PTZ (pentetrazol) informacja z badań

Grudzień 27, 2010 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Ten artykuł jest kolejnym sprawozdaniem z badań nad PTZ w kontekście jego możliwego zastosowania w przypadku ZD. Po raz pierwszy o tym leku pisałem tutaj: http://www.zespoldowna.info/badania-stanford-university-nad-ginkgo-biloba/

image

Kolejne badania donoszą o pozytywnych efektach jakie są widoczne w wyniku podawania PTZ u gryzoni z ZD. Uzyskuje się bardzo wysoką poprawę funkcji poznawczych po bardzo krótkim okresie podawania (do 10 dni). Jednakże, jak można wyczytać w raporcie z II etapu badań, sam mechanizm działania wciąż pozostaje nieprecyzyjny.

Badania mikrofalowe pokazują efekt “regulacji” nadekspresji tudzież niedoekspresji genów u zwierząt badanych, jednakże na tym etapie nie będą podejmowane badania szczegółowe w kierunku wyjaśniającym do czego ten stan może prowadzić.

W wyniku stosowania PTZ uzyskuje się deregulację ścieżki kodującej MAP, która wtedy zaczyna funkcjonowanie na poziomie odpowiednim dla tej, która znajduje się w środowisku bez wyraźnych zmian genetycznych. Na tym etapie badań będą badane te dane, które pozwolą na opisanie mechanizmów regulujących poziom funkcjonowania “nadekspresji” genów i uzyskanie wyjaśnień w tej kwestii powinno być zamknięciem II etapu badań nad tym lekiem.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...