“Kiedy zaleca się heparynę?”

styczeń 23, 2018 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Odpowiedź wydaje się być prosta: wtedy gdy istnieje zagrożenie zakrzepicą w trakcie ciąży…ale tak nie jest w istocie do końca.

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-lekarze-przypisuja-kazdej-kobiecie-z-mthfrem-heparyne.html

Działanie zapobiegające zakrzepicy, czy trombocytozie w kontekście ciąży musi być działaniem celowym

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadp%C5%82ytkowo%C5%9B%C4%87_samoistna

Tak jak to pisałem w artykule powyżej jednym z kluczowych problemów związanych z ciążą jest homocysteina i jej wysoki poziom zagrażający zakrzepicą, co musi być regulowane za pomocą odpowiedniej terapii witaminami z grupy B i minerałami, przy uwzględnieniu wszystkich genów i ich enzymów biorących udział w metylacji…a nie tylko genu MTHFR!

Inna kwestia to zwiększony poziom czynników krzepnięcia związany z polimorfizmami genów odpowiedzialnych za ten aspekt. Za kluczowe czynniki krzepnięcia uznaje się:

-podwyższony fibrynogen

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fibrynogen

-czynniki krzepnięcia VII, VIII, IX, X

-niski poziom białek S

-zwiększona odporność na aktywowane białko C zazwyczaj związane z polimorfizmem V Leiden i PT20210A (protrombina)

-upośledzona fibrynoliza z powodu inhibitorów pochodzących z łożyska

Nie oznacza, tak jak to wcześniej nadmieniałem, że mamy jeden środek na wszystkie te problemy.

Heparyna (jej różne formy) mają przede wszystkim zastosowanie w przypadku czynnika krzepnięcia X i protrombiny. Tutaj protokół opisujący zastosowanie poszczególnych podejść w tym kontekście.

image

http://www.isdbweb.org/documents/file/1554_9.pdf

Heparyna nie powinna być zatem nadużywana co do celu w jakim jest podawana i ilości. Jednym z najczęściej pojawiającym się efektem po przyjmowaniu heparyny jest tzw. małopłytkowość poheparynowa. Wynika to najczęściej ze źle przyjętej dawki leku w trakcie ciąży i niekontrolowania przebiegu terapii oraz pojawieniem się skazy krwiotocznej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82op%C5%82ytkowo%C5%9B%C4%87_poheparynowa

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...