“Dlaczego w zespole Downa jest za mało glutationu?”

listopad 5, 2019 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Stres tlenowy jaki jest generowany w ZD wymaga dużej ilości glutationu by zbilansować wszystkie błędy metaboliczne, w tym potrojenie genu SOD1A, który redukuje wolne rodniki bardzo efektywnie. Jednakże tytułem tego przyspieszonego procesu mamy więcej ponadtlenku wodoru, czyli występuje stres tlenowy.

http://www.zespoldowna.info/konferencja-na-malcie-wystapienie-profesor-jill-james-cz-1.html

http://www.zespoldowna.info/wplyw-cyklu-kwasu-cytrynowego-na-stres-tlenowy-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/stres-tlenowy-w-zespole-downa-i-jego-leczeniei-nie-ma-watpliwosci-ze-jest-to-konieczne.html

http://www.zespoldowna.info/nrf2-gen-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/czy-w-zd-mozna-podawac-nacczyli-wracamy-do-problemow-z-genem-cbs-sod1-sod2-sod3.html

image

Ten slajd z wystąpienia profesor Jill James tłumaczy wszystko precyzyjnie.

1.Mamy bardzo silną ekspresję genu CBS wielokrotnie większą jednostkowo i dodatkowo jest on potrojony.

2.Problem z nieprawidłowo funkcjonującym genem PDXK (potrojenie, nadekspresja) konwertującym do postaci aktywnej witaminę B6 powoduje zwolnienie redukcji cystationiny i cysteiny.

3.Efekt “korka” daje za to normalnie działający gen GSH odpowiedzialny za wytworzenie z cysteiny glutationu. Jeżeli dołączymy do tego populacyjne spowolnienie tytułem polimorfizmów to mamy już dużo mniejszą ilość glutationu w stosunku do ilości ponadtlenku wodoru.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707614487

4.Ponadtlenek wodoru jest produktem rozkładu wolnych rodników przez potrojony i bardzo aktywny gen SOD1A. W ZD nie mamy problemów z wolnymi rodnikami, ale właśnie z tym co po nich zostaje tytułem aktywności powyższego genu.

5.Substancją bilansującą ponadtlenek wodoru jest glutation. Jednak w ZD mamy go za mało, gdyż wolno działający “w normalnym zestawie” gen GSH nie jest w stanie z nadmiernej ilości cysteiny wyprodukować większej ilości glutationu.

6.Skutkiem ubocznym jest zatem przepchnięcie cysteiny w kierunku, gdzie powstaje jeden z negatywnych metabolitów jakim jest amoniak. Tam nie ma wystarczającej efektywności ścieżki, by zredukować liczbę tego metabolitu, a częste polimorfizmy genu SUOX tylko zwiększają jego liczbę.

WNIOSEK:

Glutation jest produkowany przez “normalny” zestaw genów przez co “korkuje” przepływ cysteiny…i dalej produkuje tylko tyle glutationu, na ile jest zaprogramowany.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...