Istota biała jest znacząco mniejsza w zespole Downa…

październik 15, 2014 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Dzisiaj mamy dzień poświęcony chorobie Alzheimera u nas Uśmiech .Pojawia się artykuł o amyloidach. Ci którzy byli na wykładzie w Bielsku Białej byli zaskoczeni tym jak powiedziałem, że istota biała jest mniejsza w ZD.

Z jednej strony było to dla nich coś nowego. Z drugiej zaskoczenie.

Okazuje się, że mniejsza ilość istoty białej, czyli miejsca gdzie komórki lokują swoje synapsy jest efektem gromadzenia się tam amyloidów beta. Ich ilość powoduje obumieranie istoty białej, by z kolei doprowadzić do obumierania istoty szarej. O tym mówią ostatnie raporty badające ta kwestię.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25129614/

Jest to logiczne i konsekwentne wobec wcześniejszych teorii, stąd leki hamujące amyloid beta w tej części mózgu są niezwykle uzasadnione. Cerebrolizyna jest lekiem, która w ten sposób działa.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...