Nowy panel MTHFR UK cz.4 metylacja

wrzesień 3, 2019 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Metylacja w zespole Downa jest trudna i skomplikowana. Dlaczego? Mamy gen np. DNMT3L, który ma istotny impakt na wiele genów…a w panelu tego nie ma. Jest krytyczny gen FTCD, GART…w panelu ich nie ma. No i mamy gen SLC19A1 (RFC1A) , jest potrojony jak i te wcześniejsze, ale i jest dodatkowo przyspieszony tytułem istniejących polimorfizmów. To wszystko jest trudne do objęcia, gdyż spersonalizowanie działania tych genów jest bardzo duże.

Zaczynamy od lektury:

http://www.zespoldowna.info/gen-ftcd-histydyna-i-hemoglobina.html

http://www.zespoldowna.info/histydyna.html

http://www.zespoldowna.info/zastosowanie-witamin-z-grupy-b-w-leczeniu-metylacji-genu-dnmt3l-i-zaburzen-kognitywnych.html

http://www.zespoldowna.info/olej-z-kryla-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/nie-mthfr-jest-problemem-a-folr2-dhfr-czy-mtr.html

http://www.zespoldowna.info/efektywnosc-polimorfizmow-czyli-co-powoduje-polimorfizm-w-genach-bioracych-w-metylacji.html

Kluczowy gen w metylacji to MTR z mojego punktu widzenia. Na niego wpływają głównie FTCD, GART i RFC1A. W prezentowanym układzie jest ten polimorfizm znacząco tutaj przyspieszony.

image

Jak widać obecność GART i FTCD wpływa na każdy niemalże gen z cyklu kwasu foliowego…a w panelu mamy tym razem lepszą perspektywę, gdyż od FOLR mamy niemalże każdy gen aktywny na tej ścieżce z wybranymi polimorfizmami. W naszym przypadku cykl kwasu foliowego jest zaburzony w dwóch krytycznych punktach dla recyclingu BH4, czyli genów DHFR i MTHFRA1298C.

image

image

Nowością jest lepsza analiza metabolizmu homocysteiny. Pojawia się wcześniej nieobecny gen AHCY.

http://www.zespoldowna.info/ahcy-i-poziom-homocysteiny.html

“Jaką rolę pełni gen AHCY? Jest genem odpowiedzialnym za degradację adenozylohomocysteiny na adenozynę i homocysteinę. Co oznacza, że homocysteina, która jest dostarczana do organizmu w diecie, potem jest remetylowana do postaci metioniny (dodana jest grupa metylowa) i służy jako podstawowy donor grup metylowych w postaci S-adenozylometioniny (SAMe), jest dzięki genowi AHCY znów homocysteiną. Oznacza to, że homocysteina jest stale obecna w organizmie i jej ilość jest też związana z funkcjonowaniem tego genu. jeżeli on będzie źle działał w organizmie będzie więcej metioniny, gdy będzie działał za szybko, będzie zbyt dużo homocysteiny. Jak to wygląda na wykresach, popatrzcie poniżej.

Po pierwsze spójrzmy na String. Ścieżka wzajemnych relacji z genem MAT1, BHMT, CBS, MTR jest oczywista i wynika z ze ścieżki metylacji. Geny te oddziaływują na siebie co jest oczywiste. Ściśle na efektywność tego genu oddziaływuje cała rodzina genów DNMT3 i vice versa. W ZD przypomnę mamy potrojony gen DNMT3L, który ściśle jest zależny od aktywności i działania genów DNMT3A i DNMT3B.”

Innym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy genu AHCY są metylotransferazy jak PNMT, HNMT, ASMT, GNMT, INMT i COMT (przykłady).

Według Amy Yasko musimy zwrócić uwagę na następujące polimorfizmy:

Analizowane polimorfizmy są typologią spowolniającą proces i tworzącą blokadę konwersji adenozylohomocysteiny, przez co występuje zwiększona ilość metioniny, określana jako hypermetioniną. W efekcie cała metylacja jest wyhamowana i tworzą się nadmiary adenozylohomocysteiny, metylotransferazy nie otrzymują swoich grup metylowych negatywnie wpływając na replikację DNA, RNA, metylację białek i tłuszczy. W naszym przypadku mamy zwiększoną przez to obecność metioniny w procesie.

Cieszy mnie też, że rozbudowano polimorfizmy genu BHMT. Dla ZD jest to krytyczna ścieżka, która będzie bardzo wspierająca dla analizy metylacji.

Inna ciekawostką jest gen SUOX. Jest genem-jego polimorfizmy-decydujące o poziomie siarki, amoniaku.

“DEFINICJA SUOX wg.snpedia.org

Produkty tego genu pomagają detoksykować organizm z siarczynów https://pl.wikipedia.org/wiki/Siarczyny. Siarczyny są naturalnym produktem ubocznym cyklu metylacyjnego i są także spożywane poprzez żywność. Gdy mamy do czynienia dodatkowo z polimorfizmem genów CBS i NOS, zatrucie jest bardzo poważnym problemem dla organizmu i dla genu SUOX.

SUBSTANCJE KLUCZOWE DLA SUOX: witamina B1, molibden”

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-7-geny-cbssuox-nosbhmt.html

http://www.zespoldowna.info/analizujemy-metylacje-cz-9-cbssuox-nosbhmt-w-zespole-downa.html

Z mojej perspektywy możliwości analizy całego cyklu metylacji w ten sposób jest pełniejsza, bardziej precyzyjna. Ta zmiana obecnie jest zdecydowanie na korzyść.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...