XIST może wyłączyć dodatkowy chromosom w zespole Downa…tak pisałem w 2013 roku.

grudzień 12, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Padło pytanie, czy coś się dzieje z tą technologią. Szczerze mówiąc przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem nowego. Potem zamknąłem, a na następny dzień pojawił się artykuł na ten temat i to kierunkowy!!!

Proponuję jednak zacząć czytanie i analizowanie od tego wpisu.

http://www.zespoldowna.info/wyciszenie-dodatkowego-chromosomu-w-zespole-downa-od-dzisiaj-jest-mozliwe.html

Tak podsumowałem to wydarzenie dotyczące zastosowania XIST do wyciszenia dodatkowego chromosomu 21:

“Kluczowym jest gen RNA nazywany XIST, który w normalnych warunkach jest odpowiedzialny za wyłączenie jednego z dwóch chromosomów X znajdujących się u samicy ssaków. W przypadku zespołu Downa, dodatkowy chromosom odpowiedzialny za wadę genetyczną może zostać WYŁĄCZONY przez NIEGO poprzez użycie komórek macierzystych pochodzących od pacjenta.

Naturalna funkcja genu XIST zlokalizowanego na chromosomie X, to efektywne wyłączenie jednego z tych dwóch chromosomów X  w komórkach żeńskich, poprzez takie działanie na geny powiązane z Xem jakie ma miejsce u mężczyzn, którzy mają tylko jeden chromosom X. XIST RNA jest produkowany na bardzo wczesnym etapie rozwojowym na jednym z dwóch chromosomów X żeńskich i wtedy to ten unikatowy RNA “przemalowuje” chromosom X i modyfikuje jego strukturę tak, że jego DNA nie może wytwarzać protein i komponentów. To powoduje, że większość z genów znajdujących się na dodatkowym chromosomie pozostaje nieaktywna.

Ten proces naukowcy z UMMS przeprowadzili w praktyce pobierając komórki od osoby z ZD i wprowadzając gen XIST. Efekt: EKSPRESJA GENÓW OSIĄGNĘŁA NORMALNY POZIOM, A DODATKOWY CHROMOSOM POZOSTAŁ NIEAKTYWNY.”

Od 2013 roku były prowadzone prace doświadczalne, ale jak wspominałem wielokrotnie tam gdzie jest etyka chrześcijańska, tam nie ma postępu w tych badaniach. Stoi to w sprzeczności z etyką kościołów chrześcijańskich…bo co będzie po tym, jak człowiekowi “usuniemy” ZD?

Napisałem, że jedyną nadzieją w tym zakresie są Chiny, Indie, Koree…i nie pomyliłem się.

Po dodaniu do badań możliwości chińskich naukowców, nastąpił przełom badawczy przy użyciu XIST. Przeprowadzone już w Stanach badaniach pokazały jedną bardzo ważną cechę: istnieje możliwa wysoka skuteczność tej terapii. Zatem wracamy do raportu. Jego tytuł to:

“Wyciszanie trisomii za pomocą XIST normalizuje patogenezę komórek Downa wykazaną w odniesieniu do wad hematopoetycznych in vitro.”

image

Zaczynamy jednak od wyjaśnienia co to jest hemopoeza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hemopoeza

Hemopoeza[1][2], hematopoeza[2], hemocytopoeza[3] (ze starogreckiego αἷμα (haima) – krew, cytus – komórka, ποιεῖν (poesis) – wytwarzać[3]) – proces wytwarzania i różnicowania się elementów morfotycznych krwi zachodzący w układzie krwiotwórczym poprzez proliferację oraz dojrzewanie komórek macierzystych hemopoezy[1][3].

U zdrowego człowieka, w wieku dorosłym, hemopoeza zachodzi jednie w szpiku kostnym, który znajduje się w kościach. Oprócz krwiotwórczego szpiku czerwonego w kościach znajduje się także rodzaj tkanki tłuszczowej, którą określa się nazwą szpik żółty[4].

Komórki blastodermy mogą różnicować się w okresie zarodkowym w[1]:

Następnie komórki macierzyste hemopoezy dzielą się, co kilka dni[3], niesymetrycznie dając: komórki macierzyste hemopoezy i komórki ukierunkowane (progenitorowa) różnego typu czyli[1]:

Dalsze podziały określane są pojęciami[1]:

W czasie życia płodowego komórki krwiotwórcze przemieszczają się do wątroby i śledziony, gdzie odbywa się hemopoeza. W 2. połowie okresu płodowego dochodzi też do stopniowego zasiadlania przez komórki krwiotwórcze szpiku. U płodu i u dzieci w okresie wzrostu szpik czerwony znajduje się we wszystkich kościach, natomiast u osoby dorosłej głównie w kościach biodrowych, trzonach kręgów, żebrach i mostku. W sytuacjach szczególnych i w przebiegu niektórych chorób może dojść do podjęcia czynności krwiotwórczej przez śledzionę i wątrobę u dorosłego[4].

W ZD komórki macierzyste są w istotnej deregulacji, stąd mamy nikłą ich ilość, błędy na replikacji i na kontroli ich funkcjonowania.

http://www.zespoldowna.info/dyrk-1-a-wplywa-na-komorki-macierzyste.html

http://www.zespoldowna.info/zyjemy-tak-dlugo-jak-mamy-komorki-macierzyste.html

http://www.zespoldowna.info/komorki-macierzyste-w-chorobie-alzheimera-i-w-zespole-downa.html

 

Definicje wyjaśnione.Idziemy dalej.

Naukowcy skupili się na komórkach macierzystych i badaniu pozaustrojowym, gdyż wynika to z rewolucyjności ich podejścia i problemów etycznych. Postawiono sobie zatem precyzyjne pytania:

1. Czy wyciszanie trisomii (epigenetyczna represja jednego dodatkowego chromosomu) skutecznie normalizuje lub łagodzi defekty funkcji komórki i patogenezy, które leżą u podstaw fenotypów ZD?

2.Czy można założyć, że represja transkrypcji za pośrednictwem XIST byłaby wystarczająco silna, aby skorygować patogenezę komórki, nawet w komórkach, które wciąż są pod wpływem obecności dodatkowego chromosomu 21?

I tutaj się przyznam: jest to tak skomplikowane, że nie umiem tego przedstawić własnymi słowami, zatem przejdę do konkluzji i to tych określonych przez naukowców.

“Po wykazaniu, że wstawiony cDNA XIST może represjonować transkrypcję przez jeden chromosom 21 w trisomowym iPSCs6, następnym ważnym pytaniem było, czy wyciszanie trisomii jest wystarczająco skuteczne, aby znormalizować fizjologię komórki i złagodzić patogenezę znanego fenotypu komórkowego ZD? Tutaj pokazujemy, że transgen XIST może korygować złożone mechanizmy regulacyjne, które leżą u podstaw ustalonych patologii komórek krwiotwórczych ZD. Wyciszanie trisomii uzyskane przez indukowaną przez XIST ekspresję z jednego chromosomu 21 znacznie zmniejszyło w konsekwencji nadprodukcję kolonii megakariocytów i erytrocytów w wielu klonach transgenicznych .

Podobnie, znormalizowano również nadmiar komórek krwiotwórczych CD43 +, ale nie miało to wpływu na wcześniejszą populację CD34 + / CD43-. Co ważne, indukowana ekspresja XIST w tych samych liniach komórkowych nie tłumi proliferacji zarówno iPSC, jak i neuronalnych komórek macierzystych, wykazując swoistość typu komórki i wspomagającą korektę hematopoetycznego programu rozwojowego.”

Niestety rewolucja w medycynie jest w wielu aspektach wciąż poza naszym zasięgiem, bo tego nie rozumiemy, zatem postaram się to przełożyć na polski:

Rezultaty doświadczeń potwierdziły, że z perspektywy zastosowaniu XIST, efekt badawczy analizowany na poziomie krwi, uzyskał zaskakująco pozytywne rezultaty przywracając równowagę w jej funkcjonowaniu…a to jest podstawą do przejścia do kolejnych etapów badań nad zastosowaniem tej technologii…w Polsce nieetycznej, wciąż to przypominam, a dla mnie stanowiącą kolejną furtkę do wzmacniania jakości życia osób z ZD.

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “XIST może wyłączyć dodatkowy chromosom w zespole Downa…tak pisałem w 2013 roku.”
  1. Can pisze:

    Dla mnie to przelom technologiczny o jakim nigdy nie myślałem, że będzie skuteczny. Projekt jest skomplikowany i trudny pod względem etycznym, gdyż zmieni człowieka na pewno…ale dochodzimy do mechanizmów, które 5 lat wydawały się fantastyką, a tutaj przechodzimy do kolejnych etapów…rewolucja.

  2. Ania pisze:

    Oto przeciez chodzi. O zmiane. O bycie takim jak my. O bycie czlowiekiem bez tego ,,cholerstwa,,ktore przeciez sprawia,ze sa ,,inni,, traktowani gorzej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...