“Czy na podstawie panelu genetycznego można stwierdzić jakie potencjały intelektualne ma dziecko z ZD?”

luty 23, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Odpowiem może nie do końca zgodnie z oczekiwaniami, ale będę precyzyjny.

Jest kilka grup genów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie osoby z ZD. Uważa się, że dziś znamy 52 geny wpływające na poziom IQ u nas wszystkich, czyli także w ZD.

https://www.nature.com/articles/ng.3869

https://www.medicalnewstoday.com/articles/318809.php

…ja jednak odpowiem troszeczkę przekornie: kluczowymi genami dla naszej inteligencji są te geny, które nas nie zabijają, a nie te, które pozwalają nam być genialnymi. I tutaj właśnie podam przykłady opisane powyżej. Jeżeli osoba z ZD ma istotne zaburzenia immunologiczne, wykraczające ponad to, co jest w ZD typologią rozwija się gorzej.

Popatrzmy na osoby z polimorfizmami genów HLA. Te które ich nie mają radzą sobie lepiej w dzieciństwie.

image

http://www.zespoldowna.info/hla-dqa1-i-hla-drb1-to-geny-ktore-wplywaja-na-poziom-iq-w-zd.html

Osoby z ZD, które nie mają polimorfizmów genów APOE radzą sobie lepiej.

Trisomia 21 chromosomu NIE RÓŻNICUJE POZIOMU IQ U OSÓB Z ZD! Różnicują tylko geny zlokalizowane na innych chromosomach niż 21.

http://www.zespoldowna.info/inteligencja-osob-z-zespolem-downa.html

Co to oznacza?

Każda choroba, każdy stan zapalny ograniczający i zmieniający  naszą metylację, funkcjonowanie naszych neuroprzekaźników jest dla nas skrajnie niekorzystna. Zatem poprawa funkcjonowania osoby z ZD, poprawa jej IQ, powinna polegać na zapobieganiu chorób, złych stanów immunologicznych, które zabierają energię potrzebną do rozwoju, na potrzeby ratowania organizmu. Metabolizmy wadliwe, po “korekcie” za pomocą terapii, suplementacji, farmakologii mogą wesprzeć rozwój dziecka i tedy IQ może być na dużo wyższym poziomie w stosunku do tego co dzisiaj jest diagnozowane.

Organizm chory nie rozwija się, to wiemy chyba wszyscy.

http://www.zespoldowna.info/tak-jak-sa-wyedukowani-rodzice-tak-funkcjonuja-ich-dziecitakze-te-z-zespolem-downa.html

http://www.zespoldowna.info/inteligencja-osob-z-zespolem-downaa-geny-dyrk-1a-cbs-rcan1-app.html

http://www.zespoldowna.info/iq-a-sen-dzieci-z-zespolem-downa.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...