EGCG od narodzin do śmierci w zespole Downa.

sierpień 18, 2017 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

“Jarku jak długo mam podawać EGCG?” proste pytanie wydaje się dla mnie. Dla Was jest to jedna z najtrudniejszych decyzji, jestem tego świadom. Pomagam zatem w podjęciu właściwej decyzji.

Poniższy cytat daje Wam odpowiedź na takie wątpliwości i choć dotyczy eksperymentu na myszy z ZD, to uważam, że jest on jednoznaczny także u osób z ZD.

Treatment with Dyrk1A inhibitor, green tea flavonol epigallocatechin-gallate (EGCG), from gestation to adulthood suppressed 3R-tau expression and rescued anxiety and memory deficits in Ts65Dn mouse brains. Thus, Dyrk1A might be an ideal therapeutic target for Alzheimer’s disease, especially for Down syndrome and EGCG which inhibits Dyrk1A may have potential effect on the treatment or prevention of this disease.

image

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5428843/

Oto tłumaczenie tego cytatu:

Leczenie za pomocą inhibitora genu DYRK 1A, flawonu zielonej herbaty, EGCG od ciąży aż do dorosłości hamuje ekspresję 3R-tau oraz hamuje lęki i deficyty pamięci w mózgu myszy Ts65Dn. Tak więc Dyrk1A może być idealnym celem terapeutycznym w chorobie Alzheimera, zwłaszcza w zespole Downa, a  EGCG, które hamuje Dyrk1A może mieć potencjalny wpływ na leczenie lub zapobieganie tej chorobie.

Czy wystarczy? Chyba tak, gdyż badania nad osobami z ZD pokazują to samo, choć na razie obejmują ludzi do 30 roku życia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...