Leczenie zespołu Downa w ciąży.

grudzień 26, 2016 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Dla wielu to, co piszę wiąże się z polityką albo z religią. Niestety zespół Downa jest wykorzystywany zarówno przez polityków jak i przez religie do swoich celów. Za każdym razem, gdy piszę o amerykańskich “walkach” o leczenie/ zakaz leczenia osób z zespołem Downa, wiem że dla Was jest to kompletnie niezrozumiałe. Dziś mamy 6 kobiet w ciąży, które chcą wspomóc swoje dziecko z ZD. Dla nich prezentuję oba podejścia.

Podstawowa teoria ratowania układu nerwowego u płodu z zespołem Downa leży w tej publikacji, której współautorem jest dr. Renata Bartesaghi. Wskazuje ona, że w modelach zwierzęcych zarówno cholina jak i fluoksetyna podana w odpowiednim momencie ciąży może w sposób jednoznaczny wspomóc mózg i układ nerwowy u płodu z ZD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24334313

image

Takich publikacji, które stawiały precyzyjnie pytanie o leczenie prenatalne były jeszcze minimum 2:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22817700

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24573065

image

Może się powtórzę ale: DOMINUJĄCY UDZIAŁ WŚRÓD RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA W USA, MAJĄ RODZICE O BARDZO FUNDAMENTALNYCH ZASADACH RELIGIJNYCH I ETYCZNYCH,  KTÓRZY NIE POZWOLĄ NA TO BY STOSOWAĆ LECZENIE PRENATALNE PROPONOWANE W POWYŻSZYCH ARTYKUŁACH.

I tak było do 2016 roku.

https://www.technologyreview.com/s/545191/parents-turn-to-prozac-to-treat-down-syndrome/

image

Wtedy dzięki rodzicom z Tekasasu dr. Renata Bartesaghi rozpoczęła projekt kliniczny podawania fluoksetyny kobietom w ciąży z dzieckiem z ZD. Mnie to ucieszyło, gdyż przekonywałem dr. Renatę Bartesaghi, że to jest możliwe bo kilka już taką decyzję podjęło, w tym Polki i to z istotnym sukcesem, o czym mówiła Dominika wielokrotnie.

http://www.zespoldowna.info/bede-miala-dziecko-z-zespolem-downa.html

Sam projekt podzielił, tak jak należało się tego spodziewać, społeczeństwo na tych którzy chcą leczyć i na tych, którzy mają określone poglądy etyczne, które muszą być spełnione, by można było leczyć.

22 GRUDZIEŃ 2016 ROK

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pd.4995/abstract

image

Konkluzja z tego raportu brzmi:

Inviting pregnant women to participate in FTDS-research should be based on adequate pre-clinical trials, as well as information aimed at avoiding the so-called ‘therapeutic misconception’. Should FTDS be proven to be effective and safe, women carrying a fetus with trisomy 21 who have decided to continue the pregnancy may have a moral obligation to make use of this option.

czyli zapraszanie ciężarnych kobiet by brały udział w projekcie wspomagania prenatalnego zespołu Downa (fetal therapy for DS (FTDS) powinno być poprzedzone odpowiednimi badania przed-klinicznymi, jak również  odpowiednią informacją by uniknąć złego zrozumienia znaczenia terapeutycznego projektu. Sam projekt powinien być potwierdzony jako efektywny i bezpieczny, a kobiety będące w ciąży z płodem z ZD, które zdecydowały się utrzymać ciążę, mogą rozważyć w ich perspektywie moralnej, czy skorzystać z tej opcji.

Zwolennicy tej tezy powołują się na te badania, które miały miejsce wcześniej w 2014 roku:

http://bjp.rcpsych.org/content/205/2/95

image

Jak wynika z treści raportu: “Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are considered safe and are frequently used during pregnancy.” użycie SSRI w tym fluoksetyny jest uważane jako bezpieczne i często używane w ciąży. Jednak dla autorów kluczowe są konkluzje mówiące o:

Our results suggest an association between prenatal SSRI exposure and autistic traits in children. Prenatal depressive symptoms without SSRI use were also associated with autistic traits, albeit this was weaker and less specific. Long-term drug safety trials are needed before evidence-based recommendations are possible.

możliwych cechach autystycznych dzieci, które podczas ciąży były narażone na działanie tego typu leków. Jednak warto zwrócić uwagę, że wskaźnik cech autystycznych u dzieci bez fluoksetyny w ciąży i z fluoksetyną w istocie jest taki sam, więc z góry można uznać to za manipulację.

Ja postanowiłem sięgnąć do podstawowego źródła dotyczącego stosowania fluoksetyny w ciąży, na które ten artykuł także się powołuje. Jest to badanie duńskie z 2013 roku i tam w konkluzjach czytamy:

We did not detect a significant association between maternal use of SSRIs during pregnancy and autism spectrum disorder in the offspring. On the basis of the upper boundary of the confidence interval, our study could not rule out a relative risk up to 1.61, and therefore the association warrants further study. (Funded by the Danish Health and Medicines Authority.)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1301449

że nie znaleziono istotnych powiązań między użyciem przez matkę leków typu SSRI podczas ciąży a autyzmem.

Jak widać istotna różnica zdań.

Moje podsumowanie:

1.Fluoksetyna jest najbardziej przebadanym środkiem typu SSRi i jako jedynym od lat przepisywana jest w ciąży bez odnotowanych istotnych skutków ubocznych NA OKRES CAŁEJ CIĄŻY!!!

2.Jest jedynym tak istotnym zbadanym w badaniach przed-klinicznych środkiem stymulującym neuroprotekcję i neurogenezę, więc jest istotnym wsparciem dla osób z ZD.

3.Wiązanie SSRI w trakcie ciąży z autyzmem jest w tym momencie nie poparte żadnymi badaniami, a jedynie spekulacjami, które się nie bronią.

4.Z perspektywy etycznej, religijnej jest podawane negatywnym ocenom, jako działanie wbrew woli człowieka, na jego tożsamości i osobowość.

5.Ja tym bym się nie przejmował, gdyż jest to bardzo silna manipulacja większości wobec mniejszości…a i tak nikt z tych ludzi, którzy tak walczą o etyczno-religijne walory tego procesu nie chce być osobą z zespołem Downa.

 

Tutaj znajdziecie historię badań nad użyciem fluoksetyny w trakcie ciąży:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16263070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15979548

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929158

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19492488

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997570

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21893935

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3206605/

http://www.nps.org.au/publications/health-professional/health-news-evidence/2013/ssris-pregnancy

http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30965-8/pdf

która prezentuje wpływ na ludzi, na ich serce i jego rozwój, nadciśnienie, na wady genetyczne i z nich nie da się wyczytać, że fluoksetyna jest takim problemem jaki się próbuje stworzyć.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...