Polimorfizm COMT i genu VDR, czyli kiedy dopaminy jest najwięcej.

październik 5, 2016 by
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Biorąc pod uwagę istotną ilość cech autyzmu u dzieci z zespołem Downa, przy robieniu paneli genetycznych, pytacie się czy dopamina ma wpływ na te zachowania i kiedy jej w teorii jest największa ilość? Uwaga dotyczy to nie tylko cech autystycznych, ale wielu chorób neurodegeneratywnych!

1.Pierwsza uwaga dotyczy sposobu czytania paneli genetycznych, zwracacie dużą uwagę na kolory, w tym czerwony. Ostrożnie z takim podejściem proszę, czerwony nie musi oznaczać czegoś złego, oznacza jedynie homozygotyczny polimorfizm danego genu w stosunku do tego co uważane jest za wzór.

2.Robiąc analizę panelu 23andme i mając jedynie do czynienia z polimorfizmami COMT i VDR nie można w istocie odpowiedzieć, czy poziom dopaminy jest wysoki, czy tez niski. Jeżeli popatrzymy na zestawienie tych dwóch genów i ich polimorfizmów, funkcjonuje interpretacja Amy Yasko, która mówi:

gen COMT

Największy poziom dopaminy uzyskuje się przy polimorfizmie COMT H62H i jego homozygocie

Przy homozygocie COMT L136L mamy najmniejszą tolerancję na donory grup metylowych.

 

image

gen COMT i VDR

Najwyższy poziom dopaminy uzyskujemy, gdy mamy homozygotyczny poziom polimorfizmu COMT i brak polimorfizmów na poziomie genu VDR Taq, gdyż w ten sposób wpływamy na produkcje dopaminy poprzez obecność witaminy D. Zatem układ

COMT    (+/+)
VDR Taq (-/-)

daje największy poziom dopaminy

mniejszą tolerancję na donory metylowe

lepsza tolerancję toksyn i mikrobów

bardzo dużą zmienność nastrojów

osoby z takim układem genów mają większy problem z utrzymaniem jodu i litu

osoby z takim układem, w poprawie metylacji i istniejącym polimorfizmie genów MTRR/MTR powinny używać witaminę B12 w postaci hydroksylowej i ograniczać w swojej diecie prekursorów dopaminy takich jak: kwercytyna, tyrozyna.

Układ brak polimorfizmów na COMT i homozygota na genie VDR Taq jest z kolei sytuacją gdy mamy najmniejszy poziom dopaminy.

COMT    (-/-)
VDR Taq (+/+)

Wiąże się to także ze słabą tolerancją mikrobów i toksyn, ale z brakiem negatywnych reakcji na donory grup metylowych i brakiem zmiennych nastrojów.

Takie osoby powinny w suplementacji używać metylowych form witaminy B 12. Wskazane suplementy to TMG, kurkuma, teanina, cholina, ginkgo biloba, kwercytyna, melatonina a w diecie powinniśmy uwzględnić tyrozynę.

UWAGA:

Gdy mamy takie zestawienie polimorfizmów jak poniżej mogą dawać one różne efekty na poziomie dopaminy!

COMT (+/-) i VDR (-/-) działa jak COMT (+/+)
COMT (+/-) i VDR (+/+) działa jak COMT (-/-)

 

3.Receptory i inne geny

COMT i VDR to nie jest wszystko co należy uwzględnić. TH gen konwertujący tyrozynę do l-dopy. DAT transporter dopaminy, często określany jako SLC6A3 oraz receptory dopaminy DRD1, DRD2, DRD3,DRD4 czy też geny warunkujące działanie receptorów dopaminy takie jak ANKK1, ANK 3 czy też geny regulujące funkcjonowanie synaps w tym zakresie jak DTNBP1.

Są to bardzo często geny i ich polimorfizmy determinujące schizofrenię, depresję czy tez typowe cechy autystyczne. Tych genów jedna nie ma w badaniach 23andme, a jedynie w mthfr uk. Wtedy analiza ilości dopaminy zaczyna się od matematyki. Próbujemy określić kiedy mamy nadmiar, kiedy brak dopaminy po określeniu dysfunkcji danego polimorfizmu. kolory wtedy dla nas się nie liczą!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...