Zaburzenia mitochondriów w zespole Downa cz.10 adenozylokonalamina (witamina B12)

grudzień 10, 2019 by
Kategoria: Metabolizm

Choć podsumowałem już jak z perspektywy zespołu Downa wspierać suplementacyjnie mitochondria, to pozostają dwie kwestie do omówienia. Takim pierwszym przypadkiem jest witamina B12 w jej postaci adenozylokobalaminy.

Mamy w cyklu metylacji duże zapotrzebowanie na witaminę B12. Polimorfizmy genów FUT2, TCN, MTR, MTRR, PON1 są jednak na tyle istotne populacyjnie, że sprawiają dużo problemów ze stabilnością witaminy B12 w cyklu…a to tylko część jej istotnej roli.

http://www.zespoldowna.info/nie-mthfr-jest-problemem-a-folr2-dhfr-czy-mtr.html

http://www.zespoldowna.info/fut-2-mtrr-mthfr-c-677-t-i-jelita.html

Otrzymuję badania. O ile po tylu latach wiedza na temat homocysteiny i kwasu foliowego przyswoiła się Wam, to wciąż wynik witaminy B12, na poziomie poniżej normy jest najczęstszym problemem we wszystkich badaniach, jakie analizuję.

http://www.zespoldowna.info/witamina-b12.html

Witamina B12 w zespole Downa na poziomie mitochondrialnym jest pod wpływem genu DNMT2 (TRDMT1), który jest regulowany przez potrojony w ZD gen DNMT3L, należącą do tzw. n-metylotransferaz.

image

Tak o tym pisałem:

Zacznę od jednego. Pojawia się w tym zestawie gen o nazwie DNMT2 (TRDMT1) , który podlega funkcjonalnemu połączeniu z genem DNMT3L, który jest potrojony w ZD. Nie ma badan w kierunku ZD, ale zmiana wartości ekspresji genu DNMT2 pod wpływem tego drugiego może wpływać negatywnie na jego działanie. Oznacza to, że aktywność DNMT3L może wpływać w sposób swoisty na poziom funkcjonowania witaminy B12 w ZD.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21338338

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2015.00090/full

http://www.zespoldowna.info/zastosowanie-witamin-z-grupy-b-w-leczeniu-metylacji-genu-dnmt3l-i-zaburzen-kognitywnych.html

http://www.zespoldowna.info/warsztaty-z-paneli-cz-4-najwazniejsze-geny-zd.html

http://www.zespoldowna.info/kolejne-polaczenie-rcan-1-jest-regulowany-przez-geny-z-rodziny-dnmt3.html

http://www.zespoldowna.info/metylacja-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-reguluje-funkcjonowanie-genow-z-rodziny-dnmt.html

Negatywny wpływ metylotransferaz regulujących nie tylko funkcjonowanie witaminy B12 w mitochondriach, ale i genu RCAN1, można skorygować samą metylacją i podawaniem EGCG.

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-23-w-zespole-downa-zmiana-metylacji-zaczyna-sie-od-dnmtl3.html

Inne istotne geny (populacyjne) tak opisywałem:

“MITOCHONDRIA

Pierwszy gen MMAA uczestniczy w translokacji witaminy B12 do mitochondriów, ponadto MMAA może odgrywać ważną rolę w ochronie i reaktywacji mutacji metylmalonylo-koA (MCM).

Drugi gen to MUT. Dostarcza instrukcji do tworzenia mutacji metylmalonylo-CoA (MUT), która jest enzymem mitochondrialnym. “MUT działa jak katalizator, który izomeryzuje metylmalonylo-CoA do sukcynylo-CoA [91]. MUT wymaga 5-prime-deoksyadenozylokobalaminy (AdoCbl), która jest formą B12, która działa z MUT, tworząc sukcynylo-CoA. Sukcynylo-CoA uczestniczy w cyklu TCA (cykl trikarboksylowy) w celu uzyskania energii [92]. Gen MUT bierze udział w metabolizmie homocysteiny i zależy od jego funkcji [93]. Cztery badania donoszą o związkach między wariantami w obrębie genu MUT.”

Genem, który odgrywa w tym procesie także istotną rolę jest gen MMAB, który uczestniczy w formowaniu adenosylokobalaminy, kofaktora do produkcji energii w ramach cyklu TCA (cykl Krebsa)

http://www.zespoldowna.info/jak-analizowac-badania-mthfr-uk-mitochondria-i-ich-zaleznosc-od-witaminy-b12.html

http://www.zespoldowna.info/jak-wspierac-mitochondria-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/egcg-2018-mitochondria-inhibicja-dyrk1a-czy-poprawa-funkcji-poznawczych.html

http://www.zespoldowna.info/zdrowe-mitochondria-moga-zatrzymac-rozwoj-choroby-alzheimera.html

LECZENIE:

Iniekcje z hydroksykobalaminy, podawanie adenosylokobalaminy.”

Pojawia się we wszystkich tych przypadkach  adenozylokobalaminy, naturalna forma witaminy B12, ale skrajnie niestabilna w postaci tabletek, kapsułek. Co to jest?

Jest to forma witaminy B12, która występuje najczęściej w żywności obok hydroksykobalaminy. Jest jedną z dwóch postaci bioaktywnych koenzymów tej witaminy (druga to metylokobalamina). Jednakże, polimorfizmy wyżej wspominanych genów, jak i sam zespół Downa mogą przyczyniać się w tym wymiarze do jej deficytów powodując niskie napięcie mięśniowe, efekt chronicznego wyczerpania, problemy rozwojowe układu nerwowego. Problemy te dość łatwo można definiować badając poziom kwasu metylomalonowego. Jego wysoki poziom świadczy o deficycie istotnym witaminy B12.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajh.2830340207

Wydaje się, że podając metylokobalaminę rozwiązujemy problem…ale zazwyczaj jednak uzyskujemy efekt nadmiernej metylacji. Suplementacja w tym kierunku powinna być przynajmniej na poziomie hydroksykobalaminy, a najlepiej jednak w mixie hydroksykobalaminy i adenosylokobalaminy, gdzie tej drugiej nie powinno być więcej niż 1 mg.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17011224/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0003986178902321

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17011224/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...