Czy gen FTCD decyduje o inteligencji osób z zespołem Downa?

listopad 9, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Gen FTCD jest potrojony w zespole Downa i stanowi pewne “tabu” o którym się nie pisze, o którym się nie mówi…bo jest w tak skomplikowanej sieci zależności.

http://www.zespoldowna.info/gen-ftcd-histydyna-i-hemoglobina.html

To co wiemy z artykułu powyżej to:

1.Odpowiada za katabolizm (rozpad) histydyny i powiązany z tym faktem metabolizm kwasu foliowego, czyli ma wpływ na poziom kwasu foliowego i histydyny a co za tym idzie histaminy.

2. Mniejsza ilość histydyny może kreować problemy z metabolizmem kwasu foliowego, wpływając na regenerację hemoglobiny, co wynika z metabolizmów powyżej. Zatem jedynie wysoki udział kwasu foliowego może regulować funkcjonalność histydyny.

3.Niski poziom histydyny może wpływać na niski poziom histaminy w mózgu.

4.Wpływa na całą metylację zarówno w ramach cyklu kwasu foliowego, jak i cyklu metioniny.

image

Popatrzmy na FTCD z innej perspektywy dzisiaj: jak wpływa on na pamięć roboczą, tak krytyczną w zespole Downa, a co za tym idzie za poziomem inteligencji.

http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fneu0000470

Badacze potwierdzili, że FTCD jest genem wpływającym na poziom pamięci roboczej, co za tym idzie na poziom sprawności jej wykorzystania. Zauważyli, że przyspieszony polimorfizm rs914246 poprawia funkcjonalność u młodych ludzi, ale nie u starych. Z czym to może być związane?

1.Po pierwsze może wpływa w ten sposób na funkcjonowanie kwasu foliowego, który jest silnym modulatorem pamięci roboczej.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646228/

2.Po drugie w ten sposób poprawił poziom histydyny, a ta jest związana znów z pamięcią.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938415002498

Teraz wróćmy do ZD? Potrojenie genu FTCD powinno przyspieszyć wszystkie metabolizmy…ale biomarkery wcale tego nie potwierdzają, wręcz wskazują że im osoba z ZD jest starsza tym poziomy histydyny i histaminy są niższe w mózgu.

Patrząc na to z tej perspektywy, czy zatem suplementacja histydyną i utrzymywanie wysokiego poziomu kwasu foliowego jest mechanizmem wspomagającym osobę z ZD, gdyż redukuje negatywne działanie genu FTCD a przyspiesza metabolizm histydyny do histaminy i poprawia funkcjonowanie kwasu foliowego i metylacji?

Na dzisiaj odpowiem, że tak jest i warto zwrócić na to uwagę.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...