BH4, polimorfizm CGH1.

lipiec 28, 2017 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Już kiedyś pisałem o tym, ale cóż pojawia się ostatnio więcej i więcej osób z bardzo specyficznym układem polimorfizmów dotykających problemu funkcjonowania cząsteczki BH4 czyli tetrahydrobiopteryny.

http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-nie-jest-problemem-problemem-sa-polimorfizmy-i-mutacje-dziedziczone-od-rodzicow-czyli-temat-fenyloketonurii-bh4-genu-pah.html

Zacznijmy od tego, że kluczowym początkiem procesu związanego z funkcjonowaniem BH4 są polimorfizmy genów MTHFR A1298C i DHFR. Należą one co prawda do cyklu kwasu foliowego, ale biorą udział w wykorzystaniu folianu THF w procesie produkcji  BH4 i jego regeneracji z postaci 2qBH do postaci 4BH.

image

Zatem kluczowym elementem analizy w panelu jest obecność tych polimorfizmów i ich “jakość “ działania.

image

image

Jeżeli wyniki na naszym panelu są jak heterozygotyczne lub z dominującymi homozygotami, to powinniśmy być już czujni analizując gen CGH1 odpowiedzialny za produkcję BH4.

image

Jeżeli nasz panel, dodatkowo w stosunku do wcześniejszych polimorfizmów, w tym zakresie wygląda tak jak powyżej to mamy już alarm. Oznacza to, że na jakość działania BH4 będzie mieć wpływ i to istotny zarówno polimorfizm kluczowego genu z cyklu cysteiny CBS, jak i genu GSS odpowiedzialnego za produkcję glutationu. Połączenie polimorfizmu CBS/BHMT/DMGDH z polimorfizmem genu NOS może powodować nadmierną ilość amoniaku w organizmie przy niewystarczającej ilości cząsteczki BH4.

image

image

image

Jeżeli dodatkowo mamy polimorfizmy genu PAH, który jest kluczowym genem dla metabolizmu fenyloalaniny do tyrozyny, to stoimy w realnym zagrożeniu błędu na tym genie tytułem obniżonej aktywności BH4, zaangażowanego w pierwszej kolejności w degradację amoniaku. Nie będziemy mieli wtedy fenyloketonurii, ale możemy być zagrożeni realnie nadmierną ilością fenyloalaniny, którą musimy redukować, poprzez odpowiednie leczenie i dietę.

image

Produktem, który w takim przypadku musi być uwzględniony jest sapropteryna, syntetyczne BH4. Podawanie jej nawet w sytuacji, gdy mamy do czynienia z polimorfizmami, a nie mutacjami może poprawić integralność istoty białej, w istocie poprawia funkcje poznawcze, ale i redukuje poziom amoniaku tak szkodliwego dla mózgu i całego organizmu.

W procesie tym, należy uwzględnić także:

-w przypadku polimorfizmów MTHFR A1298C i DHFR odpowiednią ilość folianów i niacyny

-w przypadku polimorfizmów CBS/BHMT/DMGDH/NOS3 witaminy B2, B6 i cynku

-dla redukcji amoniaku dieta o niskim poziomie siarki i tioli w połączeniu z odpowiednią suplementacją argininy, citruliny i ornityny, które w sposób istotny redukują poziom amoniaku

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3871382/

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28271047

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705856

Z mojej perspektywy takie całościowe podejście może w sposób skuteczny redukować problem związany z brakiem odpowiedniej ilości cząsteczki BH4 przy produkcji neuroprzekaźników, poprawić jakość ciąży i rozwój płodu, jak i zredukować toksyczny poziom amoniaku.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...