WIEDZA-książka Kenta MacLeoda cz.2

grudzień 7, 2009 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Drukuj

Ostatni mój wpis był związany z pracą mózgu osób z DS. Dzisiaj konieczny jest dodatek, o którym mało kto, tak naprwadę wie.

Czym jest Autyzm?  Dla mnie ojca Kamila autysty, jest to choroba, która zamknęła moje dziecko na świat, jaki go otacza. Są to drzwi kamienia, do którego się puka, ale nikt nie odpowiada.

Są jednak różni autyści i autyzm ma różne oblicza, ale zacznijmy od początku.  W krajach takich jak Australia, Nowa Zelandia, USA, Wielka Brytania autyzm, jako choroba diagnozowany jest już między 1 miesiącem życia a 7 miesiacem. W krajach takich jak Polska, diagnoza odbywa się po 18 miesiącach.

Pierwsze objawy, jakie mogą zaniepokoić rodziców, to fakt braku jakiejkolwiek więzi między dzieckiem, a światem go otaczającym, silny płacz “bez powodu”, brak zainteresowania zabawkami, zabawą w ogóle. Zauważalne są silne reakcje dziecka na specyficzne dźwięki.

Autyzm w dniu dzisiejszym jest chorobą społeczną, środowiskową w znaczeniu jej masowości i powiązań bezpośrednich ze zmianami środowiska w jakim żyjemy. Autyzm jest choroba UWARUNKOWANĄ BIOLOGICZNIE, co oznacza że istnieją skłonności rodzinne do tej choroby.

10 lat temu w USA i Wielkiej Brytanii było 1 dziecko autystyczne na 10 000 osób. Dzisiaj jest to wskaźnik 1 dziecko na 100-150 osób ! 10 lat temu, gdy diagnozowaliśmy autyzm u mojego syna, autyzm dzielił się na autyzm typowy i atypowy(wczesnodziecięcy-będący w istocie wtórną chorobą do jakiegoś uszkodzenia wywołanego porodem, w układzie nerwowym). Dzisiaj oba typy autyzmu są w zdecydowanej mniejszości, a głównym problemem jest autyzm METABOLICZNY. Wywoływany jest on nastepującymi czynnikami:

1. szczepieniami z użyciem konserwantów pochodzenia rtęciowego.

2.zatruciem organizmów metalami cięzkimi

Jak autyzm powstaje? W ostatniej publikacji na temat autyzmu zespół badaczy opisując przypadek jednej z dziewczynek tak to zaprezentował:

“… proces zamiany żywności i tlenu w naszym organiźmie, wymaga setek procesów chemicznych, które realizowane są w perfekcyjny sposób, aby uzyskać energię do tego potrzebną. Kiedy jeden lub kilka komponentów tych reakcji chemicznych nie działa właściwie, mamy “kryzys” energetyczny i komórki nie funkcjonują dobrze. W wyniku tego, niecałkowicie zużyte składniki naszej żywnosci mogą kumulować się zatruwając nasze ciało. Złe funkcjonowanie naszych mitochondriów, generatorów energii, może być także spowodowane zatruciem powietrza metalami ciężkimi, szczepionkami, wodą. Ten ciąg zdarzeń prowadzi do zmiany funkcjonowania układu imunologicznego w wyniku spadku ilości dostarczanej energii, a co za tym idzie naszej odporności, naszej wydolności wynikającej z funkcjonowania układu trawniennego i funkcjonowania układu nerwowego, czyli tez mózgu. Ta regresja w całości prowadzi do autyzmu.”

Autyzm i DS.

“Łatwość” diagnozy dziecka, bez wad genetycznych, w kontekście autyzmu zaczyna być jednoznaczna, nawet w naszym kraju. Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdzie obok ZESPOŁU DOWNA POJAWIA SIĘ AUTYZM.

“GDY ANALIZUJEMY STATYSTYCZNIE CZĘSTOŚĆ POJAWIANIA SIĘ AUTYZMU, W POPULACJI ZDROWEJ I TEJ Z WADAMI GENETYCZNYMI TAKIMI JAK ZESPÓŁ DOWNA, TO MAMY DO CZYNIENIA Z 20 KROTNIE CZĘSTSZYM WYSTEPOWANIEM AUTYZMU W POPULACJI Z ZESPOŁEM DOWNA, NIŻ W ZDROWEJ POPULACJII!!!!”

Jednakże pomimo tej statystyki, osoby z DS nie są diagnozowane w tym kierunku, gdyż z zasady określa się pewne cechy typowe dla autyzmu jako cechy ZESPOŁU DOWNA, co jest kompletnie niewłaściwe!!! W wyniku tego, że utożsamia się cechy autyzmu z DS, diagnoza o współistnieniu obu chorób, tudzież o wystepowaniu autyzmu u osób z DS, nie wystepuje lub odbywa się w wieku 6-10 lat!!!!

RODZICE PAMIĘTAJCIE: TO SĄ DWIE RÓŻNE CHOROBY WYMAGAJĄCE DWÓCH RÓŻNYCH PODEJŚĆ!!!

W badaniach amerykańskich wskazuje się, że w przypadku współistnienia obu chorób dotyczy to głównie chłopców (blisko 90% przypadków). Wynik ten zatem z góry implikuje fakt, iż konieczne jest w terapii zastosowanie większej ilości kwasów tłuszczowych (omegi) niż w przypadku dziewczynek. Jest to cecha charakterystyczna występująca u chłopców. 

Jak leczyć autyzm i Zespół Downa?

Oprócz typowej analizy behawioralnej dziecka (typowej dla autyzmu) konieczna jest dieta polegająca na usnięciu z podawanej żywnosci produktów zawierających kazeinę (na 2-4 tygodnie) i gluten (nawet 3 miesiące). Działanie te pokaże obraz jednoznacznych powiązań choroby ze składnikiem pokarmowym (jest to istotne z punktu widzenia zaburzeń metabolicznych wystepujących w DS.) i pozwoli na kształtowanie okreslonego podejścia żywieniowego korygującego zachowanie dziecka i jego rozwój.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na:

KAZEINĘ- nic innego jak cukier znajdujący się w mleku, który u dzieci z DS jest wyjątkowo trudno tolerowany, trudno strawialny, całkowicie inny od laktozy. Po ostatnich badaniach wskazujących na występowanie struktur podobnych do morfiny u dzieci z Autyzmem będących powodem złej toleracji kazeiny sugeruje się odstawianie kazeiny całkowicie. W istocie w przypadku osób z DS staje się to bardzo dużym problemem dietetycznym, gdyż taka dieta bez suplementacji wapnia kończy się istotnymi powikłaniami w układzie kostnym.

GLUTEN-w przypadku tego składnika wystepującego w zbożach i dużej skłonności do nietolerancji u osób z DS tego składnika, występuje konieczność stałej diety eliminującej produkty zawierające gluten.

BIAŁKA- takie jak DOPAMINA I SEROTONINA. Dopamina reguluje ruch, uwagę, zachowanie. Serotonina reguluje nastrój, spanie i potrzebę jedzenia. Białka powyższe będące często w znacznym zaburzeniu na różnym podłożu, mogą byc stymulowane w układzie ich funkcjonowania co w istotni sposób przekłada się na zachowanie dziecka.

Wszystkie powyższe kluczowe deficyty wartości odżywczych wpływających na funkcjonowanie dziecka z autyzmem i DS, są przede wszystkim stymulowane poprzez podawanie dużych dawek witamin, a w szczególności witaminy B6 nawet powyżej rekomendowanych dawek dziennych.

Dodatkowe działanie obejmuje regulację poziomów cynku i miedzi poprzez stosowanie metalothioniny i karnosiny . Proteiny te regulują poziomy tych metali w krwi wpływając w sposób istotny na fukcjonowanie układu nerwowego, jego detoksykacji. Mają one też istotny wpływ jako antyutleniacze, co przy problemach osób z DS ma szczególne znaczenie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...