Leczenie choroby Alzheimera w zespole Downa małymi dawkami litu.

luty 12, 2020 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Lit jest znanym lekiem, minerałem który był wielokrotnie stosowany z sukcesem do leczenia różnych chorób neurodegeneratywnych. Na tej stronie sam opisywałem jego zastosowanie wielokrotnie.

Ma też swoją wadę: podawany w dużych dawkach niestety działa toksycznie.

http://www.zespoldowna.info/lit-a-moze-jednak-nalezy-go-uzywac.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202733

http://www.zespoldowna.info/lit-zdecydowanie-dla-doroslych-ale-czy-az-tak-szkodliwy.html

http://www.zespoldowna.info/lit-kolejna-odslona.html

http://www.zespoldowna.info/lit-trwaja-dalsze-prace-nad-jego-zastosowaniem-w-zespole-downa-u-tych-osob-ktore-maja-polimorfizm-comt-mtr-i-mthfr.html

http://www.zespoldowna.info/dlaczego-lit-jest-wazny.html

Opisywałem go także ze względu na to, że wspiera wchłanianie witaminy B12. Ta aktywność może wspierać hamowanie rozwoju patologii choroby Alzheimera w tym demencji.

Pojawił się nowy raport, który po czasach analiz modelu zwierzęcego z ZD w połączeniu z chorobą Alzheimera, próbuje dokonać analizy zastosowania litu w małych dawkach typu 300 µg dziennie już na osobach z ZD. Opiera się to na konsensusie badawczym wskazującym że: ”…  sole litu, są dobrze znane jako skuteczne w leczeniu wybranych zaburzeń afektywnych, mogą również zapewniać neuroprotekcję przed rozwojem i postępem CHA poprzez ukierunkowanie na wiele procesów związanych z chorobą.”

Wskazuje się też mechanizmy na które wpływa lit:

Należą do nich wytwarzanie beta-amyloidu, hiperfosforylacja tau, dysfunkcja mitochondriów, stres oksydacyjny i neuroinflamacja. Choć złożone, to hamowanie kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) wydaje się być podstawowym mechanizmem, poprzez który lit wywiera działanie modyfikujące przebieg choroby. Zmniejszenie częstości demencji opisano u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową długoterminowo leczonych litem.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986471/

image

Z tej perspektywy autorzy raportu wracają do tezy wskazującej na możliwy, wysoki i efektywny współczynnik poprawy stanu pacjentów z chorobą Alzheimera i z ZD w ramach leczenia mikro dawkami litu. Są zwolennikami badań przekrojowych, tym bardziej, że u wielu osób tzw. early onset występuje już w wieku 20-30 lat. Zakładam, że raport jest analizą wstępną do mających odbyć się badań, jak to często bywa, co mnie cieszy w szczególny sposób.

http://www.zespoldowna.info/lit-trwaja-dalsze-prace-nad-jego-zastosowaniem-w-zespole-downa-u-tych-osob-ktore-maja-polimorfizm-comt-mtr-i-mthfr.html

Wrócę na koniec do mojego starego wpisu i zacytuję jego fragment:

Choroba dwubiegunowa, schizofrenia, silna depresja jest efektem deregulacji genów metylacyjnych. Kluczowym kandydatem jest oczywiście gen COMT, którego polimorfizmy zmieniają w sposób dość istotny poziom dopaminy. Lit od zawsze był wykorzystywany do leczenia chorób o jakich wspominałem, działając po ścieżce zwiększenia produkcji enzymu COMT i zmniejszeniu poziomu tioredoksyny (gen TXN). Jest to ścieżka ich wzajemnej regulacji, przy czym należy pamiętać, ze tylko jeden z enzymów może być produkowany w danym momencie: albo COMT (enzym) albo tioredoksyna.

Lit w przypadkach polimorfizmów COMT, MTR, MTHFR, SHMT jest wyjątkowo szybko wykorzystywany, wypłukiwany. Oznacza to, że brak równowagi metylacyjnej wpływa na poziom litu, a to z kolei oznacza dużą skłonność do chorób psychiatrycznych. I to jest clue tego problemu. Powtórzę się może ale:

ODMIENNOŚĆ, RÓŻNICE POMIĘDZY OSOBAMI Z ZESPOŁEM DOWNA SĄ EFEKTEM CHORÓB PSYCHIATRYCZNYCH, KTÓRE SĄ “UKRYTE “ NIEJAKO POD “PŁASZCZYKIEM” TRISOMII 21 CHROMOSOMU. CHOROBY TE Z KOLEI SĄ PROBLEMEM DZIEDZICZNYM, PRZECHODZĄCYM OD POKOLEŃ W RAMACH DANYCH RODZIN.

Z tej perspektywy patrząc, wracam do tematu wykorzystania w diecie osób dorosłych z ZD wody typu Zuber lub Vichy bogatej w lit. Może mieć to pozytywny hamujący wpływ na rozwój choroby.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...