Gen FTCD, histydyna i hemoglobina.

sierpień 28, 2018 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Gen FTCD znajduje się na 21 chromosomie. Odpowiada za katabolizm (rozpad) histydyny i powiązany z tym faktem metabolizm kwasu foliowego. Pojawia się pytanie jak wpływa on cykl kwasu foliowego w metylacji?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12486209

https://pl.wikipedia.org/wiki/Histydyna

1.W hemoglobinie histydyna stanowi nawet 10%.

2.Zbyt jej niska ilość powoduje anemię.

3.Może to być spowodowane zbyt niską ilością kwasu foliowego i jego deficytów, co powoduje przyspieszone usuwanie histydyny.

4.Wnioski są zatem takie: dostarczanie histydyny może powodować regenerację homoglobiny.

5.Z kolei podawanie kwasu foliowego powoduje powrót histydyny do właściwych poziomów jej usuwania z organizmu w moczu.

Histydyna jest też prekursorem dla histaminy, która powstaje w wyniku jej dekarboksylacji przy udziale witaminy B6 w postaci fosforanu pirydoksalu (P-5-P)

Teraz jak to ma się dla ZD.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-20834-y

Mamy potrojony gen FTCD, co powoduje że poziom wolnej histydyny jest mniejszy, ale mamy też problemy z dużą ilością kwasu glutamianowego. Mniejsza ilość histydyny może kreować problemy z metabolizmem kwasu foliowego, wpływając na regenerację hemoglobiny, co wynika z metabolizmów powyżej. Zatem jedynie wysoki udział kwasu foliowego może regulować funkcjonalność histydyny.

Niski poziom histydyny może wpływać na niski poziom histaminy w mózgu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11172935

Jeżeli połączymy to z niską aktywnością HRF (czynnika uwalniania histaminy), może to być wytłumaczeniem dla niskiego poziomu histaminy jako neuroprzekaźnika, powodując kaskadowy rozwój choroby Alzheimera, zaburzenia mowy via gen FOXP2.

http://www.zespoldowna.info/dieta-spersonalizowanaczyli-czytamy-geny-i-dostosowujemy-diete-histamina-i-enzym-dao.html

Cóż jest to skomplikowane, ale wszystko jest trudne zanim nie stanie się proste. Warto zatem zwrócić uwagę na mango i histydynę w diecie w ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...