie w ZD. Jest to enzym P5P zależny (witamina aktywna B6), ale w ZD konwersja i aktywność tej witaminy jest zła tytułem potrojenia genu PDXK.

Przejdźmy teraz na chwilkę do glutationu:”H2S has the ability to protect neurons from oxidative stress by enhancing levels of GSH.” czyli siarkowodór ma zdolność do ochrony neuronów przed stresem tlenowym poprzez zwiększenie poziomu glutationu…jednakże znów jest to odniesienie do osób bez ZD i do sytuacji, gdzie będące w słabej ekspresji geny zostają “wyciągnięte” w swojej aktywności do góry. My z CBS i CSE mamy tylko problemy. Jest to poparte w badaniach nad zależnością występowania leukemii w ZD a ekspresją w szczególności genu CBS (nawet 12 krotnie większą od osób bez ZD).

http://www.zespoldowna.info/jak-zmienia-sie-ekspresja-genow-u-dzieci-w-zespole-downa.html

https://pdfs.semanticscholar.org/c00c/d45e4c565a54badaef52627a584d79ee6ef4.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3498323/

Przekłada się to na inne udokumentowane dane, mówiące już od blisko 40 lat, że ekspresja genu CBS to średnio 157%, a w połączeniu z aktywnością genu DYRK1A jest kompletną destrukcją fenotypową dla ZD.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707614487

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pbc.20092

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2015.00223/full

https://academic.oup.com/hmg/article/28/9/1561/5288100

Wiemy już, że gen CBS jest elementem stymulowania reakcji immunologicznej, która w ZD ma objawy w postaci różnych form białaczek. Z tej perspektywy nasza determinacja w regulacji tego genu musi być odpowiednia. Chciałbym jednak odejść od typowych inhibitorów farmakologicznych, a przejść do naturalnych produktów takich jak apigenin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Apigenin

https://res.mdpi.com/d_attachment/ijms/ijms-20-01305/article_deploy/ijms-20-01305-v2.pdf

http://dmd.aspetjournals.org/content/33/1/49

https://www.mdpi.com/2076-3921/8/2/35

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/7973098/

http://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Cancer/ca-10240.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s12565-019-00486-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30381840/

PO PIERWSZE nie rozważam tutaj apigenin jako substancję antyrakową…a tytułem wsparcia osoby z ZD z nadmierną ekspresją genu CBS.

PO DRUGIE apigenin jest substancją, która redukując aktywność genu CBS może zwiększać aktywność genu SOD1A…czyli tak jak EGCG…ale ogólnie zmniejsza poziom biomarkerów stresu tlenowego.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10942912.2016.1207188

PO TRZECIE każdy procent mniej aktywności CBS to mniej cysteiny, mniej amoniaku i siarkowodoru oraz lepsza równowaga na poziomie glutation stres tlenowy.

Teraz trochę o dawkowaniu.

1.Apigenin jest uzyskiwany najczęściej z rumianku i są to produkty o zawartości od 1 do 2% substancji aktywnej. Od takich należy zawsze zaczynać, tytułem możliwych podrażnień układu pokarmowego.

2.Dużo większe koncentraty pochodzą z selera, pietruszki i grejpfruta nawet 98%.

3.Dawka poprawiająca dobre samopoczucie i spanie to 20-50 mg dziennie.

4.Dawka terapeutyczna liczona jest wg. tego modelu 3-10 mg/kg ciała ale przy uwzględnieniu typu problemu, zupełnie inna jest dawka dla leczenia raka, inna dla osób z chorobą Alzheimera.

image

5.Podaje się apigenin 2-3 krotnie w ciągu dnia w zależności od celu.

6.Jednak połowiczny czas rozpadu to aż 91,8 h ale apigenin słabo się wchłania i pojawia się w krwi dopiero po 24 h.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5566007/

http://dmd.aspetjournals.org/content/33/1/49

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10942912.2016.1207188

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/8370584/

Jakie cele możemy mieć w ZD?

1.Obniżające poziom siarkowodoru.

2.Obniżające stan zapalny i redukcję aktywności cytokin zapalnych

3.Działanie poprawiające aktywność energetyczną mitochondriów i poprzez to wspieranie funcjonalności serca.

4.Wspieranie kontroli wagi.

5.Neuroprotekcja i wzrost ilościowy BDNFów.

6.Kontrola cukru w organizmie i zapobieganie cukrzycy.

7.Obniżanie kortyzolu.

8.Wspieranie odpowiedniego rytmu snu.

 

Wiedza podana, czas na zastosowanie!

Jakie skutki uboczne mogą się pojawić?

1.W dwóch badaniach wskazano na dawkę 100 mg/kg jako toksyczną.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281105/

2.Mogą pojawić się niestrawności, stąd należy podawać apigenin stopniowo.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...