Katatonia, główny problem dorosłych osób z ZD?

Maj 14, 2015 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Regres rozwojowy, który dotyka osoby z ZD powyżej 13-15 roku życia ma różne przyczyny. W najnowszym raporcie pracownicy Uniwersytetu University of Missouri-Columbia.

http://m.medicalxpress.com/news/2015-05-regression-individuals-syndrome.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396650/

image

Zacznijmy od tego co to jest katatonia.

“Katatonia jest stanem zahamowania lub bezcelowego pobudzenia ruchowego o różnym stopniu nasilenia przy zachowanej świadomości.
W najczęstszej postaci chory zastyga w nietypowych pozycjach, wykazując opór przy próbie zmiany jego pozycji, bądź biernie poddając się ustawianiu go w różnych położeniach ( tzw. sztywność woskowa). Rzadziej katatonia może mieć postać bezcelowego pobudzenia, które po pewnym czasie prowadzi do wyczerpania chorego i utraty przytomności.
Inne cechy katatonii to negatywizm (stawianie oporu przed wykonywaniem jakichkolwiek poleceń – czasem poprzez wykonywanie czynności przeciwnych), echolalia ( automatyczne powtarzanie zasłyszanych słów) i echopraksja (automatyczne powtarzanie zaobserwowanych ruchów). Chory w stanie katatonii nie śpi, nie je, nie pije co szybko pogarsza jego stan fizyczny, jeśli nie jest leczony. W skrajnej postaci katatonii dołączają się objawy z układu wegetatywnego (wzrost częstości uderzeń serca, skok ciśnienia) i wzrost temperatury (hipertermia), które są sygnałami stanu zagrożenia życia.

Od pewnego czasu część naukowców skłania się do twierdzenia, że katatonia jest stanem „zamarcia” na skutek przeładowania różnymi czynnikami stresowymi: psychologicznymi, biologicznymi i fizykalnymi. To tłumaczyłoby dlaczego w leczeniu katatonii w 70% pozytywny efekt dają działające uspokajająco i nasennie benzodwuazepiny ( inne grupy i kombinacje leków maja skuteczność 12-40%).
W leczeniu katatonii stosowane są także elektrowstrząsy (wówczas – w związku z brakiem kontaktu z pacjentem – zgodę musi wyrazić sąd rodzinny) oraz ostrożnie neuroleptyki.”

 https://tacyjakja.pl/cgblog/229/Katatonia-gdy-nadmiar-blokuje.html

Przeczytajmy teraz pierwsze zdanie z raportu:

Down syndrome, the most common chromosomal disorder in America, can be complicated by significant deterioration in movement, speech and functioning in some adolescents and young adults. Physicians previously attributed this regression to depression or early-onset Alzheimer’s, and it has not responded to treatments. Now, a researcher at the University of Missouri has found that Catatonia, a treatable disorder, may cause regression in patients with Down syndrome. Individuals with regressive Down syndrome who were treated for Catatonia showed improvement, the researcher found.”

czyli zespół Downa, najpowszechniejszy zespół genetyczny w USA, może być dodatkowo zaburzony poprzez znaczące pogorszenie w mowie, ruchu i funkcjonowaniu osób powyżej 12 roku życia. Lekarze do tej pory sądzili, że te uwstecznienie jest związane z depresją tudzież z wczesnym etapem rozwoju choroby Alzheimera, które nie reagowało na żadne procedury lecznicze. Badacze z University of Missouri odkryli, że to katatonia, choroba uleczalna, może powodować regres u osób z ZD. Takie osoby z regresją, były leczone w kierunku katatonii i proces ten okazał się być skuteczny”.

Jak mówi dr. Judith Miles: "I consider it a public health issue to determine how often Catatonia occurs in patients with Down syndrome," Miles said. "We don’t know what predisposes kids with Down syndrome to develop Catatonia. However, one of the things we do know is that individuals with Down syndrome tend to acquire autoimmune disorders, so we’re looking into autoimmune function and its possible connection to Catatonia."

Uważam, że to jest sprawą społeczną, by określić jak często katatonia ma miejsce u pacjentów z ZD. My nie wiemy jakie predyspozycje mają dzieciaki z ZD do katatonii. Jednakże, jedną z tych kwestii o której wiemy, jest to, że osoby z ZD są szczególnie często dotknięte chorobami autoimmunologicznymi, więc patrzymy na funkcje autoimmunologiczne i możliwe ich połączenie z katatonią.

Ja tylko przypomnę co już wiemy w ZD. Większość dzieci z ZD dotkniętych chorobami autoimmunologicznymi ma polimorfizm genu MTHFR, o czym pisałem już tutaj:

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-1-moj-wstep.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-2-przyczyny-deficytow-immunologicznych-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-3-czyli-czym-jest-mir-155.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-4-metylacja-dna.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-5-onkogen-mir-155-a-mthfr-bach-1.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-cz-8-mlodziencze-reumatoidalne-zapalenie-stawow.html

http://www.zespoldowna.info/choroby-autoimmunologiczne-w-zespole-downa-a-poziom-witaminy-d-3.html

 

Należyte dbanie o właściwy poziom metylacji za pomocą witamin z grupy B, w odpowiednich formulacjach, może je ograniczać…a do tego nie trzeba już odkrycia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043981/

http://jeffreydachmd.com/2014/04/b12-deficiency-neuro-psychiatric-disorders-jeffrey-dach-md/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...