Szkoła dla dzieci z zespołem Downa, czyli jak taką szkołę znaleźć

Listopad 22, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Projekt edukacji

Pisałem na tej stronie o tym jak wybrać szkołę, jak ją “wyposażyć” nie raz. Dzisiaj znów podejmuję temat, choć może w nieco odmienny sposób.

Subwencja oświatowa 2011

Listopad 22, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Według PAP MEN zamknął już projekt podziału subwencji oświatowej na rok 2011.

Projekt – Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce

Październik 27, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Projekt edukacji

Moje przedszkole – radość mojego dziecka

Październik 21, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Doszliśmy już do tego, że mamy przedszkole z odpowiednią Dyrekcją i budynkiem. Teraz czas na nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Bez tego NIE MA PRZEDSZKOLA RADOŚCI  dla naszych dzieci!

Moje przedszkole – jak stworzyć system

Październik 20, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Wczoraj pisałem o systemie prawnym, który reguluje ustrój oświaty zarówno na poziomie przedszkolnym, jak i szkolnym. Dzisiaj chciałbym podpowiedzieć jak stworzyć dobre przedszkole, które funkcjonuje w ramach prawa.

Moje przedszkole-baza prawna

Październik 19, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Przedszkola funkcjonują w oparciu o ustawę o o systemie oświaty z 7 września 1991 r. i jej zmianami z dnia 5 sierpnia 2010 roku.
http://www.zespoldowna.info/tag/ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2010/

Różnica: Wczesna Interwencja a Wczesne Wspomaganie

Październik 18, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Wczesna interwencja to: oddziaływanie medyczne i rehabilitacyjne.
Wczesne wspomaganie to: oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

Edukacja dziecka z zespołem Downa to także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Październik 13, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Jest to chyba najbardziej niedoceniana forma wspierania naszych dzieci. Często naprawdę rodzice i profesjonaliści nie wiedzą po co ONA W OGÓLE JEST!

Bariery edukacyjne

Październik 13, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Ireneusz Białek, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, wskazuje główne przeszkody, na które natrafiają takie osoby.
Pierwszą barierą jest niższy poziom wiedzy u osób niepełnosprawnych. Ireneusz Białek uważa, że, nauczanie w szkołach specjalnych „przede wszystkim izoluje osoby niepełnosprawne od społeczeństwa oraz stwarza sztuczny podział na niepełnosprawnych i resztę ludzi. Powoduje to powstawanie specjalnych, to znaczy […]

Edukacja dziecka z zespołem Downa zaczyna się od właściwej rehabilitacji

Październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Przewaga Polski nad innymi krajami, nawet tymi z Europy, wynika z możliwości prowadzenia rehabilitacji dziecka z zespołem Downa już od urodzenia. Jedynym problemem jest jednak dostęp do specjalistów. :)

Czy w Polsce niepełnosprawność jest istotną przeszkodą w edukacji?

Październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Już w mniejszych miejscowościach powstają szkoły podstawowe, gimnazja i licea z dodatkowymi oddziałami integracyjnymi, w których niepełnosprawne dzieci uczą się ze zdrowymi rówieśnikami. Dzięki takim klasom niepełnosprawni zyskują poczucie akceptacji i przekonanie, że są, tak jak ich koledzy, pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Dla w pełni sprawnych uczniów natomiast to doskonała lekcja tolerancji, wrażliwości i otwartości.
Jednak […]

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

1 września 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991).
Nowelizacja określa nowe zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzone są przez gminy lub przez inne organy.
W nowelizacji przyjęto, że podstawa […]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 693). Nowa regulacja określa rodzaje, warunki tworzenia i organizowania publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, z uwzględnieniem konieczności dostosowania […]

Wedle 70 artykułu Konstytucji RP, każdy ma prawo do nauki. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, co konkretyzuje art. 1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Październik 11, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Polska zapewnia „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”. Ponadto zobligowana jest do umożliwienia uczniom niepełnosprawnym realizowania indywidualnego programu nauczania.

Jak sfinansować dojazdy do szkoły, przedszkola dziecka z zespołem Downa?

Październik 11, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Gdy pisze się o edukacji dzieci z zespołem Downa należy pamiętać o jednym:  należy jakoś dojechać z dzieckiem do miejsca, gdzie może uczyć się lub być rehabilitowane.

Osoby z zespołem Downa w szkołach wyższych

Październik 8, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

W tym tygodniu pisałem o Roisin, o Katie czy Olcayto. Wszyscy pochodzą z różnych krajów, z różnych systemów edukacyjnych. Podobnie jak Pablo z Hiszpanii, czy Francesco z Włoch osiągnęli nie znany wcześniej w swoich krajach sukces: UKOŃCZYLI WYŻSZE UCZELNIE!
CZY SĄ WYJĄTKAMI?

Olcayto Tunçel z Turcji

Październik 8, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

“To był mój największy SEN. Ukończyłem właśnie studia na Uniwersytecie Anadolu w prowincji Eskişehir” – tak zaczął swój list Olcayto.

Dlaczego college? Katie odpowiada .

Październik 7, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Dzisiaj z pewnością przeczytaliście już artykuł o Katie, która jako jedna z niewielu w USA, osób z ZD ukończyła studia na poziomie licencjatu.

Katie Apostolides

Październik 7, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Katie jest Amerykanką. Studiuje na Mount Aloysius College. Każdy dzień zaczyna od spotkania z tutorem omawiając z nim listę zadań na dzień dzisiejszy i listę prac do zrobienia w najbliższym czasie. Raz na tydzień spotyka się także z 2 innymi tutorami, którzy są odpowiedzialni za konkretne przedmioty. Omawia z nimi efekty swojej pracy. Katie ma […]

Roisin De Burca

Październik 6, 2010 by  
Kategoria: Edukacja, System, Edukacja

Roisin student roku 2009, stypendystka Bank of Scotland. Ma zespół Downa.