Donepezil, nowe badania.

Wrzesień 23, 2019 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Od 2014 roku donepezil jest podstawowym lekiem stosowanym na łagodzenie skutków choroby Alzheimera u osób z ZD.  Dzisiaj dotarł do mnie raport o skutkach jego stosowania.

http://www.zespoldowna.info/donepezil-w-pierwszym-badaniu-klinicznym-dla-osob-z-zespolem-downa.html

http://www.zespoldowna.info/ashwagandha-donepezil-na-hamowanie-rozwoju-kaskady-choroby-alzheimera.html

Lek zdecydowanie miał pozytywne oceny w zakresie poprawy funkcjonowania pacjentów z typowymi objawami tzw. early onset, demencją. Najnowsze  badanie skupiło się na bezpieczeństwie stosowania leku u pacjentów.

https://eurekalert.org/pub_releases/2019-09/ji-cud091019.php

image

Jak czytamy:

A drug commonly used to manage symptoms of Alzheimer disease and other dementias — donepezil — is associated with a two-fold higher risk of hospital admission for rhabdomyolysis, a painful condition of muscle breakdown, compared with several other cholinesterase inhibitors, found a study in CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Lek powszechnie stosowany w leczeniu objawów choroby Alzheimera i innych demencji – donepezil – wiąże się z podwójnie wyższym ryzykiem hospitalizacji z powodu rabdomiolizy, bolesnego stanu rozpadu mięśni w porównaniu z kilkoma innymi inhibitorami cholinesterazy w CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabdomioliza

Rabdomioliza – zespół objawów chorobowych wywołanych masywnym rozpadem tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, co doprowadza do pojawienia się we krwi wolnej mioglobiny pochodzenia mięśniowego, która następnie jest filtrowana przez kłębuszki nerkowe i powoduje mechaniczną obturację cewek nerkowych i sama bezpośrednio działa nefrotoksycznie, co w konsekwencji może doprowadzić do ich uszkodzenia i rozwoju ostrej niewydolności nerek. Rabdomioliza odpowiednio wcześnie zdiagnozowana i leczona jest stanem odwracalnym[1

Ważny wniosek: używanie donepezilu dają łagodne objawy, które są bardzo szybko zauważalne i w pełni odwracalne. Zatem ryzyko jest wtedy wysokie, gdy nie kontrolujemy efektów ubocznych.

Co nam zatem pozostaje?

Ashwagandha jako naturalny produkt oraz inne  inhibitory cholinesterazy jak rywastygmina lub galantamina.

http://www.cmaj.ca/content/191/37/E1018

image

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...