Pierwsze jest tau.

lipiec 11, 2018 by
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

Richard miał rację: proteina tau jest pierwszym toksycznym objawem rozwoju choroby Alzheimera…nie amyloid beta.

Pisałem na ten temat wielokrotnie więc w skrócie małe przypomnienie:

Białko tau (MAPT – ang. microtubule associated protein tau[1]) – rodzaj białka występującego prawie wyłącznie w komórkach nerwowych. Związane jest z mikrotubulami i odpowiada za ich stabilizację oraz wiązanie z neurofilamentami i organellami komórkowymi. Białko tau jest desjalizowaną (pozbawioną kwasu sjalowego) transferryną[2], inaczej zwaną wolną transferryną, ponieważ cechuje się mniejszą ruchliwością elektroforetyczną w porównaniu do transferryny zawierającej resztę kwasu sjalowego[3]. Po raz pierwszy zostało opisane w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych (na Uniwersytecie Princeton)[4].”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ko_tau

 

”PROTEINA TAU ZABIJA NEURONY. IM MNIEJ NEURONÓW TYM SZYBCIEJ OBUMIERA MÓZG. JAK MÓZG UMIERA, CZŁOWIEK UMIERA RAZEM Z NIM.”

“W ZD proces ten ma swoje negatywne oblicze w efekcie funkcjonowania nadmiernej ilości genów DYRK 1 A. Zatem by HAMOWAĆ aktywność tego genu prowadzącą do nadmiernej destrukcji neuronów via proteiny tau, KONIECZNE JEST PODAWANIE EGCG NATURALNEGO INHIBITORA GENU DYRK 1 A.”

http://www.zespoldowna.info/po-30-latach-w-koncu-wiemy-jak-proteiny-tau-zachowuja-sie-w-mozgu-osoby-z-choroba-alzheimera.html

http://www.zespoldowna.info/co-robia-proteiny-tau.html

“1.Amyloid beta powoduje stres tlenowy w mitochondriach i zwiększoną produkcję reaktywnych wolnych rodników, co jest wynikiem ekspresji genu RCAN 1.

2.Zatem proteiny RCAN 1 zarówno wyhamowują kalcyneurynę jak i wzmacniają ekspresję  GSK3β. Ten ostatni element wpływa na poziom neurogenezy. W ZD zarówno gen APP, jak i RCAN 1 negatywnie obniżają poziom neurogenezy poprzez swój negatywny wpływ na tą ścieżkę.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636797

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-014-8704-y

3.Obniżenie kalcyneuryny i wzmocnienie ekspresji GSK3β powoduje nadmierną hiperfosforylizację protein tau, co powoduje ich trwałe uszkodzenie.

4.Jeżeli pójdziemy troszeczkę dalej z naszą lekturą okaże się, że gen RCAN 1 ma swoje polimorfizmy, które w CHA, ale i w ZD mogą współtowarzyszyć obok ich triplikacji. I tak od 2007 roku istnieje potwierdzenie, ze jeden z isomerów RCAN 1 określany jako RCAN 1-4 odgrywa kluczową rolę w CHA…ale występuje także w ZD, będąc czynnikiem jej “silniejszego” rozwoju.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17331188/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23369757/

Oznacza to, że RCAN 1 także przyczynia się do nadmiernej fosforylacji proteiny Tau! Jednak pojawienie się rybiego tłuszczu np. w postaci DHA inhibituje go, tak jak to robi EGCG wobec DYRK 1 A. Zatem stosując stale EGCG i rybie DHA hamujemy nadmierną aktywność dwa “najtrudniejsze”, “najbardziej” dewastujące nasze dzieci geny…a przy okazji APP trzeci. Ratujemy w ten sposób ich mózgi, ich neurony, ich pamięć ich życie. Chyba warto o tym pamiętać. “

Tak pisałem wcześniej o proteinach tau i ich nadmiernej fosforylacji. W poniższym linku możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda, przebiega.

http://www.zespoldowna.info/proteiny-tau-czy-amyloidy-beta-sa-bardziej-istotne-w-zespole-downa.html

Jeżeli mamy podstawy to o dzisiejszym doniesieniu:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180710153739.htm

Kluczowe zdanie:

They found that the harmful form of tau exposes a part of itself that is normally folded inside. This exposed portion causes it to stick to other tau proteins, enabling the formation of tangles that kill neurons.

Odkryli, że szkodliwa forma tau eksponuje część siebie, która zwyczajnie jest złożona w środku. Ta odsłonięta część powoduje, że przylega ona do innych białek tau, umożliwiając tworzenie splątków, które zabijają neurony.

Prezentują w nim naukowcy początek negatywnych zdarzeń: otwarcie się proteiny na środowisko w taki sposób, że umożliwia sklejanie się i przyklejanie, a to jest początek całego toksycznego, zabójczego procesu. Jeżeli będziemy umieli utrzymać odpowiedni kształt i zachowanie protein tau, częstotliwość występowania choroby Alzheimera będzie na tej ścieżce istotnie zredukowana.

Dla wielu badaczy jest to także ta informacja: najpierw tau, a potem reszta.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...